Jak na věc


tepelné čerpadlo rodinný dům-vzduch-voda

Základní využití tepelných izolací ve stavebnictví

    Při volbě tepelné izolace je třeba zohlednit především následující skutečnosti: požadavek na prostup tepla, protipožární a akustické požadavky, mechanické zatížení a skladbu stavební konstrukce. V zásadě existují dva základní druhy tepelné izolace, minerální vaty a zateplovací polystyren. Dalšími druhy tepelných izolací jsou PUR a PIR desky a kombinované izolační desky.
    Mechanické požadavky na tepelné izolace jsou dané provozním využitím konstrukce, statickým i mechanickým zatížením. Izolace, které v konstrukci nerozkládají nosné vrstvy, musí mít vysokou pevnost v tlaku, tahu i ohybu. Pevnost tepelné izolace v tlaku pak roste více u polystyrenů a desek z minerálních vláken obvykle s objemovou hmotností.
    V nabídce tepelné izolace Isover, Rockwool, Knauf Insulation pro zateplení šikmých střech mezi krokve, pod a nad krokve, rovných střech, podhledů a stropů, dělících příček a předsazených stěn, podlah a izolace pro zateplení větraných i kontaktních fasád. Každá tepelná izolace musí být chráněna z exteriérové (ochrana proti zatečení vody, zavátí sněhu a prachu) i nteriérové strany (zamezení prostupu vodních par do izolace). Více v sekci Střešní fólie.


Stavební materiály specializované na minimalizaci tepelných mostů

    Požadavky tepelné izolace na maximální hodnotu součinitele prostupu tepla stanovují platné předpisy v závislosti na parametrech vnějšího a vnitřního prostředí. Pro přesný návrh tloušťky tepelné izolace je třeba provést tepelně technický výpočet s ohledem na skladbu stavební konstrukce a klimatické podmínky místa stavby. Kromě akustických a protipožárních vlastností je hlavním posláním každé tepelná izolace minimalizovat únik tepla z objektu a šetřit tak životní prostředí i náklady za teplo. Výběrem dostatečné tloušťky tepelné izolace a zvolením doporučeného postupu aplikace dosáhneme výrazné úspory nákladů na vytápění po celou dobu životnosti objektu.
    Účinnost tepelné izolace udává hodnota součinitele tepelné vodivosti λ (W/mK), která se pohybuje v hodnotách 0,044 až 0,023 W/mK. Čím je udávaná hodnota nižší, tím vyšší jsou tepelné účinky izolace.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00