Jak na věc


usazení sprchové vaničky

Usazení čističky odpadních vod do terénu

    3. Do takto připravené jámy usadíme bazén. To je možné buď ručně nebo jeřábem. Pro tento případ máme na bazénu připraveny 4 upínací oka. Boční stěny bazénu jsou ve většině případů (dle Vaší objednávky) již obloženy z výroby izolací tj. Opět extrudovaným polystyrenem ROOFMATE SL tl. 30mm.
    Teprve až budete s umístění definitivně spokojeni, můžete započít s výstavbou. S každým zákazníkem přímo na jeho pozemku konzultujeme konkrétní technické a poziční řešení a na základě této schůzky Vám vypracujeme stavební dokumentaci. V ní jsou řešeny veškeré půdorysné i řezové pohledy, požadavky pro provoz bazénové technologie (elektřina, odpad, voda) a samozřejmě také její umístění. Každý zákazník má jiná přání a jiné výchozí podmínky, proto je nutné "ušít" řešení přímo na míru.
    2. Na vytvrdlou podkladní betonovou desku naši pracovníci rozloží extrudovaný polystyren ROOFMATE SL tl. 30mm. Ten slouží jako tepelná izolace dna bazénu.
    Jakmile si vyberete Vaše ideální místo a vykolíkujte si jej, projděte si veškerá místa odkud je na bazén vidět a ujistěte se, že jste vybrali správně. Zpravidla se stává, že se s bazénem posouvá více k plotu, k terase, doleva, doprava...


Partnery Taktické malorážky jsou:

    1. Prvním krokem je samotné vyznačení obrysu výkopu. Na zvoleném místě je tedy možné započít s jeho hloubením. Jestli ručně nebo strojně záleží pouze na místních podmínkách. Rozměry výkopu Vám poskytneme ve stavební dokumentaci. Zpravidla jsou rozměry výkopu o 50cm větší jak v příčném, tak i podélném směru. Na kameninový podklad frakce 32-64mm zhotovte železobetonová desku z betonu B 25 vyztuženou kari sítí o průměru 6mm, oka 100 x 100mm.
    5. Po obetonování svislých stěn bazénu Vás čeká již poslední, ale nejdůležitější krok... Vybrat takou dlažbu, která neklouže, není na ní vidět každá nečistota a hlavně zapadne do estetického řešení celého okolí. Velmi žádané jsou i rošty z exotických dřevin. Záleží pouze na Vašem vkusu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00