Jak na věc


uhlovodíky

Cvičebnice středoškolské chemie

    Methylbenzen C6H5CH3(toluen) je bezbarvá kapalina, která nachází uplatnění jako rozpouštědlo. Vyrábí se z něj kyselina benzoová, umělé sladidlo sacharin či trhavina trinitrotoluen TNT. Toluen se využívá také jako náplň do teploměrů. Ve směsi s xyleny je součástí aditiva do benzínu. Toluen patří mezi narkotické látky, u narkomanů způsobuje drastické a nevratné poškození mozku.
    Areny obsahují ve své chemické struktuře delokalizované vazby, a tak jsou stabilnější než jim odpovídající cykloalkeny. Areny jsou kapaliny (např. benzen, toluen, xyleny) nebo pevné látky (např. naftalen, fenanthren), přičemž některé mají svůj charakteristický zápach. Teploty tání a varu se zvyšují společně s jejich rostoucí molekulovou hmotností. Některé z nich patří mezi karcinogenní látky.Díky svému nepolárnímu charakteru jsou nerozpustné ve vodě, ale dobře se mísí s organickými rozpouštědly. Typickou reakcí arenů jsou elektrofilní substituce SE, při kterých se zachovává jejich aromatický charakter. Areny však mohou podléhat také adicím či oxidacím.
    E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00