Jak na věc


určení osoby u sloves

Výpis pro štítek: určení otcovství

    U jedinců, kteří jsou již pohlavně dospělí může specialista provést tzv. endoskopii. Při ní udělá malý řez v břišní stěně a endoskopem prohlédne uvnitř uložené pohlavní orgány. Vše probíhá v narkóze. V praxi se ale tato metoda u agapornisů v podstatě nepoužívá, protože částka za provedenou endoskopii je vysoká. Tato metoda se využívá hlavně u velkých papoušků, kde je jejich cena ovlivněna právě pohlavím.
    Příslovečné určení, na nějž se nevážou další větné členy, se nazývá holé: Petr píše čitelně.Příslovečné určení s dalšími větnými členy je rozvité: Trvá to celý den. Příslovečné určení je rozvíjeno přívlastkem (spal tvrdým spánkem) nebo jiným příslovečným určením (spalvelmi tvrdě). Pokud je v příslovečném určení spojeno několik výrazů, jde o příslovečné určení několikanásobné. Jednotlivé členy několikanásobného příslovečného určení mohou být navzájem spojeny různými způsoby:


Metody a znaky pro určení pohlaví

    Při určování otcovství se vychází z pochopitelného předpokladu, že za otce se považuje muž, který měl s matkou dítěte pohlavní styk v době ne méně než 180 dnů a ne více než 300 dnů před porodem, pokud to závažné okolnosti nevylučují. U soudu proto nejprve probíhá dokazování, zda muž s matkou dítěte opravdu v uvedené době souložil. Takové dokazování zpravidla není dostačující pro rozhodnutí o tom, zda konkrétní muž je otcem dítěte a proto se přistupuje ke znaleckému posudku z oboru genetiky, který s téměř stoprocentní jistotou určí, zda muž skutečně otcem dítěte je.
    Na závěr se zmíníme ještě o používání tzv. "kyvadélka". Kyvadélko se skládá z nitě a zavěšeného kovového předmětu. Kyvadélko uchopíme a dáme cca 10 cm nad vyšetřovaného jedince. Dle pohybu kyvadélka bychom měli určit pohlaví (krouživý - samička, kývavý - sameček). Tato metodu je rozporuplná, ač se využívá a měla by mít i vědecký základ. Je to na uvážení každého chovatele a opět doporučujeme při využití této metody brát v potaz i další možné znaky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
9057
cache: 0024:00:00