Jak na věc


uhlovodíky

Cvičebnice středoškolské chemie

    Aromatické sloučeniny dostaly svůj název historicky kvůli svému charakteristickému zápachu. V současnosti se však pojmem "aromatické" označuje široká škála látek, které splňují následující podmínky (tzv. podmínky aromaticity):
    Areny obsahují ve své chemické struktuře delokalizované vazby, a tak jsou stabilnější než jim odpovídající cykloalkeny. Areny jsou kapaliny (např. benzen, toluen, xyleny) nebo pevné látky (např. naftalen, fenanthren), přičemž některé mají svůj charakteristický zápach. Teploty tání a varu se zvyšují společně s jejich rostoucí molekulovou hmotností. Některé z nich patří mezi karcinogenní látky.Díky svému nepolárnímu charakteru jsou nerozpustné ve vodě, ale dobře se mísí s organickými rozpouštědly. Typickou reakcí arenů jsou elektrofilní substituce SE, při kterých se zachovává jejich aromatický charakter. Areny však mohou podléhat také adicím či oxidacím.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
7542
cache: 0024:00:00