Jak na věc


uzly a pomeranče iva procházková film

Dračí smyčka, škotový nebo také tkalcovský uzel

    Na našem ostrově najdete nápady pro tábornické i zálesácké činnosti a s tím spojené hry na výpravy i letní tábory. Jsou určené pro oddíly zaměřené na turistiku, táboření a poznávání přírody.
    Velice důležitý uzel, který stojí za to naučit se nejen nahazovat na kůl, ale také ovazovat kolem stromu. Ušetří se s tím spousta času, když je potřeba rychle a pevně něco přivázat. Pevně drží ovšem jenom tehdy, je-li přivázán na kulatém kůlu. Lodní smyčka je také základem několika textilních technik, například drhání. Váže se překřížením dvou smyček (viz šipka) s následným nahozením na kůl. Při ovazování se provaz obtočí dvakrát kolem kůlu a vždy projde spodem pouze pod svým posledním závitem.
    Jedná se o spojení dvou lan, je mnohem bezpečnější než škotová spojka, ale nemůže spojovat dvě lana různé velikosti. Ve fotonávodu jsou lana spojena pomocí jednoduchého uzlu s jedním závitem. Větší počet závitů dodává uzlu větší pevnost.


Přidejte se k nám na facebooku!

    Neobyčejně jednoduchý uzel, který slouží k jištění přes karabinu (musí to být HMS karabina s pojistným zámkem). Lano se snadno dobírá i povoluje. Výhodou je, že při prudkém zatížení nejprve překlopení smyčky pohltí částečně náraz a teprve pak tření lano zabrzdí. Tím je zmenšen náraz při pádu do jištění. Velmi snadno však dojde ke špatnému uvázání, což může mít tragické následky.
    Snad každý se ve svém životě naučil nějaký uzel, minimálně kličku u tkaniček na boty. I my jsme na našich schůzkách a výpravách procvičovali několik uzlů, které se hodí pro různé příležitosti. Naše uzlovačky, které jsme si pořídili hned na první výpravu, byly pořád v činnosti. Základní uzly nejsou složité, ale naučit se je vázat a správně používat, to stojí přece jen trochu úsilí. Každý uzel má totiž trochu rozdílné vlastnosti a tím pádem i odlišné použití.


Tento článek byl zařazen do soutěže Bushcraft.cz

    Nejjednodušší uzel, který se váže všude tam, kde potřebujeme zavázat něco zabaleného, ať už je to balík na poštu či vánoční dárek. Snadno se zavazuje se zámkem, příkladem je již zmíněná klička na tkaničce u bot. Mnoho lidí nerozlišuje mezi křížovou a plochou spojkou, rozdíl v pevnosti není velký (ani jeden není určený pro zatížení), plochá spojka o něco lépe vypadá. Vázání usnadňuje pravidlo, že v obou překříženích při vázání jde vrchem vždy stejné lano, jak ukazuje v zatmaveném místě první a třetí postupný obrázek. Uzel není bezpečný pro zatížení v tahu.
    Tyto uzly mají stejný princip, ale každý má jiné použití. Dračí smyčku dříve používali horolezci k navazování na lano. Ukázalo se však, při nesprávném zatížení může lehce prokluzovat a uzel se přestal k navazování používat. Přesto zůstává zajímavým a často používaným uzlem, pokud potřebujeme smyčku se zatížením v tahu. Naprosto stejný uzel je pod názvem škotový jedním z mála, které jednoduše a bezpečně spojí lano a cíp látky, drží i na nestejně silných lanech. Používal se i pro svázání přetržených nití při tkaní, proto získal název tkalcovský.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00