Jak na věc


tesaříkovití

Bílá místa biodiverzity

    Rozmnožování a vývoj: Samice kladou vajíčka jednotlivě zpravidla na poškozené nebo odumřelé stromy a keře, často do jamky nebo rýhy, kterou ve dřevě vykousnou. Larvy tesaříků jsou si navzájem velmi podobné, jsou bělavé s malou hlavou, válcovité nebo zploštělé, s krátkýma nohama nebo beznohé. Dřevní hmotu larvy tráví s pomocí střevních bakterií, které se do nich dostanou, když sežerou vaječnou skořápku. Na vajíčka se bakterie dostanou při jejich kladení z útrob samice. Délka vývoje závisí na kvalitě potravy. Menší druhy se vyvíjejí 1-2 roky, větší 3-5 let. V extrémních případech to může být 10 let i déle. V souvislosti s délkou vývoje kolísá i počet vývojových stádií. Larvy se kuklí v chodbách nebo pod kůrou, někdy ve zvláštní oválné komůrce.
    Larvy brouků čeledi tesaříkovitých se vyvíjejí ve dřevě stromů a keřů, některé druhy i v mrtvém dřevě trámů apod. Larvy jsou  válcovité, na hřbetní a břišní straně mírně zploštělé. Hlava se silnými kusadly je mírně zatažena do předohrudi. Ovocné dřeviny napadají jen výjimečně a to pouze oslabené stromy. V tenkých větvích starých stromů švestek žijí larvy našeho nejmenšího tesaříka Tetrops praeusta, který dosahuje délky těla jen 4 - 6 mm. Dospělí brouci nemohou škodit, protože se živý pylem, nektarem, případně mízou z poraněných stromů. Ochrana nebývá potřebná.
    Brouci tesaříka obecného jsou 10 až 20 mm dlouzí, ploší a lesklí. Mají krátkou, šikmo dopředu směřující hlavu, která je za očima zaškrcená. Tykadla jsou štíhlá a článkovitá, u samečků delší (a u samiček kratší) než tělo. Krovky jsou dlouhé, úzké, směrem k zadečku se zužují. Nohy jsou krátké, stehna zřetelně kyjovitá.


Znaky čeledi, potrava a způsob života

    Příklad druhů v ČR:Tesařík čtyřskvrnný (Pachyta quadrimaculata)Tesařík černošpičký (Stenurella melanura)Tesařík skvrnitý (Rutpela maculata)Tesařík obecný (Corymbia rubra)Kozlíček smrkový (Monochamus sutor)
    Larvy se líhnou z vajíček vykladených na živné rostliny či dřeviny. Živí se především ztrouchnivělým nebo již odumřelým dřevem a trouchem. Některé druhy však napadají vzrostlé stromy a mohou poškozovat lesní porosty. Například larva tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) je tak velká, že dokáže zničit i celý strom.
    arvy brouků čeledi tesaříkovitých se vyvíjejí ve dřevě stromů a keřů, některé druhy i v mrtvém dřevě trámů apod. Larvy jsou  válcovité, na hřbetní a břišní straně mírně zploštělé. Hlava se silnými kusadly je mírně zatažena do předohrudi.
    Kotvičník - semena s klíčivostí do konce roku 2018 jsou již v prodeji. Výrobce semen Zahradnictví JIKL.A profesionální výrobce semen, firma Planta Naturalis.


Corymbia rubra – tesařík obecný

    Čeleď tesaříkovití (Cerambycidae), má celosvětové rozšíření a dosud bylo popsáno více než 20 000 druhů brouků. Charakteristickým znakem brouků této čeledi jsou extrémně dlouhá tykadla (antennae), která jsou stejně dlouhá nebo delší než tělo brouka. U některých příslušníků čeledi jsou však tykadla celkem krátká(např. Parandra brunnea, ve fotogalerii níže) a takové druhy jsou pak s potížemi rozlišovány od příbuzné čeledi brouků jako jsou Chrysomelidae. Největším broukem čeledi a patrně největší brouk na světě na světě vůbec, je jihoamerický tesařík Titanus giganteus („Titán obrovský“).
    Znaky: Tesaříkovití brouci mají více či méně protáhlé tělo. Krovky kryjí celý zadeček. Typická bývají dlouhá tykadla, někdy až 4x delší než tělo. Samci mívají tykadla delší než samice. Čeleď je to ale velmi pestrá, takže lze nalézt i druhy se spíše válcovitým tělem, zkrácenými krovkami či krátkými tykadly. Zbarvení těla je velmi různorodé od nevýrazně černě či hnědě zbarvených druhů přes kovově zelené či modré až po červené, žluté nebo různě strakaté variace. Některé druhy mají výstražné žlutočerné zbarvení napodobující blanokřídlý hmyz. Končetiny bývají buď delší a štíhlejší nebo kratší a silnější.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11385
cache: 0024:00:00