Jak na věc


určení osoby u sloves

Metody a znaky pro určení pohlaví

    Na závěr se zmíníme ještě o používání tzv. "kyvadélka". Kyvadélko se skládá z nitě a zavěšeného kovového předmětu. Kyvadélko uchopíme a dáme cca 10 cm nad vyšetřovaného jedince. Dle pohybu kyvadélka bychom měli určit pohlaví (krouživý - samička, kývavý - sameček). Tato metodu je rozporuplná, ač se využívá a měla by mít i vědecký základ. Je to na uvážení každého chovatele a opět doporučujeme při využití této metody brát v potaz i další možné znaky.
    Čím dál častěji v dnešní době dochází k selhání lidského faktoru v tom smyslu, že dojde k početí potomka, aniž by na daném stavu měli zájem oba aktéři. Žena je tak v danou chvíli vystavována nejen psychickému stresu, ale i mnoha právním otazníkům, které musí řešit. V určení mateřství není ve většině případů problém, neboť jak ust. § 775 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) stanoví, za matku dítěte se považuje žena, která dítě porodila. K přijetí zodpovědnosti otce za stvořené dítě může žena dosáhnout pomocí žaloby o určení otcovství.


Výpis pro štítek: určení otcovství

    Tento postup se využívá velice často. Nakoupíme více nepříbuzných agapornisů a vypustíme je společně do větší klece nebo voliéry, kam také umístíme budky. Po čase se nám agapornisové začnou párovat (sedět vedle sebe na bidlu, nocovat v budkách apod.). Po spárování odchytneme případné liché kusy. Přirozený výběr však nelze použít v chovech, kde chceme cíleně odchovávat mutace. Tam musíme páry sestavovat přímo dle našich požadavků na odchovy.
    Matka je vždy jistá, otec nejistý.Toto bohužel pravdivé úsloví mužům moc sebejistoty nepřidá, což někdy může vyvolat i právní problémy, kdo že vlastně je otcem dítěte. I na řešení těchto problémů však pamatuje zákon o rodině.
    Test DNA se v chovech papoušků rozšířil v posledních několika letech. Provede se odběr krve či peří a vzorky se pak odesílají do specializované laboratoře. Vzorek můžeme odebrat buď sami a nebo požádáme o odběr veterináře. V laboratoři pak rozborem DNA zjistí pohlaví papouška a vystaví k tomu certifikát. Tato metoda je šetrnější a méně stresová, než endoskopie. Cena se v českých laboratořích pohybuje od 230 do 500 Kč, v zahraniční laboratoři jsou ceny výrazně nižší - 4,5 € (postup se nachází v článku).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00