Jak na věc


tiskopis faktury pohoda ke stažení zdarma

Základní charakteristika programu Účto 2014:

    6 adrese. Použitím modulu Jazykové mutace tiskopisů vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami: (1) Autorská práva k modulu Speciality v tiskopisech (dále jen program ) patří firmě Zdeněk Truněček (dále jen výrobce ), a jsou chráněna zákonem. Výrobce poskytuje uživateli právo k užívání programu na jednom počítači. Další licence poskytne výrobce za sníženou cenu. (2) Pokud byl program objednán přímo u výrobce, je podmínka registrace splněna vyplněním objednávky. Pokud byl program dodán prostřednictvím zprostředkovatele, je uživatel zaregistrován zprostředkovatelem. (3) Registrovaný uživatel má nárok na bezplatnou poradenskou službu telefonicky, dopisem, faxem nebo elektronickou poštou a na zasílání nabídek a informací o nových verzích programu. (4) Uživatel nesmí poskytnout licenční štítek, údaje z licenčního štítku či licenční soubor třetí osobě s výjimkou převodu práva užívání se souhlasem autora. Uživatel není oprávněn rozhodovat o převodu práva užívání. (5) Uživatel nesmí v programu pr


občanské záležitosti - smouvy, půjčky

    38 4. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Vážení zákazníci, Snažím se, aby náš kontakt neskončil pouhým zakoupením programu. Při instalaci modulu, ale i při práci mohou vzniknout problémy, které nedokážete ani s pomocí programové dokumentace odstranit. Proto uvádím jednoduchý postup, jak Vám mohu pomoci: Pokud se u Vás vyskytne problém Máte-li přístup na internet, podívejte se na níže uvedených stránkách do kapitoly Stáhněte si, zda zde není novější verze modulu. Je možné, že problém je již vyřešen, protože jej dříve zjistil jiný zákazník. Není-li k dispozici novější verze modulu nebo tato verze problém neodstranila: 1) Zaznamenejte situaci, při níž problém nastal, zejména opis hlášení (chybového hlášení), které se na obrazovce objeví. 2) Pořiďte stručný popis situace, při které k chybě došlo, zvláště operace prováděné před vznikem chyby. Případné chyby, které unikly testování, se mohou objevovat jen při určitém sledu operací. 3) Zavolejte, případně zanechte na záznamníku vzkaz s uvedením telefonního čísl
    31 Text na začátek a konec u (Ano/Ne) volí se, zdase níže uvedené texty zapíší do textu zprávy, aby je nebylo nutno mazat. Text na začátek u po stisku <Insert> lze zapsat libovolný text, který bude uváděn na začátku textu zprávy ( u). Text (podpis) na konec u po stisku <Insert> lze zapsat libovolný text, který bude uváděn na konci textu zprávy ( u). s diakritikou Ano bude vytvářen s háčky, čárkami a ostatními diakritickými znaménky. Pokud by se Vám v u zobrazovaly nesmyslné znaky, zadejte Ne. Povolit vícenásobné připojení k u parametry zabezpečují, aby sestavy faktur / objednávek byly do u připojovány pouze jednou. Chcete-li sestavy připojovat k u více způsoby současně, musíte napřed nastavit tuto volbu na Ano před každým odesíláním. úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 31


instalace a doprava zdarma po celé ČR

    11 Následně nabídne výběr, zda chcete modul instalovat jako ostrou nebo demonstrační verzi. Je-li modul instalován do ostré verze účta, instalaci demoverze neumožní. úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 11
    10 provést například programem WinZip nebo v programu Totalcommander ve volbě Soubory/Dekomprese. Pod ostatními operačními systémy lze samorozbalovací soubor spouštět přímo Z disket, z pevného disku Modul se instaluje z diskety, resp. je možné jej instalovat z pevného disku, pokud instalační soubory zkopírujete do instalačního (prázdného) adresáře. Instalaci spustíte z diskety příkazem MUTACE nebo MUTACE.EXE. Dále v instalaci postupujte podle instrukcí uvedených v dialogových oknech. Lze rovněž vytvořit na disku počítače prázdný adresář, do něho zkopírovat všechny soubory z diskety a instalaci spouštět z tohoto adresáře. V dialogovém okně se objeví výzva k zadání cílového adresáře, například: C:UCTO2010. Po jeho zadání instalační program zkontroluje existenci potřebných souborů a rozbalí instalační balík. Je-li modul instalován poprvé a v případě, že licenční soubor chybí nebo je poškozen, nabídne instalátor k přečtení licenční podmínky a po stisku Esc vyžaduje souhlas. 10


Účto udělá Vaše jednoduché účetnictví skutečně jednoduché!

    9 Možnost přístupu na www-stránky z internetového prohlížeče a následné stažení modulu je zachována pro případy, je-li účto v počítači nepřipojeném k internetu. Připojujete-li se k internetu z počítače, ve kterém máte účto, můžete si vybrat, zda zahájíte instalaci přímo z www-stránek nebo soubor napřed stáhnete do počítače a následně budete instalovat. Máte-li účto na počítači s operačním systémem DOS nebo Windows 3.x, je nutné přenášet do takového počítače instalační soubory v rozbaleném stavu. To lze úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 9


civilní právo procesní - podání k soudu

    15 3. OBSLUHA MODULU 3.1 VSTUPNÍ MÍSTA OVLÁDÁNÍ MODULU Obslužná část Modul je nedílnou součástí účta a obslužná část se spouští z nabídky: Ostatní / Vlastní programy / Programy jiných autorů / Jazykové mutace tiskopisů 35. Po spuštění se objeví nabídka jejíž prostřednictvím lze: - zadat obecné texty, které se použijí při slučování dodacích listů do faktury, - nastavit tisk spisové značky pro cizojazyčné faktury, dodací listy a objednávky, k označení faktury doplňovat libovolný řetězec dokladů při přenosu do financí - nastavit, které z instalovaných jazykových mutací se budou objevovat v nabídce před tiskem, - zadat cizojazyčné texty, které se budou do tiskopisů uvádět místo označení sazby DPH číslem, v popisu údajů Vystavil, Telefon a Fax, vlastní záhlaví faktury a popisky k neuhrazeným pohledávkám umisťovaným do faktury - provádět úpravy v tiskových sestavách shodně s úpravami /Vlastních sestav účta, - provádět údržbu souborů, upgrade z předchozí verze modulu, změny licence a zobrazit


Účto Tichý 2016 + instalace a 16GB flash disk zdarma

    14 autora, který použil shodné označení modulu. Protože modul umožňuje upravovat cizojazyčné tiskopisy, je při update dána možnost odmítnout novou instalaci tiskových sestav cizojazyčných tiskopisů. 2.5 INSTALACE DO ZAVIROVANÉHO POČÍTAČE Instalační program (pro instalaci z disket nebo CD) slouží jako spolehlivý lapač virů, neboť soubor MUTACE.EXE má název souboru určeného k instalaci (v našem případě MUTACE35.ZET) zapsaný na vlastním konci, kde si jej umí přečíst. Po spuštění programu MUTACE.EXE virus pozná, že instalátor bude číst údaje ze svého vlastního konce, a pokusí se toho využít k dalšímu šíření. Připojí-li se na konec instalátoru virus, instalační program nenajde název souboru určeného k instalaci a začne na disketě hledat soubor MUTACE1.PAK. Soubor s tímto jménem na instalační disketě není, a proto se na obrazovce objeví hlášení MUTACE1.PAK nenalezen. Je-li na disketě skutečně umístěn soubor MUTACE35.ZET a instalátor hlásí MUTACE1.PAK nenalezen, lze s téměř 100% jistotou před
    12 Souhlasíte-li s licenčními podmínkami, nabídne instalátor formulář pro zadání údajů z licenčního štítku. V dalším okně se objeví výzva k pokračování instalace: Pokračovat v instalaci připojením modulu k účtu? Ne: instalace je ukončena a program je uveden do původního stavu. Ano: instalace pokračuje. Po dokončení instalace se objeví hlášení o úspěšné instalaci Instalace z CD Instalační CD obsahuje spouštěcí programy, jejichž spuštěním si otevřete strukturu jednotlivých nabídek. Vyhledáním příslušné nabídky a jejím potvrzením dojde ke spuštění instalačního programu. Další průběh instalace je popsán v kapitole 12
    37 ANGLICKÉ MUTACE TISKOPISŮ OVĚŘENÍ - překlad byl ověřen ve Velké Británii Překladatel: Ing. Zdeněk Pokorný, Osvobození 17, Stochov, MAĎARSKÉ MUTACE TISKOPISŮ OVĚŘENÍ - překlad byl ověřen u účetní firmy v Maďarsku Překladatel: Ildikó Anovčínová, Hajnice, tel úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 37


osobní žádosti a dopisy na instituce (správní vzory)

    28 zen účet podle bodu a), je hledán účet, který má v poznámce text IBAN - c) nebyl-li nalezen účet podle bodu a) ani b) a faktura není v české měně, hledá se účet, který má v poznámce zapsán kód měny faktury - d) je-li hledání podle předchozích bodů neúspěšné, převezme se do faktury aktuálně nastavený hlavní účet z adresáře. účty lze zadávat v adrese vybrané firmy, po F7 na údaji účet. účet, který je vidět přímo v adrese firmy je považován za účet hlavní. Nepřípustné kódy měny jsou IBA a BAN. 3.3 FAKTURY S ODPOČTEM DPH ZE ZÁLOH Podle Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb.) byla povinnost odvádět DPH z přijatých plateb za zálohových faktur. Od nemají tuto povinnost osoby vedoucí daňovou evidenci, ale osobám vedoucím účetnictví (podvojné) tato povinnost zůstala. V účtu je aparát, který umožňuje zúčtovat zdanitelné zálohy. Proto byla tato možnost zohledněna i v modulu Mutace V českých fakturách v cizí měně Je-li ve faktuře vystavované v cizí měně zúčtována zdanitelná záloha, je program schopen


V ceně Účta 2016 automaticky dostáváte:

    43 5.2 Informace o modulech pro STEREO [32] Denní kurzy cizích měn (pro finance) Modul umožňuje stahovat z www-stránek ČNB denní kurzy, transformovat je do datového souboru a přebírat do financí Sterea [34] Marketing - speciality v adresáři Rozdělení poznámky v adresách na více samostatných částí s možností vyhledávání a zpracování v každé skupině poznámek nezávisle na ostatních částech poznámky v adrese. Umožňuje například pracovat s ovými adresami obdobně jako s údajem o telefonu nebo faxu. Možnost evidence akcí a zúčastněných podle adres v adresáři. Lze tak například evidovat byly rozeslány nabídky i firmy, které na nabídku reagovaly [36] Převody adres do STEREA (i mezi účtovanými firmami) Převzetí libovolné adresy do právě účtované firmy z kteréhokoliv adresáře na disku, který má strukturu shodnou s adresářem programů účto 97 až 2010, STE- REO 5.1 až 18 (17), VABANK 3.x, SKA 7.x. Nově lze ve zdrojových adresách označit libovolný počet adres a přenést je do adresáře účtované firmy n
    35 účta. Přenosy jsou možné jen mezi stejnými ročníky účta. 3.9 úDRŽBA SOUBORŮ Volné texty Při úpravách tiskových sestav cizojazyčných tiskopisů i tiskopisů pro statistiku odkládá program původní podobu textu, aby ji měl po dobu provádění úpravy k dispozici pro případnou obnovu původního stavu. Po skončení úpravy neumí tento předchozí stav smazat ani jinak využít a velikost souboru roste, čímž se zvyšuje nebezpečí poškození souboru a ztráty dat - v tomto případě všech tiskových sestav. Udržování v korektním stavu zajišťuje volba údržba souborů / Volné texty, kterou lze spustit pro soubory modulu z obslužného modulu nebo pro všechny soubory účta obsahující víceřádkové texty z nabídky účta Ostatní / Speciality / údržba souborů. úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 35


sociální dávky, sociální podpora

    16 3.1.2 Výkonná část Vlastní funkce programu se po nastavení objevují automaticky při zpracovávání tiskopisů, není je třeba speciálně volat. V detailu tiskopisů jsou umístěny v nabídce Tisk, v seznamech po volbě ShiftF6 ze seznamů tiskopisů. 3.2 JAZYKOVÉ MUTACE TISKOPISŮ Jazykové mutace vyhovují požadavku automatického vytvoření dokladu v cizím jazyce, tak aby byly použitelné jak pro zahraniční partnery, tak i pro celní orgány, aniž by bylo nutné obracet se na překladatelské agentury. Náležitosti odpovídají českým daňovým předpisům Nastavení - výběr jazyka, tisk přepočtů Ovládá se z obslužné části modulu ve volbě Jazykové mutace. 16
    29 3.3.2 V cizojazyčných fakturách V cizojazyčných fakturách je uváděn přepočet do korun stejně jako na fakturách českých. Přitom upozorňuji na povinnost vystavovat pro daňové účely doklady v úředním jazyce, kterým je čeština. úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 29
    23 3.2.4 Tisk Volba jazykových mutací se objevuje po výběru požadovaného tiskopisu před zobrazením konkrétní tiskové sestavy na obrazovce. Podmínkou je, že v obslužném modulu musí být nastavena alespoň jedna mutace na Ano a příslušný formulář této jazykové mutace musí být v souboru tiskových sestav. V opačném případě se tiskopis tiskne česky. Pro každý tiskopis nastavit počet řádků odsazení na stránce při tisku Tiskopisy jazykových mutací Volba se ovládá z obslužné části modulu a umožňuje uživatelské úpravy sestav cizojazyčných tiskopisů. Při úpravách tiskopisů jazykových mutací se řiďte pokyny příručky účta pro úpravy vlastních sestav. úČTO 2010 MUTACE Jazykové mutace tiskopisů 23


PRÁVNÍ SMLOUVY, ŽALOBY, ŽÁDOSTI, DOHODY, TISKOPISY, FORMULÁŘE A DALŠÍ LISTINY ZADARMO KE STAŽENÍ:

    30 3.4 ODESÍLÁNÍ FAKTUR A OBJEDNÁVEK EM Pro odesílání tiskopisů em je vhodné mít účto spuštěno v okně a nepoužívat celoobrazovkový režim. Protože jsou k odesílání použity funkce účta, zavírají Windows po vytvoření každého u okno účta a otevírají okno nové zprávy. Po výběru faktur / objednávek, které mají být odeslány je na úrovni typu tiskové sestavy, která bude pro odeslání použita, volba pro zadání parametrů vytvářených ů a volba pro vlastní tvorbu ů. V parametrech se zadává Věc do hlavičky ů. Lze zvolit, zda se v hlavičce objeví i číslo příslušné faktury. Zapsat do těla u, Připojit k u jako HTML, Připojit k e- mailu jako RTF - způsoby, jakými lze fakturu / objednávku k u připojit. Nedoporučuje se připojovat do těla u (do textu zprávy), protože se sestavy zobrazují rozházené. 30
    13 2.2.1 Instalace z disket, z pevného disku. Pokud z jakýchkoli důvodů nedojde ke spuštění instalátoru, lze na CD vyhledat adresář... ZETROZET MODULY MUTACE přepnout se do tohoto adresáře a dále postupovat podle kapitoly KONTROLY A PROBLÉMY PŘI INSTALACI V případě chybného zadání adresáře nebo chybějícího programu účto 2010 se objeví chybové hlášení: Zvolený adresář neobsahuje program UCTO2010, pokračování instalace nemá smysl. Zopakujte se správně zadanou cestou k programu účto a instalace je ukončena. Stejné hlášení se objeví i v případě, že účto, do kterého instalujete, je spuštěno. Pokud instalujete do účta pracujícího v počítačové síti několik modulů současně, dodržujte jejich pořadí, které je u modulů Zet-Ro-Zet z důvodu rychlejší orientace vyznačeno v názvu. Tím zajistíte shodu katalogu úlohy na všech pracovních stanicích. V opačném případě nastanou problémy s řádnou obnovou dat z pořízených záloh. 2.4 OPAKOVÁNÍ INSTALACE, UPDATE, UPGRADE Pokud opakujete instalaci, obdrže


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00