Jak na věc


významné dny

Vital hotel a restaurant Villa Ritter

     5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje - 863 (18.5.1990), v letech 1951 - 1974 Slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj – památný den Československé socialistické republiky, 1974 - 1990 významný den Československa.
    27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti - 1945 (2004), osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi.
    Víte o tom, že novelou zákona č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu (dále jen „zákon“) provedenou zákonem č. 162/2013 Sb. se s účinností od 11.08.2013 rozšiřuje počet významných dnů České republiky?
     1. červen Mezinárodní den dětí - 1949 (1952). Významný den do roku 2002, v letech 2003-2014 nebyl uveden v kalendáři. OSN v roce 1954 vyhlásila Světový den dětí. Dnem světových oslav byl určen 20. listopad, kdy v roce 1959 VS OSN přijalo Deklaraci práv dítěte a v roce 1989 přijalo Úmluvu o právech dítěte.


12.března, Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

    V roce 1950 byla popravena doktorka Milada Horáková a další tři další odsouzení z prvního velkého politického procesu, zinscenovaného komunistickou mocí v tehdejším Československu. Byl to Jan Buchal, JUDr. Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. V dalších etapách bylo ještě odsouzeno na šest set dalších lidí. Již v roce 1949 byl popraven Heliodor Píka ( legionářský generál), který protestoval proti záboru Podkarpatské Rusi Sovětským svazem. Komunistický režim měl na starosti justiční vraždy a zinscenované procesy. Režim dožadoval toho, aby obyvatelé požadovali trest smrti pro zrádce.
    Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu (viz ustanovení § 3 zákona). V těchto dnech platí obecně zákaz výkonu práce (viz ustanovení § 91 odst. 2 zákoníku práce). Z tohoto zákazu však zákoník práce připouští některé nezbytné výjimky. Podle ustanovení § 91 odst. 3 a 4 zákoníku práce lze ve svátek nařídit například naléhavé opravné práce, inventurní a závěrkové práce, práce při živelních událostech, práce v dopravě, krmení a ošetřování zvířat, práce při nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.
    Prvně se tento svátek slavil roku 1994, v den 50. výročí založení (britské) Vegan Society, se kterou je tak úzce propojen. V souvislosti s Dušičkami, jež připadají hned na další den, je možné tento den pojmout také jako pietní akt. Častější jsou však různé slavnosti a veřejné ochutnávky, které jsou u veřejností jednoznačně nejoblíbenější :)


5.května, Květnové povstání českého lidu (1945)či Pražské květnové povstání

    Český státní svátek neboli Státní svátek České republiky je jeden z dnů vymezených zákonem číslo 245/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.[1] Kromě státních svátků tento zákon vymezuje také ostatní svátky, dny pracovního klidu a významné dny. Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu. Významné dny jsou dny pracovními. V Česku státní svátky na rozdíl od ostatních svátků oslavují českou státnost, zatímco ostatní svátky se vztahují na jiné významné historické události nebo na tradice.
     5. květen Květnové povstání českého lidu - 1945 (vyhlášen 1991). Pražské povstání (1947/1951-1975), Květnové povstání českého lidu, památný den (1975-1991).
    Městská knihovna Česká Lípa - půjčování knih, časopisů, map, atlasů, průvodců a audiokazet, webmaster: reditel@knihovna-cl.cz
    31. srpen - Spojení přemyslovské a lucemburské dynastie (den sňatku Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského v roce 1310). Návrh zamítla vláda České republiky 27. 4.2015.


8.března, Mezinárodní den žen (MDŽ)

    Jedná se o mezinárodně uznávaný den, při němž se slaví výročí stávky newyorských švadlen z roku 1909. Od roku 1975 je označován jako den rovnoprávnosti , spravedlnosti, míru a rozvoje žen. V tomto roce ho uznala Organizace spojených národů a poté tento den přijaly mnohé národní vlády. Datum 8. března se využívá po 1. Světové válce. Je to původem socialistický svátek. U nás se přestal slavit roku 1990. Zvrat nastal v roce 2004, kdy bylo parlamentem rozhodnuto, že se opět vrátí do našich kalendářů. Bude považován jako významný den České republiky.
    V české republice Den matek připadá na druhou květnovou neděli. Na mnoha místech po celém světě se slaví v různé dny. Je to den pocty věnovaný našim matkám, kterým děti dávají nejrůznější dárky z lásky např. květiny či bonboniéry. Uznáváme její jedinečnost a nepostradatelnost ve společnosti. Ve starobylém Řecku to byl svátek plodnosti, spojený s uctíváním bohyně Rhey= Kybelé ( matka bohů).Svátek se uznával např. v Anglii, kde se uctívala Mateřská neděle. Myšlenka pro vznik slavení tohoto dne vznikla ve 20.století na počest Anny Reevers Jarvisové ( bojovala za práva matek). V roce 1907 v USA byl vyhlášen prvním oficiálním Dnem matek. V České republice se slavil od roku 1923, který ovšem nahradil Mezinárodní den žen - MDŽ. Den matek jsme si poté znovu osvojili v roce 1989.


Významné a mezinárodní dny roku 2017

    V začátkem května roku 1945 vystoupil ozbrojený český lid proti nacistickým německým okupantům. Povstání se od 1.května šířilo z Přerova do dalších 37 měst a 240obcí např. 3.května severní Čechy - Železný Brod, Semily, Jilemnice, 4.května Kladno a 5.května vypuklo v Praze, které bylo jeho středem pozornosti. Odpor pokračoval i po 8. květnu, kdy byla podepsaná kapitulace. Povstání si vyžádalo v Praze na 400 obětí a dvojnásobný počet lidí mimo hlavní město.
     6. červenec Den upálení mistra Jana Husa - 1415 (18.5.1990), v letech 1951 - 1974 Den upálení mistra Jana Husa - památný den Československé socialistické republiky, 1974 - 1990 významný den Československa. 9. 5.1990 vyhlášen památným dnem České a Slovenské Federativní Republiky.
    Významné dny jsou dny pracovními, novela uvedeného zákona tak nemá vliv na poskytování pracovního volna s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku nebo s částí ušlé mzdy.
    V roce 1999 se při příležitosti oslav 50. výročí od založení k NATO připojilo Polsko, Maďarsko a Česko. Všechny tři země byly prvními zeměmi, které se k NATO připojily ze zemí Východního bloku. Cílem Severoatlantické Aliance je zajistit bezpečnost všem svým členům. Aliance sídlí v Bruselu v Belgii.


27.ledna, Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

    Den 27.ledna 1942 znamenal osvobození Rudé armády koncentrační vyhlazení tábor Osvětim. Tímto dnem slavíme mezinárodní den památky obětí holokaustu. Pojmy: Holokaus - nacistická genocida za 2. světové války, zločin vyvražďování a vyhlazování příslušníků národních, etnických, náboženských a rasových skupin.Rudá armáda- vojsko tehdejšího Sovětského svazu.Osvětim- nacistický koncentrační tábor tzv. Továrna na smrt.
    Tento den byl jako celosvětový svátek vyhlášen Mezinárodní vegetariánskou unií IVU v roce 1978, rok poté, co jej poprvé průkopnicky slavili američtí aktivisté z organizace NAVS. Jeho smyslem je propagovat vegetariánství/veganství se všemi jeho výhodami – etickými, zdravotními, environmentálními.
    Toto datum je v demokratických zemích Evropy, USA a v Kanadě dnem, při kterém je věnovaná vzpomínka obětem nejstrašnější války. Máme si veřejně připomenout československé vlastence, kteří ve dvou válkách 1914-1918 a 1939-1945 , obětovali své životy za svobodu své vlasti a za osvobození státní suverenity. Od listopadu 2011 je tento významný den připomínán i v České republice. Symbolem vzpomínkových akcí na Den veteránů je považován květ vlčího máku. Původ to má v básni, kterou napsal kanadský chirurg John McCrae na západní frontě v roce 1915.Zdroj: foto vlčího máku Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen


Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

    Mezinárodní den za právo na pravdu o hrubém porušování lidských práv a na důstojnost obětí.
    17. listopad Den boje za svobodu a demokracii - 1939, 1989 (29.6.2000), v letech 1990 - 1999 významným dnem (návrh 2.3.2016 Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii, návrh zamítl Senát).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00