Jak na věc


tj sokol čížová borečnice

Plzeňský kraj poskytl TJ účelovou finanční dotaci na projekt  "Sportovní činnost mládeže 2018" ve výši 80.000 Kč.

    Tělovýchovná jednota TJ Dioss Nýřany je neziskovou společností. Působící v Plzeňského kraji. TJ Dioss Nýřany má dlouholetou tradici. Sportovním aktivitám se věnuje již déle než jedno století. Členové tělovýchovné jednoty Nýřany jsou aktivní nadšenci různých sportů. Aktuálně má TJ Nýřany 549 členů, z čehož je 35 licencovaných trenérů. Pro sport v Nýřanech nabízíme našim členům hřiště národní házené, tělocvičnu, stoly pro stolní tenis, šachový klub, profesionální biliardové stoly, volejbalový kurt, fotbalový stadion, tenisové kurty, klubovnu i zázemí v šatnách na zmíněných sportovištích. Sokolovna TJ Dioss Nýřany je vybavena kvalitním sportovním náčiním, které je hojně využíváno všemi členy jednotlivých sportovních oddílů provozujících svoji činnost v budově sokolovny. Naši členové se pravidelně umisťují na předních příčkách v rámci okresních, krajských i republikových soutěžích. Kromě sportovních aktivit tělovýchovná jednota Nýřany provozuje i saunu, ubytovnu v blízkosti sokolovny a nej
    Sportovní nadšenci provozují své sportovní oddíly na dvou sportovištích, včetně tělocvičny a klubovny. Sportoviště TJ Nýřany s označením "A" (Benešova třída 745, 330 23 Nýřany) se nachází v centru města. Je vybaveno venkovním hřištěm národní házené, tělocvičnou pro volejbal a oddíl ASPV, hernou stolního tenisu a billiardu. Nechybí šatny a sprchy pro sportovce. V sokolovně TJ Dioss Nýřany najdou kvalitní zázemí i šachisté. Na sportovišti "B" (Železniční 904, 330 23 Nýřany) se pak nachází fotbalový stadion, tenisové kurty, klubovna a administrativní budova. Ani zde nechybí šatny, sprchy pro aktivní sportu.


Hokejový klub TJ SPARTAK Nové Město nad Metují

     TJ Dioss Nýřany má dlouholetou tradici v provozování sportovních oddílů a klubů. Sportovním aktivitám se věnuje již déle než jedno století. Aktivní nadšenci různých sportů tvoří kvalitní základnu sportu v Nýřanech. Kromě sportovních aktivit tělovýchovná jednota Nýřany provozuje i saunu, ubytovnu v areálu sokolovny a nejen pro členy oddílů TJ zajišťuje i autobusovou dopravu. Sokolovna TJ Dioss Nýřany je vybavena kvalitním sportovním náčiním, které je hojně využíváno členy jednotlivých sportovních oddílů a klubů, provozujících svoji činnost na půdě TJ Dioss Nýřany.
    Sport je v Nýřanech velmi oblíbený. Tělovýchovná jednota TJ Dioss Nýřany je každoročně podporována několika subjekty, a to nejen formou dotací. Mezi největší podporovatele patří bezesporu Město Nýřany, společnost Dioss Nýřany a.s., podle které převzala TJ Dioss Nýřany i svůj název, Plzeňský kraj či ZIEGLER Automobiltechnik, spol.s.r.o.
    Tělovýchovná jednota TJ Dioss Nýřany je neziskovou společností. Působící v Plzeňském kraji. V současnosti má v 8-mi sportovních oddílech 549 aktivních členů, z čehož je 250 členů v kategorii mládež. Máme 35 licencovaných trenérů.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo TJ neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 z programu MŮJ KLUB ve výši 544.000 Kč.

    Členové jednotlivých sportovních oddílů se pravidelně umisťují na předních příčkách v rámci okresních, krajských i republikových soutěžích. Každoročně se naši členové umisťují na předních příčkách pro ocenění při vyhlášení sportovce okresu Plzeň-sever. Udržují tak dobré jméno nejen svých oddílů, ale i tělovýchovné jednoty jako celku. Na každoročně pořádané valné hromadě se hodnotí sportovní výsledky za uplynulou sezónu i ostatní dění v TJ Dioss Nýřany.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00