Jak na věc


toulcův dvůr program akcí

Zastávka 1: Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

    Nahoře se napojíme na již známou cestu v úseku mezi sedmou a osmou zastávkou, dáme se po ní vpravo směrem k ohradě pro krávy, ale hned za ní zahneme vlevo sadem do stráně, vstříc panelu 15. zastávky (Živočichové) umístěnému pod vysokou terénní hranou, na niž posléze vystoupáme po kamenném schodišti. Nahoře pokračujeme vlevo, po levé straně máme pak přírodní areál Toulcova dvora, vlevo nepřístupnou oplocenou plochu se záhony a zahradní technikou. Koridor mezi plotem a ohradou nás dovede na malou rozšířenou plochu, kde nalezneme 16. zastávku (Vyhlídka). Za ní pokračujeme rovně mezi výběhy pro koně k zadní části budov Toulcova dvora. Na konci ohrady vlevo nacházíme 17. zastávku (Školka, kotelna, kompost). Nescházíme ale cestou dolů, ale naopak zahneme vpravo, stále podél výběhů pro koně. U ohrady, za malou plošinou pro nasedání, je umístěna poslední, 18. zastávka (Koně). Odtud pak se směrem rovně a poté vlevo kolem budovy dostaneme do výchozího místa na nádvoří Toulcova dvora.
    Sestoupíme po schůdkách, na jejich úpatí vpravo nalezneme 11. zastávku (Louky). Dál pokračujeme vyšlapanou pěšinou rovně na nízké návrší k panelu 12. zastávky (Políčka). Od něj se vrátíme zpět ke kulatinovému oplocení a zahneme vlevo podél něj travnatou cestou k rybníčku, u něhož se nachází 13. zastávka (Mokřad).
    Celý areál Toulcova dvora je ideálním místem odpočinku a poučení, to vše na dosah MHD. Je volně přístupný denně od 8 do 18 hod. Nejlepší dobou k návštěvě jsou dny, kdy v Toulcově dvoře probíhá jedna z mnoha akcí pro veřejnost (v těchto dnech se platí vstupné). Na nádvoří naleznete rovněž naučnou stezku Problémy životního prostředí ve městě, a před Toulcovým dvorem začíná naučná stezka Povodím Botiče.


Zastávka 9: Areál Toulcova dvora

    Publikováno 3. 3. 2011, 22:25 hod.Dobrý den, děkujeme za aktuální postřeh z naučné stezky. Doufejme, že bude povalový můstek na jaře opraven a stezka zprovozněna v plném rozsahu. Mimochodem, už při návštěvě Toulcova dvora loni v červnu jsme si všimli, že se o stezku moc nepečuje – panely byly poměrně dost vybledlé.
    Textový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.


Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

    Odtud se vrátíme zpět brankou do Toulcova dvora, přejdeme nádvoří a v jeho půli zahneme vpravo dolů, a míříme do pravého rohu, kde projdeme mezi budovami a sestoupíme po schůdkách nebo po bezbariérovém chodníku k výběhům pro zvířata a zahrádce. Po pravé straně za chlévem se nachází 4. zastávka (Farma). Pokračujeme chodníčkem podél plaňkového plůtku, na jeho konci potkáváme 5. zastávku (Zahrádka), a o pár metrů dál po levé straně za píckou 6. zastávku (Nádrže, pec, polozemnice). Dál projdeme rovně kolem velké dřevěné přístavby, ohniště a odbočky k polozemnici na křižovatku cest, kde nalezneme 7. zastávku (Les). Zde odbočíme vpravo a pokračujeme širší cestou lesíkem. Za ním, naproti ohradě, je umístěna 8. zastávka (Sad). Jdeme dál rovně, na rohu kulatinového oplocení potkáváme 9. zastávku (Areál Toulcova dvora) s plánkem areálu a rozmístěném zastávek naučné stezky, a o pár metrů dál, těsně před schůdky klesajícími do spodní části areálu, 10. zastávku (Včely).
    Naučná stezka prochází areálem Toulcova dvora, původně hospodářské usedlosti, dnes střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy. Tvoří jej komplex budov bývalého statku, dnes provozních prostor ekocentra, a rozsáhlé přírodní okolí ve stráni mezi sídlištěm Košík a potokem Botičem.
    Děti v Semínku jsou v pravidelném a přímém kontaktu se zvířaty a to buď ve školce (pakobylky, rybičky či canisterapeutický pes bordercolie Dora) nebo na farmě Toulcova dvora
    Seznamuje s areálem Toulcova dvora, bývalou tvrzí a později významnou hospodářskou usedlostí, dnes sídlem Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy, rozkládajícím se ve svahu nad potokem Botičem v Praze-Hostivaři. Krátká a příjemná trasa nás provede jednotlivými částmi areálu (zahrádka, sad, les, mokřad, louky atd.), dozvíme se o historii, fauně a flóře dvora a seznámíme se s životem v ekocentru, jeho cíli, posláním a programem.


Zastávka 6: Nádrže, pec, polozemnice

    Naučná stezka nemá určenu pevnou trasu, informační panely jsou rozmístěné po celém areálu, na každém je plánek s vyznačením aktuální i všech ostatních zastávek. Cesta vede lesními a travnatými pěšinami, v prostoru mokřadu po povalovém chodníku.
    Jsme akreditovanou školkou zapsanou v rejstříku MŠMT a jsme tudíž vzdělávací institucí, ve které pracujeme pod kontrolou České školní inspekce a podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
    K Toulcovu dvoru se dostaneme nejlépe autobusem MHD ze stanice metra C „Opatov“, odkud je to asi pět stanic. Přímo před Toulcovým dvorem je stejnojmenná autobusová zastávka.
    üJsme akreditovanou školkou zapsanou v rejstříku MŠMT a je tudíž vzdělávací institucí, ve které pracujeme pod kontrolou České školní inspekce podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.


Nejlépe hodnocené naučné stezky ve středních Čechách

    Publikováno 2. 3. 2011, 20:07 hod.Dobrý den, dnes jsem byl navštívit stezku Toulcův dvůr v Praze a byl jsem zaskočen stavem dřevěného chodníčku přes mokřad. Můstky jsou na velkém úseku poničené a stezka je tak neprůchozí – od zastávky Mokřad je nutno se vrátit a napojit se na zastávce 15 – Živočichové. Více než popis je vše vidět na fotografii – podotýkám, že po rozmrznutí ledu bude i část, ze které je foceno, nepřístupná – mostky volně plavou na hladině. Viz foto1 a foto2. Současně na stezce chybí zcela panel 16 – vyhlídka, zbyl jen kovový rám pro jeho osazení.
    Za rybníčkem zahneme vpravo do lesíka po dřevěném povalovém chodníku. Ten se vine přes mokřad a podmáčeným lesem až k odbočce k vyhlídce na mokřadní jezírko – u odbočky nalezneme 14. zastávku (Lužní les). Po návratu z vyhlídkové plošiny přejdeme poslední metry dřevěného chodníku a pokračujeme pěšinou již mimo mokřad, vystoupáme několik schůdků k oplocení fotbalového hřiště, jdeme vpravo podél něj, za ním opět sestoupíme a po krátkém rovném úseku začneme stoupat do příkré stráně.
    Publikováno 20. 6. 2010, 22:22 hod.Tak ta naučná stezka se jmenuje Stezka historií Hostivaře, stavili jsme se tam na skok v sobotu večer, zatím máme dva panely ve staré Hostivaři, v nejbližší době se ji chystáme projít celou. Vypadá vážně moc pěkně.
    Součástí Semínka je členitá přírodní zahrada o rozloze více jak 1000 m2 (certifikát Přírodní zahrada získala v roce 2015, probíhá projekt Malý zahradník)


Nejlépe hodnocené naučné stezky v Praze

    DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu let výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.
    üV Semínku je badatelna, kde jsou soustředěny všechny pomůcky vhodné pro objevování krás přírody. Pozorování dětem usnadní i lupy, dalekohledy, vábničky, mikroskopy a další pomůcky.
    Do areálu Toulcova dvora (na nádvoří) vstoupíme brankou u vedlejších vrat ve směru od zastávky. Hned zkraje za dveřmi je po levé straně umístěn panel 1. zastávky (Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr). Odtud pokračujeme na nádvoří a dáme se vpravo podél budovy. V její půli po pravé straně nacházíme 2. zastávku (Historie Toulcova dvora). Od ní jdeme dál až k hlavní bráně, projdeme brankou vedle vrat a opustíme nádvoří směrem ke staré Hostivaři. Panel 3. zastávky (Stará Hostivař) je umístěn trochu neviditelně vlevo v rohu, u postranních vrat (vedle informačního panelu naučné stezky Povodím Botiče).
    Sídlíme v ekologickém centru Toulcův dvůr s farmou hospodářských zvířat. Rozloha členitého a přírodně hodnotného terénu příslušejícího k areálu činí 8 hektarů.


Zastávka 17: Školka, kotelna, kompost

    Publikováno 9. 5. 2010, 9:31 hod.V blízkosti se nachází nová naučná stezka. Panely má například v Toulcově dvoře, na Hostivařském naměstí nebo u hradiště Hostivař. Je značena (docela dostatečně) šipkami na svých rozcestích. Myslím že se jmenuje městskou částí Praha 15. Doporučuji navštívit.
    V Semínku je badatelna, kde jsou soustředěny všechny pomůcky vhodné pro objevování krás přírody. Pozorování dětem usnadní i lupy, dalekohledy, vábničky, mikroskopy a další pomůcky.
    S dětmi pracují kvalifikovaní učitelé podle zákona o pedagogických pracovnících. Celý týden mají děti stejného učitele, kterého dobře znají a on zná je.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
18048
cache: 0024:00:00