Jak na věc


václava jandečková

Café Republika: Ztráty a nálezy po roce 1918 – Církve

    Klíčem k pochopení německé politiky je její konsensuální charakter, podmíněný permanentním úsilím o překonávání dědictví nacionálního socialismu. Od 70. let však princip konsensu, na který jsou Němci patřičně hrdí a jenž přinesl v minulosti zemi záviděníhodnou stabilitu, začal degenerovat v úzce vymezený názorový koridor a „boj proti pravici“. V éře Merkelové dosáhl tento vývoj stavu, v němž je omezována politická soutěž a ohrožena podstata německé demokracie.
    Pokud máte zájem podpořit činnost Knihovny Václava Havla, konkrétní aktivity či projekty finančním darem, můžete učinit tak prostřednictvím Pay Pal účtu KnVH
    Komentovaná návštěva expozice Havel v kostce je určena všem zájemcům z řad základních a středních škol. Expozice se skládá ze známých i méně známých fotografií, na jejichž základě jsou žáci a studenti seznamováni s životem a myšlenkami Václava Havla. Doporučená délka návštěvy je 60 minut a doporučený počet osob ve skupině je 20.
    Šestidílná vzdělávací videosérie seznamuje mladé diváky s nejdůležitějšími historickými událostmi druhé poloviny 20. století v Československu a ukazuje jim důležitost boje za lidská práva. Sérií provází zpěvačka a moderátorka Emma Smetana a choreograf a producent Yemi. Moderátory anglické verze jsou rodilí mluvčí.


Hovory v Lánech 2 (1991) [E - kniha]

    Jádrem publikačního programu Knihovny jsou dílo a život Václava Havla, jeho rodiny a blízkých spolupracovníků a přátel. Pro přehlednost je ediční plán členěn do šesti edičních řad: Sešity Knihovny Václava Havla, Edice Knihovny Václava Havla, Studentská řada, Hovory v Lánech, Spisy Václava Havla, Dílo Pavla Juráčka a Konference Knihovny Václava Havla. Tituly, které není možné zakomponovat do některé z předcházejících řad a které i přesto jsou pro ediční činnost Knihovny Václava Havla významné, vycházejí volně, mimo edice.
    Zájemcům z řad českých i zahraničních studentů nabízíme krátkodobé i dlouhodobé stáže v Knihovně Václava Havla o.p.s. Stážisti jsou vítáni především z oblasti knihovnictví a archivářství, produkce kulturních akcí, novinářství, bohemistiky ale i dalších humanitních oborů.
    Koláž vzpomínek, obrazových a zvukových dokumentů Vladimíra Hanzela, osobního tajemníka prezidenta Václava Havla, přibližující horečnou atmosféru dnů Sametové revoluce.
    Václav se narodil kolem roku 907 a vychovávala ho jeho babička, svatá Ludmila. Byl vzdělaný a po nástupu na český trůn dokázal upevnit samostatnost české země. Byl zavražděn 28. září roku 935 ve Staré Boleslavi na popud jeho bratra Boleslava, který po něm přejal vládu. Již krátce po své smrti byl Václav uctíván jako světec a patron české země.


Zemřela obhájkyně lidských práv Ljudmila Alexejevová (1927–2018) 09/12/18

    Knihovna Václava Havla postupně shromažďuje, digitalizuje a zpřístupňuje písemnosti, fotografie, zvukové nahrávky a další materiály, které se týkají Václava Havla. To, co najdete v tomto digitálním archivu, není všechno, co máme k dispozici. Digitalizovaných materiálů je víc. Zároveň mnohé věci stále sháníme. Pokud hledáte něco speciálního, co zde nenajdete, nebojte se nás zeptat nebo nás navštívit, rádi Vám vyjdeme vstříc.
    RŮŽENA ZAORALOVÁ vyučuje na Střední a vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga v Olomouci, v minulosti působila na Univerzitě Palackého, kde přednášela o historii ošetřovatelství. Odborně se věnuje především dějinám zdravotnického školství v období první republiky. Ve svých článcích sleduje, jaký podíl v rozvoji československého zdravotnictví sehráli právě američtí pracovníci a jejich organizace.
    Vstup do databáze archiválií KnVH je zdarma a je možný po registraci uživatelů (vyplnění badatelského listu). Nahlížení do archiválií, které se zobrazují v nečitelné podobě je možné pouze ve studovně Knihovny Václava Havla, Ostrovní 13, 110 00 Praha 1, každé úterý (kromě svátků) od 9.00 do 17.00 hodin, jinak po předchozí domluvě.


Ilona Ferková: De mek jekh, Ľida! / Ještě jedno, Lído!

    HALINA PARAFIANOWICZ je profesorkou historie na Univerzitě v Bialystoku v Polsku, kde se věnuje především meziválečným dějinám střední a východní Evropy, ale také novodobé historii Spojených států amerických, zejména pak jejich diplomatickým vazbám na země střední Evropy, jako je Polsko a Československo. Na toto téma vydala řadu publikací, mezi něž patří: Československo v politice Spojených států amerických v letech 1918–1933, Polsko v evropské politice Spojených států amerických v letech prezidentství Herberta C. Hoovera či právě politická biografie Herberta C. Hoovera pod názvem Zapomínaný prezident.
    Tuzemská politická scéna si během listopadu nečekaně prošla vládní krizí. Problémy v Babišově kabinetu odstartovala zveřejněná reportáže televize Seznam, která opět rozvířila debatu ohledně vyšetřování podezření z dotačního podvodu v případu proslulého rekreačního sídla Čapí hnízdo, jenž je v očích veřejnosti neodmyslitelně spojeno s osobou premiéra. Podle průzkumů veřejného mínění se ale ukazuje, že hnutí ANO a podpora Andreje Babiše díky politické krizi naopak stoupla. A na rozbouřenou situaci v menšinovém kabinetě nakonec více doplatila koaliční ČSSD. Co se děje v hlavě českého voliče? A proč se opozici stále nedaří konkurovat fenoménu hnutí ANO?


Program na Prosinec 2018<>

    Na podzim roku 1989 zaplavila Prahu vlna občanů Německé demokratické republiky. Československé hlavní město se pro ně mělo stát přestupní stanicí v cestě za svobodou, do západní části kdysi společné země, jejíž rozdělení symbolizovala Berlínská zeď. Jedním z hlavních důvodů pro nenadálý nárůst počtu uprchlíků byla obava, že NDR ještě před oslavami ke 40. výročí svého založení uzavře hranici s Československem, jedinou zemí, do které mohli východoněmečtí občané.
    Setkání osobností bývalého písničkářského sdružení Šafrán v Knihovně Václava Havla je chápáno jako doprovodný program výstavy Od ucha k uchu aneb Fenomén Šafrán. Výstavu v budově Klementina (15. 11. 2018 – 15. 1. 2019) pořádá Národní knihovna ČR a nakladatelství Galén pod záštitou Anny Šabatové – ombudsmanky s partnery: Českým centrem Mezinárodního PEN klubu, Knihovnou Václava Havla a Seznamem.cz
    Čtení Ilony Ferkové bude v přímém přenosu ilustrovat výtvarník Martin Zach, o hudební doprovod se postará Marek Miko z Bengas, za nakladatelství KHER promluví jeho zakladatel Lukáš Houdek a večerem a následnou debatou provede Karolína Ryvolová.


Hovory v Lánech 1 (1990) [E - kniha]

    MILADA POLIŠENSKÁ je profesorkou historie a mezinárodních vztahů na Anglo-americké vysoké škole v Praze. Specializuje se zejména na moderní a současné dějiny střední a východní Evropy, v rámci nichž se věnuje diplomatickým otázkám a dějinám nacionalismu. Známé jsou její monografie Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945–1953 nebo dvousvazkové dílo Diplomatické vztahy Československa a USA 1918–1968.
    panelisté: Milada Polišenská (Anglo-americká vysoká škola v Praze), Petr Chlápek (zástupce YMCA), Růžena Zaoralová –​ Roman Zaoral (Vyšší odborná škola zdravotnická – FHS UK), Marek Skovajsa (Sociologický ústav AV ČR, FHS UK)
    Záměrem debaty je poukázat na podobnost myšlenkového světa středoevropských nacionalistů s režimy, které jim jsou inspirací – Novorusko a Rusko. Jsou organizace jako Slovenští branci podobné polovojenským jednotkám z Donbasu? V čem je pro středoevropské nacionalisty přitažlivý Putinův model vládnutí? Existuje ideová nebo i materiální podpora středoevropských nacionalistů z Ruska?
    panelisté: Bertrand Patenaude (Hoover Institution – Stanfordova univerzita), Halina Parafianowicz (Institut dějin a politických věd Univerzity v Białystoku)


Cena Václava Havla za lidská práva

    BERTRAND M. PATENAUDE je historik vyučující na Stanfordově univerzitě, kde přednáší o moderních dějinách a mezinárodních vztazích, zároveň je odborným pracovníkem Hooverova institutu. Patenaude je autorem a editorem řady knih o ruských a sovětských dějinách, mezi jeho nejznámější patří kniha The Big Show in Bololand (2002) popisující Hooverovu americkou misi do hladomorem zkoušeného Ruska roku 1921. V Česku zatím vyšla jeho kniha Trockij: pád revolucionáře (2011).
    Cílem Knihovny Václava Havla je uvést Pavla Juráčka do širšího kulturního povědomí a pomyslně navázat na hluboké přátelství mezi ním a Václavem Havlem, k němuž Havel krátce po Juráčkově smrti, v létě roku 1989, poznamenal: „Pavel byl můj kamarád, kterého jsem měl hrozně rád. Byl to jeden z nejcitlivějších a nejjemnějších lidí, které jsem znal – proto o něm nemůžu napsat víc.“
    MAREK SKOVAJSA vyučuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, jako editor spolupracuje se Sociologickým časopisem/Czech Sociological Review. Hlavními oblastmi jeho odborného zájmu jsou dějiny sociologie, sociologická a politická teorie, demokracie a občanská společnost. Publikoval např. knihy Sociology in the Czech Republic (s Janem Balonem, 2017), Struktury významu (2013) nebo Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v ČR (2010, editor).


Až přijde válka. Proč čeští nacionalisté milují Rusko?

    Fotografie Pavla Hrocha zachycují převratnou dobu listopadových událostí a nejen jich, období transformace, počátku devadesátých let, kdy se v Československu dělo to, co bylo před tím nemožné a nepředstavitelné, dobu radosti, karnevalového veselí, dobu vizí, přání a velké a možná i trochu naivní víry v budoucnost. Poskytují po dvaceti pěti letech zrcadlo, jakým způsobem se tyto sny a vize podařilo naplnit a kde se právě teď nacházíme.
    Setkání dětí disidentů a dalších osobností, které vzpomínaly na Václava Havla. Výstava je pestrou koláží fotografií, audiozáznamů – od vystoupení jednotlivých účastníků na téma „Můj život s Václavem Havlem“ až po koncert Moniky Načevy a Michala Pavlíčka – a unikátních archiválií.
    JANA ČECHUROVÁ působí na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde je zároveň zástupkyní ředitele. Specializuje se na dějiny politických a společenských elit a elitních spolků, na pravicovou politiku a politickou kulturu, a to především v období první republiky. Vedle toho se věnuje edicím osobních pramenů, naposledy se podílela na přípravě autobiografické knihy Václava M. Havla Mé vzpomínky.
    Vaše dotazy rádi zodpovíme na archiv@vaclavhavel-library.org.


Jacques Rupnik, Pavel Seifter (eds.): Europe at the Crossroads: Democracy, Neighbourhoods, Migrations

    V případě darování kopie či originálu Knihovně Václava Havla budou s majitelem vždy domluveny podmínky jejich věnování i užití. Všichni dárci či majitelé budou uvedeni u daných dokumentačních materiálů.
    Liberální demokracie je systém vlády, který opustil základní princip demokracie – vládu většiny. Společnost rozbíjí na společenství nejrůzněji definovaných menšin a svůj hlavní úkol vidí v byrokratické regulaci a omezování svobodného lidského jednání pod záminkou boje proti diskriminaci a prosazování dobra, které si ony menšiny samy definují.
    Knihovna Václava Havla spravuje archív písemností, dokumentů, fotografií, videozáznamů a dalších materiálů, které se týkají života a díla Václava Havla. Tento archív má převážně digitální podobu. Pokud Vy sami či někdo z Vašeho blízkého okolí je vlastníkem některého z originálních textů, korespondence, fotografií, projevů či jakékoliv další tvorby Václava Havla budeme rádi, pokud nás kontaktujete. Zajistíme digitalizaci takových dokumentů a zařadíme je do našeho digitálního archivu. Pokud by si takové dokumenty či předměty chcete nadále ponechat, v pořádku je vrátíme.


Soutěž o nejlepší studentský esej

    PETR CHLÁPEK působí jako evangelický farář a jako učitel na Základní škole v Krkonoších. Na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor evangelická teologie, v diplomové práci YMCA a její význam pro českou společnost (2004) se věnoval dějinám a působení organizace YMCA od vzniku Československu až po současnost.
    Divadelně vzdělávacím projektem Zítra to spustíme si Knihovna Václava Havla připomněla 100. výročí založení Československa. V jeho rámci nazkoušelo 20 školních a amatérských studentských spolků z celé ČR hru Václava Havla Zítra to spustíme a během října 2018 ji odehrálo ve své třídě, škole, v místním kulturním domě či divadle. Všechny zapojené soubory se na konci projektu sešly na společném filmově-divadelním pásmu v Divadle v Dlouhé dne 27. 11. 2018, kde se formou živých a filmových ukázek všechny vytvořené inscenace prezentovaly.
    Ladislav Heryán je doma mezi salesiány i mezi kamarády z undergroundu. Plachý introvert, který se neostýchá vystoupit na rockových festivalech s kytarou a Biblí v ruce. Katolický kněz, jenž věří v Boha, který přesahuje všechny naše představy, a přece touží po setkání s námi bez ohledu na to, kde jsme a co o něm víme.


Hovory v Lánech 3 (1992) [E - kniha]

    Neostýchejte se vstoupit a symbolicky připojit svůj podpis pod Všeobecnou deklaraci lidských práv (která byla přijata na den přesně před sedmdesáti lety: 10. prosince 1948), začíst se do textů obránců lidských práv z celého světa, zhlédnout některý z krátkých filmů z produkce i archivu Knihovny Václava Havla: Číst Havla, Každý může změnit svět a mnohé další...
    Knihovna Václava Havla uvítá vzájemnou výměnu odkazů, zveřejnění našich bannerů či informací o našich akcích. Pro více informací kontaktujte nás přímo ohledně bližší domluvy.
    - stáhnětě a vytiskněte si všechny materiály obrázek sv. Václava, zbroj a biblický text. Ke každé části zbroje patří sousloví, které je třeba správně doplnit do kolonek v textu s biblickým citátem z listu Efezským. Poté nalepte zbroj na postavu sv. Václava a vybarvěte.
    On-line fotografická výstava Pavla Hrocha zobrazuje příběhy lidí, kteří se v rozpětí mnoha desítek let československé historie postavili proti zlu, nelidskosti, útlaku, barbarství a nekulturnosti, kteří v určitých chvílích projevili odvahu, vůli ke svobodě, lásku k bližním a zdravý rozum.


Debata s Respektem: Neporazitelný Andrej Babiš – Proč vládní krize premiéra posilují?

    Evropské dialogy Václava Havla jsou mezinárodním projektem, jenž si klade za cíl otevřít a vést diskusi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k evropskému duchovnímu odkazu Václava Havla. Hlavním inspiračním zdrojem tohoto projektu je esej Václava Havla "Moc bezmocných": Evropské dialogy Václava Havla více než jiné projekty obdobného zaměření hodlají nabídnout "bezmocným" prostor k vyjádření a tedy k posílení jejich pozice v rámci Evropy.
    ROMAN ZAORAL přednáší na Fakultě humanitních studií UK, v minulosti působil v Akademii věd, Národním muzeu, na Středoevropské univerzitě v Budapešti a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jako historik se věnuje zejména hospodářským dějinám středověku, jako stipendista Mellonovy nadace působil ve Warburgově institutu v Londýně, okrajově se též jako stipendista Ministerstva zahraničních věcí ČR zabýval historií českých krajanů v kanadském exilu a spolu se svou manželkou sepsal studii o aktivitách Rockefellerovy nadace v souvislosti se založením Masarykovy školy zdravotní a sociální péče jako školy nového typu v meziválečném Československu.
    Hosté: Martin Kratochvíl, sociolog agentury MEDIAN, Alžběta Králová, marketingová konzultantka z Institutu politického marketingu, a Lukáš Jelínek, politolog a expert na ČSSD z Masarykovy demokratické akademie.


Ales Bjaljacki: Zápisky zpoza mříží

    Knihovničky Václava Havla jsou nově vznikající klíčový projekt Knihovny Václava Havla, jehož cílem je vytvoření celorepublikové sítě základních a středních škol, které s podporou KnVH aktivně šíří odkaz Václava Havla mezi své žáky a studenty. Smyslem knihovniček je vytvořit na školách (po vzoru již existujících laviček VH) malé knihovny, na nichž škola bude shromažďovat jak texty Václava Havla, tak texty s ním úzce související. Knihovničky budou moci obsahovat i další písemné, zvukové a audiovizuální záznamy a fotografie.
    Debatní cyklus ke stému výročí založení Československa pro sezónu 2018/2019 připravila Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Divadlem Husa na provázku. Debaty se konají s měsíční periodicitou paralelně v Praze a v Brně.
    V případě, že u fyzických osob bude dar v jednom kalendářním roce vyšší než 1 000,-Kč a u právnických osob převýší 2 000,- Kč, vystavíme Vám darovací smlouvu s potvrzením o výši přijatého daru, který můžete coby dárce uplatnit v souladu se zákonem o dani z příjmů pro snížení Vašeho daňového základu. Pro více informací nás kontaktujte.


Inženýři humanity: Americká pomoc v Československu po 1. světové válce

    Postup: nejprve si všechny obrázky vybarvíme, poté vystřihneme a slepíme k sobě zrcadlové díly s koněm, vlajkou a se svatým Václavem. Poté si připravíme prapor (vybarvenou vlaječku přilepíme na špejli) a koni přiděláme nohy z kolíčků na prádlo (ty je možné předem také nabarvit dle fantazie). Aby figurka na koni dobře seděla, nastřihneme ji podle přerušované čáry na zadním dílu a poté posadíme na koně. Nakonec ještě připevníme do ruky prapor (nejlépe tak, aby se prapor dotýkal podložky, čímž podpoříme stabilitu celého sousoší :)
    Interaktivní workshop v délce 180 minut je určen pro žáky a studenty základních a středních škol. Účastníci v něm pracují s vybranými texty Václava Havla a fotografiemi mapujícími dobové dění, kriticky se nad nimi zamýšlí a zpracovávají konkrétní badatelské úkoly. Workshop souvisí nejen s výukou českých dějin, ale i s osobnostní, literární, uměleckou a mediální výchovou a s výchovou k demokratickému občanství. Scénář vychází z cílů Rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ.
    Minimální délka stáže je 6 týdnů, maximální délka je 1 rok, případně lze domluvit individuální délku v návaznosti na požadavky školy. Po absolvování stáže obdrží účastník certifikát s hodnocením. Stáže probíhají po předchozí domluvě se zájemcem, termín stáže je nutné domluvit přibližně 2 měsíce předem. Stáže v Knihovně Václava Havla jsou neplacené, stážistům nezajišťujeme dopravu ani ubytování.


Ladislav Heryán: U Božího Mlýna

    Ocenění je od roku 2013 každoročně udělováno Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. Cílem je vyzdvihnout a odměnit mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo ni.
    A zde si můžete prohlédnout a stáhnout k tisku různé materiály k vybarvení, dokreslení, ale i vyrábění. A nakonec na vás čeká známá písnička (koleda) s obrázky.
    O své cestě Ina Píšová vydala knihu Transsibiřská odysea, nejen o ní se bude bavit společně s Ivanem Šternem a se dvěma redaktory z Českého rozhlasu, kteří transsibiřskou magistrálu také projeli, Ivanem Studeným a Davidem Šťáhlavským, který se ujme moderování.
    Akci organizuje Knihovna Václava Havla jako doprovodný program výstavy Od ucha k uchu aneb Fenomén Šafrán. Výstavu v budově Klementina (15. 11. 2018 – 15. 1. 2019) pořádá Národní knihovna ČR a nakladatelství Galén pod záštitou Anny Šabatové – ombudsmanky s partnery: Českým centrem Mezinárodního PEN klubu, Knihovnou Václava Havla a Seznamem.cz


Václav Havel’s Prague: A Guide to Buildings and Places with a Role in the Life of the Playwright, Dissident and President

    Od srpna 2014 sídlí Knihovna Václava Havla na adrese Ostrovní 13, Praha 1. Přízemní prostory této budovy jsou věnovány expozici „Václav Havel aneb Havel v kostce“ a klubovým akcím Knihovny VH: pořádání nejrůznějších seminářů, autorských čtení, výstav, přednášek, koncertů a divadelních představení. V prvním patře se nachází kanceláře, archiv, průběžně doplňovaná knihovna a badatelna pro veřejnost.
    Databáze veškerých dostupných rozhovorů, které poskytl tištěným médiím dramatik, spisovatel a politický aktivista Václav Havel od 60. let až do roku 1989. Výsledný korpus dokládá mimořádně zajímavý životní příběh jedince i specifický obraz moderní československé historie v dobách, kdy mělo svobodné myšlení blíž k ruzyňské věznici, než k jakékoli oficiální veřejné funkci.


Havel v kostce (stálá expozice)

    Cílem dvou diskusních panelů je otevřít debatu nad významem působení amerických neziskových, dobrovolnických a pomocných misí a organizací v Československu, zhodnotit jejich odkaz v rámci širšího pojmu „amerikanizace“ Československa, diskutovat politické pozadí jejich působení, ale rovněž se ptát na to, jak probíhala spolupráce mezi československou a americkou stranou, jaké hodnoty, ideály a know-how sem přinesly například Hooverova potravinová pomoc, křesťanské organizace YMCA a YWCA, Americký Červený kříž a mnohé další? Jak pomohl tento vysoce organizovaný humani(tari)smus Československu po materiální stránce a jak ovlivnil jeho občanský sektor? Diskutovat budou zahraniční a čeští odborníci.
    &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a data-cke-saved-href=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;http://www.vira.cz/biblicky-citat-html.php&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; href=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;http://www.vira.cz/biblicky-citat-html.php&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Biblický citát na každý den z www.vira.cz&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;


Pohádka o králi Škrábalovi čili o Ivanovi Krasopisci

    Až přijde válka: Petr vede život na první pohled spořádaného evropského teenagera – žije s rodiči, má dívku, dostal se na vysokou. Jeho skutečný život je ale jinde – v čele domobrany Slovenskí Branci, čítající dvě stě mladých lidí, s oddíly po celém Slovensku. V horských lesích je nechává podřizovat drsným pravidlům a trestům, jež spíše než vojenský výcvik připomínají hru na diktaturu. Šéf domobrany věří, že jeho modelová organizace má budoucnost. Je odhodlaný uniformu jednou odložit a se svou vizí oslovit celou společnost – a stát se velkým politikem.
    Projekt je plánován jako dlouhodobý a zahrne spolupráci s dalšími organizacemi v různých, evropských městech. Jednotlivá setkání probíhající formou konference jsou určena především středoškolským a vyskoškolským studentům, stejně jako ostatním zájemcům o evropskou problematiku z řad odborné i široké veřejnosti.
    Uvedení dokumentárního románu. Uslyšíte úryvky z knihy a v rozhovoru s básníkem a spisovatelem Alexem Wentem vám David Vaughan řekne víc o tom, jak kniha vznikala a o čem je. Součástí večera bude i diskuse o odkazu mnichovské krize v naší době.
    Expozice Knihovny Václava Havla přibližuje návštěvníkům životní osudy Václava Havla kolážemi fotografií a citátů. Dotykové obrazovky vřazují jednotlivé kapitoly života do širších kulturněhistorických souvislostí. Velkoplošná interaktivní mapa umožňuje návštěvníkům učinit si plastickou představu o světové „stopě“ Václava Havla.


Hovory v Lánech 4 (1993) [E - kniha]

    Jedním z ústředních žánrů tvorby Václava Havla je žánr eseje – na témata literární, umělecká, společenská, politická i duchovní. Eseje Václava Havla, jako je Moc bezmocných či Slovo o slovu, se staly klasickými texty české literatury, byly přeloženy do desítek jazyků a patří k nemnoha skutečně světově proslulým výtvorům české kultury. I proto je zapotřebí dále pěstovat žánr eseje v českém jazyce – ne ve smyslu napodobování esejů Václava Havla, ale ve smyslu havlovské odvahy pojmenovávat nepříjemné problémy a hledat jejich nekonvenční řešení. Literární soutěž pro studenty středních škol vyhlašuje Knihovna Václava Havla každoročně na začátku školního roku.
    Archiv Pavla Juráčka vzniká od února 2014, kdy jeho syn Marek Juráček předal šest banánových beden a kufr s psacím strojem z otcovy pozůstalosti do správy Knihovny Václava Havla. Postupně se třídí a digitalizují tisíce stran rukopisů, strojopisných složek, fotografií, dokumentů, osobní i úřední korespondence. Výsledkem této práce by mělo být nejen zmapování života a díla jedné z klíčových postav „nové vlny“ československého filmu šedesátých let 20. století, ale též zpřístupnění jeho literární tvorby ve svazcích knižní edice Dílo PJ.
    Cítím-li se být Evropanem, neznamená to přece, že přestávám být Čechem. Je tomu právě naopak. Jakožto Čech, jsem i Evropanem. Poněkud poeticky říkávám, že Evropa je vlast našich vlastí. Václav Havel, Projev v Evropském parlamentu, 11/11/2009


Každý může změnit svět - Lidská práva v životě a díle Václava Havla

    Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz velké postavy moderních českých dějin - spisovatele, dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva a československého a českého prezidenta. Zabývá se také osobnostmi, událostmi a jevy, které s odkazem Václava Havla souvisí, a snaží se je přibližovat a zasazovat do dobového i současného kontextu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00