Jak na věc


tovární nastavení cisco ie-2000

Workshop: Cukrovar Modřany – komín ve veřejném prostoru

    Martin Vonka, Michal Pertlíček (FSv ČVUT v Praze, Atelier Fabriky): Nové využití továrních komínů – příklady z praxe
    Alice Svobodová, Alžběta Vachelová (FSv ČVUT v Praze): Nové využití továrního komína lovosické olejny
    Jaroslav Pejša (Státní okresní archiv Kolín): Nejvyšší komín Československé republiky aneb kolínská elektrárna jako symbol meziválečné prosperity
    Akce je završením celodenního studentského workshopu, který se zabývá zapojením komína a dochovaných podzemních prostor kotelny do veřejného prostoru nově vznikající čtvrti v areálu bývalého modřanského cukrovaru.
    Tereza Gabrhelíková (Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně): Noc komínů – připomenutí průmyslové revoluce, performance
    Martin Fuchs (SČK, Štefánikova hvězdárna): Přijel jsem, viděl jsem, vylezl jsem – aneb o nejvyšším zděném komíně světa
    Martin Vonka (FSv ČVUT v Praze): Osudy českých komínů v posledních třech letech a představení projektu Tovární komíny – dokumentace, ochrana a nová využití


Konference O továrních komínech 2017, 20. října 2017

    Alice Svobodová, Alžběta Vachelová, Martin Štibor, Marek Mach, Tomáš Chroust (FSv ČVUT v Praze): Konverze komína pivovaru Kocour – koncepční návrhy
    Martin Štibor, Marek Mach, Tomáš Chroust (FSv ČVUT v Praze): Konverze dvou komínů jako pozůstatků po strupčických cihelnách

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00