Jak na věc


umístění psa do útulku

Zatím se vám nelíbí žádný mobilní dům

    Připojení vody se pak rovněž liší od toho, zda mobilní dům chcete využívat celoročně, nebo pouze sezonně. Pro samotné napojení postačí zahradní hadice. Pokud ovšem budete dům používat celoročně, je třeba přívod vody zakopat do nezamrzající hloubky (viz. výše).K napojení na elektřinu je pak dostačující jakýkoliv prodlužovací kabel. U nás prodávané domy by měly mít již připravenu zástrčku na připojení dle českých standardů. Mnozí prodejci však nejsou schopni na prodávaných domech provést ani tuto základní úpravu - což je vždy varovným signálem při zvažování koupě mobilního domu u takovýchto prodejců. Rozvody a hlavně zástrčky uvnitř domu jsou většinou dle UK normy. Tato vyhovuje i v našich podmínkách a zásuvky se dají používat s pomocí příslušného adeaptéru. Zásuvky tedy není třeba měnit za naše.
    Vůbec nijak! Tyto domy se dají usadit přímo na jakýkoliv přírodní podklad (tráva hlína, štěrk apod.) Domy mají již od výrobce označeny body pro umístění opěr. Minimálně je to 6 bodů u menších domů, avšak optimální a výrobci doporučovaný počet usazovacích bodů pro malé i velké domy je 8. Každý prodejce by měl být schopen vám tyto body pro umístění opěr ukázat, jak rovněž doporučit vhodný matriál a ukázat nejvhodnější postup při podkládání na vyvážení domu. Většina prodejců dokonce nabízí možnost tohoto usazení při dovozu vlastními pracovníky. Samozřejmou službou prodejců by pak mělo být dotažení a umístění domu na vámi určené místo, popř. dohled na toto umístění.


A co je potřeba udělat pro samotné umístění mobilního domu na vašem pozemku? Jak jej připravit pro pevné usazení?

    Pokud ovšem veřejná kanalizace není dispozici, je potřeba pro odvod odpadních vod zvolit buďto čističku odpadních vod, nebo některou z mnoha druhů jímek (žumpy). Tyto je pak potřeba pravidelně odčerpávat a vyvážet fekálním vozem. Pro umístění jímky na váš pozemek však je potřeba souhlasu příslušného stavebného úřadu. Toto se děje v v procesu tzv. ohlášení stavby. To je proces, který je vlastně složitější, než by dle stavebního zákona mělo být samotné schválení umístění mobilního domu. Při schvalování realizace žumpy trvají většinou příslušní úředníci na umístění jímky plastové. Zde je však třeba velmi dobře vybírat ne podle nejnižší ceny, ale podle odolnosti vůči zhroucení této jímky a dle záruk poskytovaných výrobcem. Dle zkušeností našich zákazníků se bohužel většina těchto tak hojně u nás prodávaných jímek během 3 - 5 let zhroutí, a to vlivem tlaků působících během jejich zakopání do země.Jediným vhodným řešením je pak jímka betonová. U těchto betonových jímek je navíc možná i velká
    Mobilní dům je nejrychlejší cestu k bydlení. Dá se v něm bydlet ještě týž den, kdy je k vám přivezen. Tedy pokud máte připraveny sítě k jeho napojení. Nejnáročnější je příprava na odvod odpadních vod. Pokud je možnost napojení na veřejnou kanalizaci, stačí se jen napojit. Tzn zakopat odpadní potrubí do nezamrzající hloubky, tj. minimálně 80cm. To v případě, když chcete mobilní dům používat celoročně. Pokud uvažujete o jeho využívání pouze v období jaro – podzim, nemusí se zakopávat tak hluboko. Vyústění tohoto odpadního potrubí je pak možno umístit kdekoliv pod domem, nejlépe k zamýšlenému okraji (cca 50cm od něj). Jelikož vybavení vyžadující napojení na odpady (dřez, koupelna, WC) jsou umístěny vždy vpravo od příčné osy (při pohledu ze strany dveří směrem na dům) je vhodné do této pravé části umístit i napojení odpadů. Samotné napojení se pak provádí pomocí plastového potrubí a nasouvacích spojek. Není třeba nic svařovat ani lepit. Jediným potřebným nářadím je vhodná pilka.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00