Jak na věc


ucháč obecný

Výběr z nově přidaných informací o vrcholu

    V Průvodci po tisícimetrových vrcholech České republiky je opravdu u souřadnic vrcholu Ucháč (HLV 356; 1009 m) chyba, která bohužel nebyla před tiskem publikace během korektur tisíců dat odhalena, za což se všem tisícovkářům omlouváme.
    Ucháč (HLV 356; 1009 m) je skutečně plochý dvojvrchol, oba jeho vrcholy jsou od sebe vzdáleny přibližně 280 metrů a odděleny mělkým sedlem (přibližně 1006 m). Geodetický bod (RZM10 udává výšku 1008,6 m) se nachází na SV vrcholu, ale nikoli v jeho nejvyšším místě! Souřadnice nejvyššího místa SV vrcholu jsou N50 05 35 E17 02 55 (zaměřeno přístrojem Garmin GPSmap 60CSx, nikoli detailním geodetickým měřením). JZ vrchol (RZM10 udává výšku 1009,2 m) má souřadnice N50 05 32 E17 02 43, což bylo opět zaměřeno shodným GPS přístrojem.
    Nepravidelně zprohýbaný klobouk, složený ze dvou až čtyřech načervenale hnědavých cípů, nafialovělý třeň a doba růstu tvoří jednoznačné indicie k správné identifikaci této houby.


Ucháč obecnýGyromitra esculenta

    Bez detailního geodetického měření bohužel nelze určit zcela přesně výšku SV vrcholu, subjektivním odhadem a měřením pomocí GPS jsme však prozatím dospěli k závěru, že SV vrchol je vyšší než JZ, neboť převýšení nejvyššího místa SV vrcholu od geodetického bodu je větší než rozdíl výšek obou vrcholů udávaných v RZM10. Stejně jako v dalších podobných případech se pokusíme provést v oblasti vrcholů detailní geodetická měření. Do té doby lze považovat za vyšší z obou vrcholů ten SV. Pro všechny tisícovkáře lze ale samozřejmě doplnit i jednoduchou radu – přejděte oněch necelých 300 metrů a zajděte i na JZ vrchol Ucháče (HLV 356; 1009 m).
    První číslo časopisu Jeseníky - Rychlebské hory je k dispozici zdarma a lze si o něj napsat vydavateli. Kontakty naleznete na adrese jesrychle.cz. Cena dalších čísel zatím nebyla stanovena, a proto, jak jsme z vlastní zkušenosti zjistili, není možné si zatím časopis předplatit.
    Plodnice 50-100 mm vysoké a 50-150mm široké, i když se občas najde i větší kus. Klobouk nepravidelně kulovitý až mírně kuželovitý s výrazně laločnatým a mozkovitě zprohýbaným povrchem, kaštanově hnědý až tmavě hnědý. Třeň bývá 30-70x20-40mm velký, často viditelný až po vytažení ze substrátu, jamkatý, vrásčitý až brázditý a dutý, barvy bělavé.
    Ucháč obecný (Gyromitra esculenta) je jedovatá, avšak druhdy sbíraná vřeckovýtrusná houba z čeledi chřapáčovitých, vyznačující se mozkovitě laločnatým kloboukem a rostoucí na jaře v jehličnatých lesích.


Vykrajovátko panáček 50×66 mm - Smolík

    Za hlavní účinnou látku bývá považována látka nazývaná gyromitrin, která se v těle rozkládá na vysoce toxický methylhydrazin. Jed působí především na trávicí ústrojí a játra, některé příznaky se podobají otravě muchomůrkou zelenou. Otrava se projevuje zpravidla 6-12 hodin po požití houby, zprvu trávicími obtížemi a zvracením, v těžkých případech pak zhruba od třetího dne následuje jaterní selhání manifestované žloutenkou až i jaterním komatem; otrava může být smrtelná!
    Kupovitý dvojvrchol 3 km jihozápadně od Nových Losin. Nejzápadnější a rovněž nejnižší hlavní tisícovka Hrubého Jeseníku. Tvořen ortorulou, na svazích izolované skály a balvany. Zalesněno smrkem. Na vrcholu je geodetický bod.
    Přestože se jedná o druh, který je v některých atlasech uváděn jako jedlý, ke konzumaci se nedoporučuje. S ucháči je to v tomto směru všeobecně tak trochu na hraně. Někdo je sice bez problémů konzumuje, ale dokáží způsobit velmi nepříjemné otravy a to se týká i ucháče obrovského (Gyromitra gigas). Způsobené je to možná tím, že tyto houby vyrůstají v chladnějším období a mohou být několikrát přemrzlé, aniž by nějak zásadně změnily svůj vzhled. Ucháč čepcovitý je navíc vzácný, takže si zasluhuje naši ochranu.


Desetitisíce receptů do vašeho mobilu a tabletu

    V některých krajích je tato houba ovšem sbírána a pro svou lahodnou chuť připravována k jídlu, ba dokonce i prodávána na trzích, jak je tomu např. ve Finsku. V takových případech je však vždy nezbytně třeba řádné a dlouhé tepelné úpravy a spaření před další přípravou; voda slitá po spaření je rovněž jedovatá. Literatura však konsumaci této houbu pro její nebezpečnost, jakož i pro nemožnost odstranit jed vařením docela, zásadně nedoporučuje.
    Roste spíše nehojně na jaře (březen až květen). Hledat byste jej měli v jehličnatých a smíšených lesích, hlavně pod smrky a borovicemi, nejčastěji na holé půdě nebo v mechu a jehličí, též ale na kůrovině. Jen místy je hojný, zejména na písčitých půdách.
    Pro milovníky Rychlebských hor je možná dobré upozornit, že ač je název i tohoto pohoří uveden v názvu periodika, obsah časopisu se dle vyjádření vydavatele v úvodníku bude zaměřovat hlavně na oblast vymezenou CHKO Jeseníky a okolní území budou zastoupena výrazně méně.
    To určitě nééé,ale když do atlasu někdo vloží obrázek nové houby tak by měl udělat alespoň základní popisek o růstu,hojnosti a významu,je tam ještě spousta restů.
    Přístup možný z více směrů, žádná cesta však není značena. Po jižním svahu vede červená značka z Pekařova do Loučné nad Desnou. Po západním a severním svahu zelená značka z Pekařova na rozcestí Ucháč. Z něj je na vrchol zhruba 1 km k jihozápadu s převýšením 120 m. Orientačně náročné.


Stačí se přihlásit nebo registrovat

    28. února 2018 vydal spolek Erebia první číslo, přičemž pro rok 2018 je časopis uvažován jako "půlročník" a měli bychom se tedy dočkat ještě čísla druhého.
    Miluji vaření mobilní aplikace je jedna z nejobsáhlejších aplikací na českém trhu. Na nic nečekejte a stahujte nekonečnou zásobu receptů do vašeho mobilu!
    Přesně na den po dvou letech dorazil Tisícovkám dopis z Polska od Leszka Radeckiho s jeho aktualizovaným seznamem Tisícovek i dalších spočinků a nižších vrcholů Hrubého Jeseníku.
    Lokalita: Celek: IVC-7 Hrubý Jeseník; podcelek: IVC-7A Keprnická hornatina; okrsek: IVC-7A-2 Přemyslovská hornatina; podokrsek: IVC-7A-2b Ucháčská hornatina
    Ucháč čepcovitý roste dosti vzácně a nalezneme jej ve vyšších polohách pod jehličnany. Daří se mu nejvíce u pařezů, kde si pochutnává na zbytcích rozetlelého dřeva. S ucháči se setkáváme především na jaře, ovšem tento druh tvoří výjimku a vyrůstá na podzim.


Tisícovky - hory ČR s výškou nad 1000 m

    Související odkazy: Břidličná hora | Čepel | Černá stráň | Černava | Černý vrch | Červená hora | Dlouhé stráně | Homole | Hradečná | Hřbety | Jelení hřbet | Jelení loučky | Jelení loučky - Z vrchol | Karliny kameny | Keprník | Lyra | Lysý vrch | Malé Bradlo | Malý Děd | Malý Máj - SZ vrchol | Medvědí hřbet | Medvědí louka | Medvědí vrch | Mravenečník | Orlík | Osikový vrch | Ostruha | Ostružná | Ostrý vrch | Pecny | Polom | Praděd | Pytlák | Sokol | Spálený vrch - SV vrchol | Srnčí vrch | Šerák | Šindelná hora | Šindelná hora - JZ vrchol | Temná | Troják  | Tupý vrch | Ucháč | Velká Jezerná | Velké Bradlo | Velký Klín | Velký Klínovec | Velký Máj | Vozka | Vřesník | Výrovka | Vysoká hole | Vysoká hora | Zaječí hora | Žárový vrch | Žárový vrch - SV vrchol

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00