Jak na věc


výzkumný ústav rostlinné výroby

Výsledky jarní degustace jablek

    V roce 1957 byl v Ústavu jaderné fyziky ČSAV v Řeži u Prahy spuštěn první výzkumný reaktor v tehdejší ČSSR, reaktor VVR-S o tepelném výkonu 2 MW. Ten úspěšně pracoval až do roku 1987. V letech 1988–1989 byla provedena rekonstrukce reaktoru VVR-S na LVR-15. Projekt rekonstrukce byl připraven na začátku osmdesátých let a cílem bylo zvýšení výkonu a bezpečnosti provozu. V červnu 1989 byl reaktor fyzikálně spuštěn a v červenci proběhlo energetické spouštění na výkonu do 10 MWt. V srpnu 1989 byl zahájen zkušební provoz, který byl ukončen v květnu 1995, poté byl zahájen provoz trvalý.
    Hlavně pozor, z Libčic do Dolu není most. Příjezd autem je z Klíčan, přes Hoštice, Vodochody a přes les k řece do Dolu. Google vám ukáže kudy. Z Prahy můžete použít městský autobus 374 od metra C, stanice Kobylisy až na konečnou do Máslovic a pak 10 minut pěšky lesem do Dolu. Vlakem se k nám jede do stanice Libčice nad Vltavou (Trať Praha, Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou). Z nádraží po schodech pod trať a 5 minut k přívozu. Přívoz jezdí podle jízdního řádu, zhruba navazuje na vlaky.
    Svazky neutronů vyváděné z reaktoru horizontálními kanály využívají vědečtí pracovníci z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. a FJFI ČVUT pro následující experimenty:
    Aktivity sekce jsou směřovány do všech oblastí OPZHN (CBRN), vzhledem ke speciálnímu vybavení sekce a jejímu odbornému zázemí je její zaměření orientováno především na oblast vojenské chemie s důrazem na bojové chemické látky, významné průmyslové škodliviny a toxiny.


Zástupci V4G4 si prohlédli heliovou smyčku v Plzni

    Reaktor LVR-15 je výzkumný lehkovodní reaktor tankového typu umístěný v beztlakové nerezové nádobě pod stínicím víkem, s nuceným chlazením, s palivem typu IRT-4M a s provozním tepelným výkonem do 10 MW. Reaktor je provozován po kampaních. Obvykle je provozován 3 týdny nepřetržitě s následující přestávkou 10–14 dní na údržbu a výměnu paliva nebo v nestandardních kampaních pro krátkodobé experimenty podle požadavků experimentátorů. Moderátorem i chladivem je demineralizovaná voda, reflektor je tvořen podle provozní konfigurace buď vodou, nebo bloky berylia.
    Nejvýznamnější profilovou oblastí sekce jsou progresivní materiálová a technologická řešení pancéřové ochrany vojenské techniky. Sekce se zaměřuje na zajištění a zvyšování odolnosti vojenské techniky proti střelám, střepinám a výbuchu na základě současných a budoucích potřeb AČR a NATO. Mnoho vyvinutých řešení je zavedeno do výzbroje AČR.
    Hlavním posláním sekce materiálového inženýrství (SMI) je výzkum, vývoj, testování a expertní činnost v oblasti materiálů a technologií potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00