Jak na věc


uzitek slovensky krizovka

Citát na téma: Užitek č. 2 1004699

    Ordinalistická teorie užitku, Indiferenční křivka, Indiferenční mapa, Vlastnosti indiferenčních křivek, Mezní míra substituce ve spotřebě (MRSc), Grafické zobrazení
    Optimum spotřebitele - odvození graficky, odvození matematicky (MRSc=MRSe), srovnání optima v ordinalistické a kardinalistické teorii užitku, vnitřní optimum, rohové optimum
    Linie rozpočtu - rovnice linie rozpočtu (důchod, cena statku X, cena statku Y), mezní míra substituce ve směně (MRSe), grafické zobrazení, sklon linie rozpočtu, změna sklonu, posun linie rozpočtu
     Boj mezi lidmi je sice mohutným faktorem pokroku, ale je to faktor neuvědomělý, nehospodárný a přináší často více škody, nežli užitku. Anatolij Vasilijevič Lunačarskij
    Zvláštní tvary indiferenčních křivek - dokonalé substituty, dobré substituty, dobré komplementy, dokonalé komplementy, nežádoucí statek, neutrální statek

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
7546
cache: 0024:00:00