Jak na věc


tetanus reakce na očkování

Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

    Pokud si nejste jisti, kdy jste byli naposledy přeoočkováni, můžete si nechat vyšetřit hladinu protilátek. Na základě jejich množství vám pak lékař doporučí přeočkování jednou nebo třemi dávkami tetanického anatoxinu.
    Lehké formy se projevují jen ojedinělými záchvaty a mají delší inkubační dobu. Při středně těžké formě tetanu se příznaky rychle rozvíjí, ale nedochází ke stahu svěračů hrtanu (laryngospasmu) způsobujícího dušení. Těžké formy s krátkou inkubační dobou jsou charakteristické rychlým rozvojem křečí (do 3 dnů) a většinou končí smrtí.
    Jako účinná diagnostická metoda se jeví „test špachtlí". Sterilním nástrojem s oblými hranami se lékař dotkne zadní stěny hltanu. Za normálních okolností to vyvolá dávivý reflex snažící se vypudit cizorodý předmět. Jestliže dojde k nedobrovolnému skousnutí špachtle, vyvolané stahem čelisti, je test pozitivní. Schopnost otevřít doširoka ústa je dalším znakem, že dotyčný tetanus nemá.


2. Nejlepší prevencí tetanu...?

    Na vrcholu nemoci je postižený skoro stále v křeči, má zvýšenou srdeční frekvenci a vysokou teplotu - až 40 °C. Výrazně se potí, má prknovitě napjaté břicho a zvýrazněné zakřivení bederní páteře dopředu.Nemocný je při vědomí a křeče pociťuje silně bolestivě a úzkostně. Při křečích stoupá tělesná teplota a postižený se výrazně potí, což je způsobené zasažením vegetativního nervového systému. Křeče může provokovat zvuk, světlo, průvan či dotyk. Stah svalů hltanu způsobuje, že postižený nemůže během záchvatu polykat, přestává dýchat, dusí se a modrá. Křeče mohou způsobit poruchu srdečního rytmu, dechovou a srdeční zástavu.
    Každé poranění je třeba řádně chirurgicky ošetřit. Je nezbytné zabránit vytvoření vhodných podmínek pro klíčení spor tetanu v ráně, tedy odstranit cizí tělesa a odumřelou tkáň.
    Typickým prvním příznakem bývá nemožnost dobře otevřít ústa, protože je přítomen křečovitý stah zevního žvýkacího svalu tzv. trismus. Méně často se prvně objevuje obtížné polykání. Postupně se přidává zvýšená teplota a zrychlení srdečního pulzu. V té době jsou již zasaženy mimické svaly, což se projeví charakteristickým sardonickým úsměvem. Postupně se stahují i svaly šíje, zad, břicha a horních částí obou končetin. Křečovité stahy svalů trupu způsobují prknovitou ztuhlost břišních svalů a kontrakce zádového svalstva lukovité prohnutí těla tzv. opisthotonus.


Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

    Tetanus je akutní, život ohrožující onemocnění vyvolané toxinem bakterie Clostridium tetani. Česky se tetanus překládá jako strnutí šíje. Strnutí šíje, křeč šíjových svalů, je jedním z typických příznaků. Tetanus totiž postihuje nervosvalový systém, což se projevuje záchvaty svalových křečí.
    Novorozenecký tetanus vzniká po infekci pupečníku ke konci prvního týdne života. Dítě začne být neklidné a odmítá pít. Brzy dojde ke křečovitému stahu žvýkacích a mimických svalů. V současné době se u nás novorozenecký tetanus nevyskytuje.
    Ze začátku může mít nemocný pocit bolesti, namožení svalu, křečovitého stahu či pálení v ráně, současně se objevuje neklid a nespavost. Tetanus se projevuje zvýšeným svalovým napětím až křečemi, často bolestivými, které se postupem času prodlužují a jejich frekvence vzrůstá.
    Celý stav se může komplikovat zápalem plic či infekcí močových cest. Při prudkých záchvatech křečí může dojít ke zlomenině kostí (zejména obratlů) a přetržení svalu. U těžkých forem je nejzávažnější komplikací dušení způsobené nedostatečným prouděním vzduchu do plic vlivem křečovitého stahu svalů hrtanu a srdeční zástavě.


Čajové kolekce Indian Teas Family 12 pyramidek

    Do prostředí se toxin uvolňuje rozpadem buněk klostridií. Vstřebává se do krve a mízy, je resorbován nervovými zakončeními a šíří se do centrálního nervového systému. Působí na nervové buňky zajišťující pohyb, u nichž poškozuje komunikaci mezi buňkami pomocí speciálních látek tzv. neurotransmiterů. Zabraňuje totiž uvolňování mediátorů bránících přenosu nervového vzruchu – γ-aminomáselné kyseliny a glycinu. Výsledkem blokády hybných (motorických) neuronů jsou tonické křeče svalstva, tedy celkové ztuhnutí svalstva způsobenou svalovou kontrakcí.
    Při prodělání tetanu se nestačí vytvořit protilátky, protože toxin je z krve velmi rychle vychytán nervovými buňkami. Proto se nechejte očkovat nebo přeočkovat.
    Zdrojem onemocnění je cizí těleso (sklo, hlína, tříska či hřebík) znečištěné sporami klostridií, které se dostane do rány při drobném poranění. Pro klíčení spor je nezbytné prostředí bez přístupu kyslíku. Takovéto podmínky poskytuje zhmožděná tkáň v okolí rány, hnisavé procesy a cizí tělesa v ráně. Vstupní branou infekce mohou být i vpichy stříkačky u narkomanů, popáleniny, bércový vřed nebo pahýl pupečníku. Spory klostridií se mohou nacházet i ve střevě a pochvě člověka, takže infekce může vzniknout i při operaci střev. Inkubační doba je většinou 1 – 2 týdny.


Komplex vitaminů B Repelent 60tbl.

    Pokud si způsobíte poranění znečištěným předmětem, neprodleně navštivte lékaře. Stanovení diagnózy je založeno především na příznacích a údajích o způsobu poranění. Vzorek tkáně z rány lze vyšetřit mikrobiologickými metodami, ale negativní výsledek tetanus nevyvrací. Rovněž stanovení antitetanických protilátek z krve není pro diagnózu spolehlivé.
    U neočkovaných osob se po poranění preventivně podávají protilátky proti tetanickému toxinu (lidský antitetanický globulin) a zahájí se schéma očkování. U očkovaných jedinců se provádí přeočkování jednou dávkou tetanického anatoxinu, pokud od poslední dávky uplynulo déle než 5 let. Někteří doporučují přeočkování i po kratší době.
    Dříve byl tetanus obávanou komplikací válečných poranění a před zavedením sterilních podmínek se člověk mohl nakazit při operaci. Díky očkování proti tetanu se onemocnění omezilo na minimum. V České republice jsou ročně hlášeny 1 – 4 případy tetanu u osob, které nebyly očkovány nebo vakcinace proběhla nesprávně, dále u starších jedinců s oslabenou imunitou.
    Clostrium tetani je bakterie, která se běžně vyskytuje ve stolici skotu, koní i člověka, odkud se s exkrementy dostává do půdy a prachu. Tvoří vysoce odolné formy přežívající za nepříznivých podmínek řadu let tzv. spory. Klostridie při množení produkují velké množství toxinů zodpovědných za projevy tetanu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
14249
cache: 0024:00:00