Jak na věc


výše dobrovolné důchodové pojištění 2019

Poradíme Vám, jak zvýšit svůj budoucí důchod.

    Minimální výše důchodu je součtem tzv. základní výměry a tzv. procentní výměry. U všech důchodů činí 2170 + 770 = 2 940 Kč, kromě částečného invalidního, kde činí 2170 + 385 = 2 555 Kč.
    Výpočet důchodu je složitá záležitost, základním dokumentem, ze kterého vychází je osobní list důchodového pojištění. Pro správný výpočet důchodu musíte znát vyměřovací základ, výpočtový základ, dobu pojištění, náhradní doby pojištění, atd. My Vám důchod zkontrolujeme a spočítáme přesně, zjednáme nápravu jeho výše u státní zprávy. Výši svého důchodu můžete porovnat s celostátním průměrem:
    Pro zajímavost uvádíme, že nejvyšší důchod vyplácený v ČR byl v roce 2008 v rozmezí 70 000 až 71 000 Kč (tak na takovou částku se Bohužel zřejmě nedostanete ani po využití našich služeb, nicméně můžete svůj důchod výrazně zvýšit).
    Hodně lidí si stěžuje na to, že má příliš nízký důchod. Nemusí to být ale způsobeno tím, že jste vydělávali méně peněz, nebo máte menší dobu pojištění. Úplně jednoduše můžete mít státní správou důchod špatně spočítaný.


Zjednáme nápravu i vrácení dlužné částky v případě chybně stanoveného důchodu.

    Optimalizace předčasného důchodu   Kontrola důchodů   Výpočet důchodů   Informativní osobni list důchodového pojištěníOdchod do důchodu :-)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00