Jak na věc


věcné břemeno oprav a údržby

Výpis pro štítek: věcné břemeno

    Tuto smlouvu by byl bylo nutno nechat zapsat do katastru nemovitostí, připojit její znění s ověřenými podpisy k návhru na vklad služebnosti.
    Dobrý den, před několika lety jsem nabyla majetek darovací smlouvou od mojí babičky s tím, že jí a dědovi bude dům sloužit na dožití. Stejně tak i mému otci, s kterým nemáme zrovna dobré vztahy, je zadlužený, alkoholik...poslední dobou se ohání tím, že to má u nás na dožití a že se k nám hodlá nastěhovat s přítelkyní, která je také alkoholička, až moje babička umře. Tuto "větu - na dožití" mám pouze v darovací smlouvě a v katastru nemovitostí nemám zanesené žádné věcné břemeno na dožití. Dá se nějak vyhnout tomu, aby si dělal otec na společné bydlení nárok? Musím ho k sobě nastěhovat? Nebo mu tu držet nějakou místnost? Momentálně bydlí se svojí přítelkyní v jejim bytě a na mé nemovitosti se ničím nepodílí, např. ani pomoc s se dřevem na zimu, i když tu bydlí jeho matka. Děkuji za Vaši radu. Ceeova
    podle soudní judikatury platí, že oprávněný z věcného břemene má právo umožnit užívat dům i svému manželovi/manželce. Tedy i přes nesouhlas vlastníka nemovitosti.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti (podle nového občanského zákoníku služebnost doživotního užívání nemovitosti) se váže na určitou osobu, která je jako oprávněná k tomuto užívání zapsaná v katastru nemovitostí a prodejem nemovitosti nezaniká. Zániká smrtí oprávněného, promlčením, když nebude 10 let vykonáváno užívání oprávněným, dohodou s oprávněným apod.
    Dobrý den, potřebovala bych informaci, týkající se nemovitosti a věcného břemene. Koupila jsem nemovitost, ve které se mnou bydlí syn s rodinou. Na opravu jsem si brala hypotéku, kde je mým spoludlužníkem syn. Můžu přepsat dům na něj i když je v zástavě banky?
    Pokud ale zmiňujete věcné břemeno doživotního užívání cesty, které bylo zřízeno za účelem umožnění přístupu na pozemek, pak prodejem nemovitostí, na kterou bylo věcné břemeno zřízeno, aby se k ní dalo dostat, se ztrácí důvod zřízení věcného břemene a dle našeho názoru se povinný z věcného břemene může poté domáhat zrušení tohoto věcného břemene, neboť již nebude potřeba Vám umožnit přístup na pozemek.
    Dobrý den, jako vlastníci nemovitosti potřebujeme zřídit věcné břemeno k užívání jedné místnosti na dobu určitou pro firmu, jíž jsme majiteli, která je v nemovitosti v nájmu. Lze použít uvedený vzor smlouvy, resp. je aktuální k dnešnímu dni? Děkuji.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO9If19ZLNAhWCXhQKHVrHAwcQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mvcr.cz%2Fsoubor%2Fvzor-6-zrizeni-sluzebnosti-docx.aspx&usg=AFQjCNEyV92jVxJdsAVg6qyUtry6tRSx6A&sig2=Xj8tJtuFKnGIm4akKT7zqg&bvm=bv.123664746,d.d2s
    Teoreticky by přicházelo do úvahu i sepsání smlouvy o vzniku věcného břemene s odkladací podmínkou, kde by bylo uvedeno, že smlouva nabyde účinnosti, až po smrti vlastníka nemovité věci, ovšem i na tento problém doporučujeme raději kontatovat advokáta, příp. přímo notáře.
    ve Vašem případě budou smluvní strany u kupní smlouvy jiné než u smlouvy o zřízení věcného břemene, resp. věcné břemeno Vám jako přítelkyni bude zřizovat Váš přítel, ale to může až poté, co bude vlastníkem nemovitosti, v niž Vám zřídí věcné břemeno. Tzn. můžete podat návrh na vklad vlastnického práva a vklad věcného břemene na základě smlouvy o zřízení věcného břemen najednou, ovšem dle našeho názoru, pak by měl katastr nemovitostí nejvpre zapsat vlastnictví a poté až věcné břemeno.
    přepsání nemovité věci na jinou osobu nebrání zástava banky na této nemovitosti. Katastrání úřad tak bezproblému návrh na vklad povolí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11550
cache: 0024:00:00