Jak na věc


tišnovská zimní liga

Pravidla tvorby a obsahu programu

    Podněty k natáčení může přinášet každý organizátor akce – vždy v dostatečném předstihu (minimálně 2 týdny předem, při akci většího rozsahu dříve). Organizátoři komunikují primárně se zaměstnanci TTV, případně s editorem. TTV si vyhrazuje právo na výběr natáčení akcí a na konečné sestavení vysílání.
    objektivní, politicky neutrální informování o společenském, hospodářsko-ekonomickém, kulturním a sportovním dění vztahujícímu se k městu Tišnovu a Správnímu obvodu města Tišnova.
    Provozovatelem Tišnovské televize dle zákona 231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů je společnost itself s.r.o.


MÁTE ZÁJEM O PRODUKT? NAPIŠTE NÁM.

    Zaměstnanci TTV na HPP jsou dva. Oba dva jsou střihači a kameramani, jeden z nich navíc redaktor a moderátor. Hierarchicky podléhají editorovi, který může delegovat úkoly a priority z vyšších pozic, ale komunikace také probíhá přímo s vedoucí střediska či ředitelem MěKS. Dále optimalizují práci externích redaktorů, kameramanů a moderátorů dle jejich časových možností. Pracovníci TTV přijímají a aktivně vyhledávají podněty na vysílání, zpracovávají agendu, vytvářejí dramaturgický plán. Technicky a organizačně zajišťují činnost televize – natáčení událostí, záznamu schůze zastupitelstva města Tišnova a upoutávek, zpracování materiálů, odbavení vysílání pro kabel, zveřejňování vysílání na webu TTV, youtube a facebooku, agendu spojenou s inzercí, tvorbu infosmyčky.
    Na základě současného zájmu žáků základních škol o florbal vznikla v Tišnově iniciativa, jejímž výsledkem bylo vyhlášení soutěže StyleSport TFL (tišnovská florbalová liga). Od ledna do května se pravidelně jedenkrát za měsíc utká 5 mužstev ve dvou kategoriích (6. a 7. třída a 8. a 9. třída) turnajovým způsobem zakončeným velkým finále v květnu 2016. Do tohoto pilotního sportovního projektu se kromě tří tišnovských škol zapojily základní školy z Deblína a Lomnice.
    Editor TTV vytváří spolu se zaměstnanci TTV dramaturgický plán vysílání, věnuje se redaktorské a moderátorské práci, kontroluje vysílání, vytváří a kontroluje jednotlivé reportáže. Iniciuje pravidelné porady se zaměstnanci TTV. Je v přímém kontaktu s vedoucí, zaměstnanci TTV a Komisí pro komunikaci a média.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
9702
cache: 0024:00:00