Jak na věc


ukládání informací v bunkách buňkách

Co pomůže na podzimní depresi? Vyzkoušejte olej pačuli

    24 Rozdíly mezi odbouráváním a syntézou MK Syntéza MK v probíhá cytoplasmě, odbourávání v matrix mitochondrií Meziprodukty syntézy MK jsou vázány na ACP (acyl carrier protein), meziprodukty degradace na CoA Enzymy syntézy MK jsou spojeny do polypeptidového řetězce zvaného synthasa MK, enzymy degradace volně v matrix
    Přibývání na váze má své velké důsledky, jakými jsou již zmíněné dispozice k nemocem, které jsou doprovázeny vysokým krevním tlakem, sníženou pohyblivostí, zadýcháváním, atd. Strava s vysokým obsahem tuku, ale nepoškozuje pouze srdce, trávicí trakt a další orgány, ale i náš mozek. O této skutečnosti se zatím příliš nemluvilo.
    První skupinou potravin, kterou byste měli vynechat ze svého jídelníčku, jsou určitě fast food jídla typu hamburgery, langoše, pizza, hranolky a další absolutně nevyhovující potraviny, které vašemu tělu nedodají žádné výživné látky, dále uzeniny, párky a klobásy, tučné sýry, slané výrobky typu chipsy a brambůrky, majonézy, paštiky, konzervy a tučné mléčné výrobky. Všechny tyto výrobky trápí váš mozek.


4 tipy: Zdravá snídaně snadno a rychle

    V České republice se počet obézních lidí vyšplhal až na přední příčky ve srovnání s celou Evropou. Problém obezity stále narůstá. V republice je 21% mužů a 31 % žen obézních. Pokud sečteme procenta lidí s nadváhou a obezitou, dostáváme se až na číslo 68 % u mužů a u žen na 72%, což je alarmující.
    21 Useknutí větévky Odbourávání glykogenu končí u 4. Glc zbytku před místem větvení Glukanotransferáza (transglykosidáza) oddělí od čtyř glukózového řetězce štěp 3 Glc přenos na konec hlavního řetězce Zbývá jedna molekula glukózy (α 1 6 vazba) odštěpuje debranching enzyme (amylo-α1 6- glukosidáza) Vznik lineárního řetězce - glykogenfosforyláza
    14 Regulace syntézy glykogenu Regulace glykogensyntázy fosforylací: vazba fosfátu ji inaktivuje defosforylovaná forma je aktivní Aktivována inzulínem Inhibována glukagonem a adrenalinem
    Vánoce se blíží a s nimi přichází období přejídání, kdy zvyšujeme příjem kalorií někdy až třikrát, jen proto, že nedokážeme odolat sladkému cukroví či smažené klobáse. Víte, že tučné potraviny, které v tomto období konzumujete ještě ve větším množství, mohou poškodit váš mozek?
    48 Vznik ostatních mastných kyselin Prodlužování řetězce elongace elongasy Tvorba nenasycených MK desaturace desaturasy Strana membrány ER přivrácená do cytosolu


Celulitida: Které esenciální oleje vás jí zbaví?

    19 Regulace syntézy glykogenu Inzulin aktivuje fosfodiesterázu štěpení camp na AMP snížení IC koncentraci camp Oslabení činnosti PKA snížená fosforylace proteinů Inzulin aktivuje fosfoproteinfosfatázy Zvýšení aktivity glykogensyntázy
    15 Fosforylace proteinů Proteinkinázy fosforylují proteiny Fosfoproteinfosfatázy defosforylují proteiny (odštěpují fosfát) Protein může být fosforylován jen na tyrosinu, serinu a threoninu
    11 Glykogeneze (syntéza glykogenu) Cytozol Fosforylace Glc na Glc-6-P: glukokináza v játrech a hexokináza ve svalu Izomerace Glc-6-P Glc-1-P: glukózafosfátisomeráza Reakce Glc-1-P s UTP UDP-Glc (aktivovaná Glc, vazba na C1): UDP-glukózapyrofosforyláza Vazba UDP-Glc na neredukující konec: glykogensyntáza
    17 Regulace syntézy glykogenu Glukagon se váže na receptor spojený s G-proteinem Vazba na receptor aktivace adenylátcyklázy tvorba camp z ATP camp aktivuje PKA fosforylace glykogensyntházy inaktivace Adrenalin i noradrenalin též zvyšují camp


Nejoblíbenější za poslední týden

    30 Savčí synthasa mastných kyselin Homodimer 2 identických podjednotek (260 kda) Každá podjednotka má 3 domény spojené pohyblivými regiony: 1) doména 1 vstup substrátu a kondenzační jednotka obě transferasy a β-ketoacylsynthasa (kondenzační enzym - CE) 2) doména 2 redukční jednotka obsahuje ACP, β-ketoacylreduktasu, dehydratasu a enoylreduktasu 3) doména 3 thioesterasa odštěpující palmitát
    Jsou malé buňky nervových tkání, které se účastní imunitních dějů v nervové soustavě. Pomáhají zbavit mozek škodlivých činitelů, čímž pomáhají chránit a posílit neurony. V důsledku přemíry tuku v těle se však tento proces zpomaluje. Běžně se v mozku mikroglie stále pohybují, při obezitě se pohyb buněk zastavuje. To je příčinou ničení synapsí a lidé ztrácí schopnost učení a udržování informací, tedy schopnost pamatovat si.
    28 Tvorba malonyl~coa Vstupní látka pro syntézu MK: AcCoA Karboxylace na malonyl-coa AcCoA + ATP + HCO 3 - malonyl~coa + ADP + P i + H + AcCoA karboxylasa (biotin vitamin H či B7) Regulační enzym CO 2 odstraněn při kondenzaci s rostoucí MK
    22 Regulace glykogenolýzy Glykogenfosfofyláza je aktivní fosforylovaná Fosforylázakináza PKA a kalmodulin dependentní PK Inhibuje inzulín Aktivují kontraregulační hormony


TOP 10 nejlepších doplňků a vitamínů, které podporují...

    31 Savčí synthasa mastných kyselin Místa vazby meziproduktů na synthasu MK: 1) thiolová skupina cysteinu CE 2) thiolová skupina fosfopanteteinu, který se váže na serin v ACP
    9 Glykogen má dva konce Reakce (prodlužování či zkracování) probíhají na neredukujících koncích Redukující konec má poloacetalový hydroxyl - vazba glykogenu na tyrosin v glykogeninu
    18 Regulace syntézy glykogenu Ve svalu se během kontrakce zvyšuje množství IC Ca 2+ Vazba Ca 2+ na kalmodulin asociace s kalmodulin dependentní PK fosforylace glykogensyntházy inaktivace
    25 Rozdíly mezi odbouráváním a syntézou MK Řetězec MK se prodlužuje o 2 uhlíky z AcCoA aktivovaným donorem dvou uhlíků je malonyl~coa Redukčním činidlem syntézy je NADPH, oxidačními činidly degradace jsou FAD a NAD +
    4 Přehled zásobních látek v těle TAG Glykogen Neexistuje zásobní protein - degradaci každého proteinu tělo pocítí TAG výhodné pro skladování 1g bezvodého TAG má 6 x více energie než 1g hydratovaného glykogenu Kompletní oxidací 1g MK se získá 38 kj, z 1g sacharidů či proteinů jen 17 kj


Začněte s posilováním imunitního systému co nejdříve

    45 Návrat OAA do matrix MIT Vstup Pyr do mitochondrie - karboxylace pyruvátkarboxylasou: Pyr + CO 2 + ATP + H 2 O OAA + Sumární rovnice: ADP + P i + 2 H + NADP + + NADH + ATP + H 2 O NADPH + NAD + + ADP + P i + H +
    5 Přehled zásobních látek v těle 70kg muž má: 1) kj v TAG 2) kj v proteinech (svaly) 3) kj v glykogenu 4) 170 kj v glukóze Zásoby glykogenu a glukózy vystačí na jeden den, TAG na týdny
    13 Branching enzyme větvící enzym Přenos oligosacharidu (7 molekul Glc) z konce lineárního řetězce na -OH skupinu na C6 Glc Vznik α 1 6 vazby Nové větve prodlužovány glykogensyntázou Větvící enzym = amylo-(1,4 1,6)- transglykosyláza
    8 Struktura glykogenu Rozvětvený homopolymer Většina zbytků vázána α 1 4 vazbou Rozvětvení kmene glykogenu α 1 6 vazbou Větve se opět prodlužují α 1 4 vazbou a větví pomocí α 1 6 vazeb
    Největší předpoklady mají k těmto následkům lidé přejídající se tučným jídlem. Mezi tyto rizikové skupiny patří i lidé žijící v USA. Více než třetina dospělých v USA je obézní, což znamená, že jsou vystaveny většímu riziku srdečních onemocnění, mrtvice, diabetu druhého typu a některých druhů rakoviny.


10 způsobů, jak využít esenciální olej z citronové...

    2 Obsah přednášky úvod do problematiky zásobních látek lidského organismu Přehled zásobních látek v těle Metabolismus glykogenu Struktura glykogenu Syntéza a degradace glykogenu (glykogenózy) Syntéza mastných kyselin a TAG Rozdíly mezi odbouráváním a syntézou mastných kyselin Jak funguje synthasa mastných kyselin Elongace a desaturace mastných kyselin Syntéza TAG
    16 Proteinkinázy (PK) Proteinkináza A (PKA) je camp dependentní aktivní po vazbě camp Kalmodulin dependentní PK aktivní po vazbě bílkoviny kalmodulin kalmodulin se váže, jen když se na něj samotného váží čtyři Ca 2+
    40 Další postup syntézy MK Střídání podjednotek a prodlužování řetězce Ukončení při délce C palmitát je 16 koncovým produktem Thioesterasa odštěpí palmitát z ACP - hydrolýza thioesterové vazby na fosfopanteteinu
    Přejdete-li na nízkotučnou dietu, dochází k zvratu synaptického ničení. Pokud byste stále dodržovali svou tučnou stravu, získáte více na váze a dochází k dalších synaptickým ztrátám. Pokud se dáte na cestu zdravého stravování či stravy, která neobsahuje tak vysoké podíly tuku, synapse se znovu obnoví.
    Ač to může znít neskutečně, je to opravdu tak, vše co sníte ovlivňuje vaše tělo a i váš mozek. Ten si také oddychne, pokud snížíte množství přijímaného tuku. Odhodlejte se a podpořte své tělo.


Nedostatek spánku může být pro váš organismus...

    39 Nový malonyl se váže na ACP 2. podjednotky CE ACP CE ACP Kondenzace na protilehlou podjednotku dimeru, než bylo při první kondenzaci HS SH H 2 C CH 3 O CH 2 C S SH Malonyl-CoA CoA HS SH H 2 C O O C CH 3 O C CH - 2 C S S CH 2 O Podjednotky se tedy střídají ACP CE ACP CE
    43 Citrát jako nositel acetylů Vysoká hladina citrátu v matrix transport do cytosolu štěpení ATPcitrátlyasou: Citrát + ATP + HSCoA + H 2 O AcCoA + ADP + P i + OAA Do cytosolu vstoupí AcCoA i OAA
    26 Rozdíly mezi odbouráváním a syntézou MK Prodlužování řetězce na synthase MK končí tvorbou palmitátu (C ) 16 Další prodlužování řetězce a tvorba nenasycených kyselin probíhá na jiných enzymech
    44 Návrat OAA do matrix MIT Vnitřní membrána MIT je pro OAA nepropustná Redukce OAA na malát cytosolovou malátdehydrogenasou: OAA + NADH + H + malát + NAD + Oxidační dekarboxylace malátu NADP + - malátovým enzymem (jablečný enzym): Malát + NADP + Pyr + CO 2 + NADPH


Jak děti naučit zdravému životnímu stylu?

    Podle studie, která vyšla v časopise Brain, Behavior and Immunity, může vysoký obsah tuků, které přijímáme, poškozovat synapse, tedy spojení neuronů nebo smyslové buňky a neurony. Synapse slouží k předávání vzruchů v hipokampu, pokud je tato část mozku narušena, zhoršuje se schopnost učení a ukládání nových informací, dochází k poškození paměti.
    20 Glykogenolýza Cytosol 1) Fosforolytické štěpení (použije se volný anorganický P) pomocí glykogenfosforylázy vznik Glc-1-P (Coriho ester) 2) Izomerace Glc-1-P na Glc-6-P díky fosfoglukomutáze (glukózafosfátisomeráze)
    32 Jednotlivé kroky syntézy MK 1. Syntéza malonyl-coa: acetyl-coa karboxylasa 2. Navázání AcCoA na CE: acetyltransacylasa 3. Navázání malonyl-coa na ACP: malonyltransacylasa 4. Kondenzační reakce: kondenzační enzym Acetyl-CE + malonyl-acp acetoacetyl-acp + CE + CO 2
    33 Jednotlivé kroky syntézy MK 5. První redukce: β-ketoacylreduktasa Acetoacetyl-ACP + NADPH + H + D-3- hydroxybutyryl-acp + NADP + 6. Dehydratace: 3-hydroxyacyldehydratasa D-3-Hydroxybutyryl-ACP krotonyl-acp + H 2 O 7. Druhá redukce: enoylreduktasa Krotonyl-ACP + NADPH + H + butyryl-acp + NADP +
    38 Přenos řetězec z ACP na SH skupinu kondenzačního enzymu stejné podjednotky CE ACP CE ACP HS SH HS SH S H 2 C C CH 3 CH 2 O SH TRANSLOKACE SH CH 3 H 2 C CH 2 C O S ACP CE ACP CE


Podzimní plodiny: Jaké konzumovat a proč?

    Dochází tak k zhoršení naší paměti a schopnosti zachovávání informací.Vědci vysvětlují, že v případě, kdy máme mnoho tuku v těle, dochází k chronickému zánětu, což vyvolává autoimunitní odezvu od buněk (mikroglie), které tvoří primární imunitní obranu v centrálním nervovém systému.
    46 Regulace tvorby MK Dostatek substrátů (sacharidů/ak) a energie AcCoA-karboxylasa: 1) insulin aktivuje 2) glukagon a adrenalin inhibují 3) aktivuje citrát znak dostatku substrátu a energie 4) inhibuje palmitoyl-coa feedback inhib. 5) inhibuje AMP
    34 Synthasa MK funguje jako dimer Kondenzace mezi malonylem zavěšeným na ACP jedné podjednotky a acetylem na kondenzačním enzymu druhé podjednotky S H 3 C CE C S ACP O C H 2 C O C O - ACP O SH CE SH KONDENZACE CO 2 CE HS H 2 C C S ACP ACP CH 3 C O SH O CE SH Nový acyl zůstává na ACP
    41 Tvorba palmitátu vyžaduje 8 AcCoA, 14 NADPH a 7 ATP AcCoA vzniká v matrix mitochondrie vnitřní membrána MIT ho nepropouští přenos pomocí citrátu 8 NADPH se získá transportem citrátu do cytoplasmy a zbylých 6 v pentosovém cyklu
    7 Glykogen Zásobárna sacharidů u živočichů V játrech (100g), kosterních svalech (500g) a v malém množství v každé buňce 1) jaterní glykogen: udržení glykémie 2) svalový glykogen: využití jen ve svalu Podkladem PAS reakce (fialové zbarvení)


Sledujte nás na FB nebo Seznamu!

    49 Desaturace Savci postrádají enzymy katalyzující vstup dvojné vazby za C-9 MK Nové dvojné vazby jsou vždy zaváděny mezi existující dvojnou vazbu a karboxylovou skupinu Savci nemohou syntetizovat linoleát (18 : 2 cis D 9, D 12 ) a linolenát (18 : 3 cis D 9, D 12, D 15 ) obě esenciální
    12 Glykogensyntáza Připojení C1 z UDP-Glc na neredukující konec Glc (C4) v molekule glykogenu Uvolnění UDP Řetězec spojených glukóz narůstá, až dosáhne určité délky a dojde k větvení
    Pokud se teď cítíte provinile, je to na místě, ale nebojte se, nejste v tom sami. Průměrný Američan spotřebuje v období amerických vánočních svátků až 4500 kalorií a 229 g tuku. Toto přejídání si však vybírá svou daň nejen na vašem štíhlém pase, ale může si také pěkné pohrát s vaším mozkem.
    Na základě výzkumu se došlo k závěru, že u hipokampu (část mozku), na který se vědci zaměřili, dochází s přebytečným tukem v těle k autoimunitní reakci, která ničí synapse.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00