Jak na věc


výpovědní lhůta dle zákoníku práce

Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti s uvolněním zaměstnance na plánované vojenské cvičení

    Dobrý den, když jste se nedohodli na ukončení pracovního poměru dohodou, musí doběhnout původní výpovědní doba. Okamžité zrušení pracovního poměru by Vám zaměstnavatel mohl podat jedině, kdybyste obzvláště hrubě porušila pracovní povinnosti (viz § 55, odst. 1, písm. b) Zákoníku práce). Napište zaměstnavateli dopis, že považujete okamžité zrušení za neplatné a trváte na dodržení původní výpovědní doby.
    Zkrátit výpovědní dobu nelze, a to ani se souhlasem obou stran. Vyplývá to z § 4a ZP, který říká, že strany pracovněprávních vztahů nesmí překročit to, co ZP stanoví jako nejméně nebo nejvýše přípustné („výpovědní doba činí nejméně dva měsíce“). Pokud se zaměstnanec vzdá svého práva, nepřihlíží se k tomu (tzn. jako kdyby se nikdy nic nestalo – neexistuje to).
    Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně (co když druhá strana nechce podepsat výpověď čtěte zde).  


Podmínky o ochraně osobních údajů

    Pokud je zaměstnanec dočasně práce neschopným během výpovědní doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout během ochranné doby (= v den, kdy měl pracovní poměr skončit /ve výše uvedeném příkladu tedy 31. prosince/,  byl zaměstnanec v dočasné prac. neschopnosti), ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává (tzn. pokud byl zaměstnanec v DPN 10 pracovních dnů, výpovědní doba se o těchto 10 dnů „prodlužuje“). Výjimkou je situace, kdy zaměstnanec sdělí zaměstnavateli (samozřejmě ideálně písemně, jinak to bude zaměstnavatel těžko prokazovat), že na prodloužení pracovního poměru netrvá. V takovém případě skončí pracovní poměr skončí skutečně v den, kdy původně skončit měl.                                                  (5.11.2017)
    Pokud byla dána výpověď z pracovního poměru (a v tomto případě je jedno, jestli ji podal zaměstnanec nebo zaměstnavatel), skončí prac. poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce (výjimku tvoří výpovědní doba v případě, že byla výpověď daná v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů, což není až tak časté).  
    Kdy přesně skončí pracovní poměr zaměstnance, když se stane nějaká komplikace, si můžete přečíst v elektronické knize, která je zdarma ke stažení zde. 
    V lednu 15.1 2013 jsem dal výpověď. 30.1 se mi stal pracovní ůraz.Rok jsem marodil prodělal jsem operaci ramene pravé ruky.Nyní jsem na částečném inv. důchodě .Je možné aby po uraze soušastně běžela výpověď ? Děkuji ..


Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru

    Pokud dal 20. října výpověď zaměstnavatel zaměstnanci, který je od 25.10. v DPN, začíná výpovědní doba běžet úplně stejně, 1. listopadu. V případě výpovědi podané zaměstnavatelem má dočasná pracovní neschopnost zaměstnance význam pouze z pohledu konce výpovědní doby.
    Výpovědní doba smí být prodloužena (ne zkrácena!) jen písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. To mj. znamená, že není možné, aby zaměstnavatel ve svém vnitřním předpise jednostranně stanovil, že u něj je výpovědní doba např. čtyřměsíční. Pokud dojde ke smluvnímu prodloužení výpovědní doby, musí být délka takto prodloužené výpovědní doby stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele (není tedy možné se domluvit na tom, že pro zaměstnavatele bude i nadále dvouměsíční, ale pro zaměstnance půlroční).
    Jsem zaměstnaná na dobu určitou. Podala jsem výpověď a výpovědní lhůta mi končí ke dni 30.3.12. Vznášela jsem dotaz k zaměstnavateli, zda by bylo možné zkrátit tuto lhůtu o měsíc, kvůli nabídce z jiné práce. Nebylo mi vyhověno. Nyní mi chce zaměstnavatel dát okamžitou výpověď a jako důvod uvádí vyhovění mého požadavku o zkrácení. Má právo mi dát výpověď když už mi běží výpovědní lhůta? A hlavně, má právo měnit své rozhodnutí o zkrácení, když jsem na to nebyla včas upozorněna?


Úspěšně jste se přihlásili k odběru novinek. Zkontrolujte prosím Váš email, kde Vás bude čekat odkaz pro potvrzení Vašeho odběru.

    Konkurenční doložka a brigáda ?Čerpání dovolené ve výpovědiDoba určitá vymezeníDoba určitá a přechod na dobu neurčitouPříplatek ke mzdě paušální částkaDohoda o zvýšení kvalifikaceDopad násilného odchodu ze zamestnaniDovolená ve zkušební doběDva pracovní poměry - dovolená a nový zaměstnavatelOdchod ze zaměstnání po dvou dnech
    Pokud zaměstnanec podal výpověď 20. října a následně byl od 25. října do 10. listopadu v dočasné pracovní neschopnosti, výpověď začíná běžet tak, jak měla, tzn. od 1. listopadu. Nic se neposunuje, nic se nemění.
    Výpovědní doba standardně skončí uplynutím posledního dne druhého  kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně (výjimkou je už zmíněný přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů). 


Okamžité zrušení ve výpovědní lhůtě

    Na začátku loňského roku mě srazilo auto na přechodu. Utrpěla jsem vážné zlomeniny nohou a léčila jsem se skoro 12 měsíců. Dnes stále musím chodit na rehabilitace a nejsem schopná pracovat jako dříve. Měla jsem uzavřenou životní pojistku pro případ pracovní neschopnosti, invalidity a úmrtí v důsledku úrazu. Přes svoji finanční poradkyni jsem uplatnila asi měsíc po úraze nárok na plnění pro případ pracovní neschopnosti. Mělo jít o částku 7.500,- měsíčně. Pojišťovna mně zaplatila za první měsíc a poté moje pojištění vypověděla, údajně na to má právo podle zákona o pojistné smlouvě. Výpovědní doba činila dva měsíce. Takže jsem od pojišťovny dostala celkem 22.500,- za tři měsíce trvání pracovní neschopnosti. Je nějaká možnost bránit se rozhodnutí pojišťovny?

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00