Jak na věc


univerzita obrany brno

Přísaha studentů Univerzity Obrany

    22.2.2019 • Slavnostního shromáždění u příležitosti 29. výročí založení Ochranné služby Policie ČR se 21. února 2019 zúčastnil náčelník Vojenské policie plukovník Miroslav Murček a velitel Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha plukovník Jiří Roček. U této příležitosti převzal plukovník Roček z rukou ředitele útvaru ochranné služby PČR brigádního generála Jiřího Komorouse medaili za dlouholetou přínosnou spolupráci.
    „Je zřejmé, že k rozvoji schopností směrem k měnícímu se bezpečnostnímu prostředí Armáda České republiky nutně potřebuje schopné a vzdělané důstojníky. Plně si uvědomujeme, že bez připravených profesionálů by jakýkoliv rozvoj schopností nebyl možný,“ řekl na závěr ceremoniálu brigádní generál Jaromír Alan.
    Ve čtvrtek 25. ledna bylo v Klubu Univerzity obrany v Brně slavnostně vyřazeno 25 absolventů resortního kariérového Kurzu pro vyšší důstojníky. Kurz, garantovaný Centrem bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany a zaměřený na bezpečnostní a obrannou politiku, obranné plánování, vojenské umění a leadership, se uskutečnil v prezenční formě studia, trval pět měsíců a všichni účastníci jej absolvovali s vyznamenáním.


Vyšší důstojníci ukončili studium na Univerzitě obrany v Brně s vyznamenáním

    Hosty slavnostního vyřazení byli ředitel sekce rozvoje a plánování schopností MO brigádní generál Jaromír Alan, ředitel odboru vzdělávací politiky sekce státního tajemníka MO Vladimír Krška a spolu s nimi zástupci významných útvarů Armády České republiky a dále akademičtí pracovníci a příslušníci velitelského sboru a servisních složek Univerzity obrany.
    „Jsem přesvědčen, že odcházíte ke svým útvarům a zařízením s mnohem hlubšími znalostmi a kompetencemi, než s jakými jste na Univerzitu obrany přišli,“ uvedl ve svém vystoupení prorektor Univerzity obrany pro rozvoj a internacionalizaci plukovník Luděk Jedlička. Potvrzením je prospěch všech účastníků kurzu, kteří následně převzali z rukou prorektora červené diplomy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00