Jak na věc


uhlovodíky

Cvičebnice středoškolské chemie

    b) Mezi atomy uhlíku je nepřerušený řetězec konjugovaných dvojných vazeb. Počet těchto vazeb musí splňovat tzv. Hückelovo pravidlo, čili že počet delokalizovaných elektronů je roven 4n+2, kde n je přirozené číslo nebo 0. Jelikož každá dvojná vazba představuje 2 delokalizované elektrony, je počet konjugovaných dvojných vazeb roven 2n+1.
    E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy.
    Za zvláštních podmínek (zvýšená teplota a tlak, katalyzátory) mohou areny podléhat také radikálovým adicím. Jejich příkladem je adice vodíku na benzen (katalyzováno Pt) za vzniku cyklohexanu:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
7451
cache: 0024:00:00