Jak na věc


výpočet tělesného tuku

Transparentnost vnitřních výpočtů

    Minimální důchod je něco jiného než životní minimum. Minimální výše procentní výměry důchodu je ze zákona 770 Kč. K ní patří základní výměra důchodu, která se rok od roku mění, a v roce 2016 činí 2 440 Kč. Minimální důchod přiznaný v roce 2016 je proto 3 210 Kč. Důchod v této minimální výši je přiznán tehdy, pokud sice splňujeme podmínku potřené doby pojištění, ale v rozhodném období jsme neměli téměř žádné nebo velmi nízké příjmy.
    Aby měl uživatel výpočtového programu vždy jistotu jeho správnosti, jsou použité výpočty řádně podloženy textovou dokumentací, ve které nalezne například popis strategie výpočtů nebo odůvodnění výběru vzorců a podrobný příklad jejich uplatnění v programu.
    Sami zkusíme spočítat důchod pomocí důchodové kalkulačky ze stránek MPSV. Musíme znát svoji dobu pojištění a výdělky, ze kterých bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení. Započítáme i náhradu mzdy po pracovní neschopnosti vinou pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
    Za každý rok doby pojištění se procentní výměra starobního důchodu z výpočtového základu zvyšuje o 1,5 procenta. Takže čím déle někdo pracuje, tím vyšší má pak důchod.


Výpočet plodných a neplodných dnů

    Vytvořené programy jsou podrobně testovány dosazováním a výpočtem z referenčních hodnot, které jsou v praxi reálné. Pro tyto referenční hodnoty je paralelně a samostatně vytvářen kontrolní výpočet. Oba druhy výsledků jsou pak porovnávány a je vyhodnocována míra neshody. Tímto způsobem lze spolehlivě vyhodnotit kvalitu našich programů. Další kontrolní tabulky k ostatním částem programu naleznete na stránce Download.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8682
cache: 0024:00:00