Jak na věc


tepelné zpracování tvárné litiny

Odlitky z tvárné litiny izotermicky kalené

     Účelem odlitků z tvárné litiny izotermicky kalené při tepelném zpracování ohřevem na austenitizační teplotu, následným přetržitým ochlazením a závěrečným dochlazením, majících základní složení o hmotnostní koncentraci uhlík 3,0 až 3,7 %, křemík 2,0 až 3 0 %, mangan 0,2 až 0,6 %, fosfor 0,01 až 0,07 %, síra 0,001 až 0,02 %, hořčík 0,04 až 0,08 % a zbytek železo, je dosažení lepší prokalitelnosti při nižší spotřebě legujících prvků. Podle...
    Našim zákazníkům chceme vycházet vstříc a nabízet větší portfolio služeb. Nově nabízíme kompletní obrábění odlitků, což umožňuje komplexní dodání výrobků, včetně nedestruktivních zkoušek a měření na nejnovějších přístrojích a stáváme se tak partnerem do budoucna ......Foundry For Future.....
    Tvárnou litinu podle požadavků našich zákazníků vyrábíme na třech nejmodernějších formovacích linkách v Bad Windsheim. Naše linky jsou optimalizovány na výrobu 500 až 40.000 odlitků ročně, s hmotností mezi 30 kg až 400 kg. Odlitky mohou být podle požadavků zákazníka konzervovány, povrchově upraveny nebo opracovány na CNC strojích – nabízíme řešení podle Vašich požadavků.


Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

     Účelem odlitků z tvárné litiny izotermicky kalených při tepelném zpracování ohřevem na austenitizační teplota, následným přetržitým ochlazením a závěrečným dochlazením, majících základní složení o hmotnostní koncentraci uhlík 3,0 až 3,7 %, křemík 2,0 až 3,0 %, mangan 0,2 až 0,6 %, fosfor 0,01 až 0,07 %, síra 0,001 až 0,02 %, hořčík 0,04 až 0,08%, zbytek železo, je zvýšení prokalitelnosti při menší spotřebě legujících prvků. Jejich podstata...
    Modelárna je členěna na dřevomodelárnu a kovomodelárnu. Na pracovištích modelárny jsou vyráběna modelová zařízení a kovové formy pro zákazníky, která jsou jejich vlastnictvím. Část produkce modelárny je využita [...]
    ...měč, spočivá v tom, že obsah legur činí 0,6 až 1,8 3 chrom, 0,9 až 1,5 S nikl, 0,2 až 0,6 molybden, 0,4 až 1,5 2 měč, přičemž obsah legur celkově je 0,2 až 5,4 hmot.Odlitky vyrobené z ocele podle vynálezu mají vysoké pevnostní parametry a umožňujíPřipraví se tavba nízkolegovaná ocele o základním složení 0,65 uhlíku, 0,2 1 manganu,0,02 8 síry, 0,02 3 fosforu a o obsahu lequr, tj. 0,6 Q Chromu, 0,8 S niklu, 0,2 molybdenu,0,6 mědi a 1,9 ...


Potřebujete odlitky z tvárné litiny?

    ...řešení podle Vynálezu spočívá v tom, že uveďnnýn chemickým složením tvárné litiny a optimální strukturou její matrice se dosáhne ve srovnání 5 dosud používanou mosazí některých významných předností. Je to především zvýšení odolnosti proti opotřebení součástí za podmínek kluzného tření a snížení jejich hmotnosti v průměru 0 cca 12 , úspory mědi a podstatně vyšší zhospodárnění výroby.Odlitky klece axiálního soudečkového ložiska o...
    ...načeł jsou podrobeny neuplnćmu izotermickámu rozpadu austenitu pri transrormační teplote 280 °G .z 420 °c v lázni o bmotnostním obsahu 63 i KOH e 37 i HaOH, po dobu 35 uz 300 minut s následným dochlasením, přičemi přechod odlitků z austenotizačního prostředí do prostredí, v námi probíhá neúploý izotermický rozpad trvá 5 až 20 sekund. Jinýa význakem je, e austenitizace probíhá ve vzdulne atmostáře.Pepaanym způsobem tepelného zpracouání odlitků...
    Slévárna Kuřim, a.s. díky svým zkušenostem, které získala během svého působení na trhu od roku 1953, nabízí svým zákazníkům i dnes maximální technickou podporu v inovacích a spolehlivé a kvalitní dodávky odlitků.
    Jsme středně velká komerční slévárna a modelárna zaměstnávající v současnosti cca 250 zaměstnanců s ročním objemem výroby ca. 3500 tun odlitků, s orientací na kusovou a malosériovou výrobu, [...]


Povrchové úpravy dílů a tepelného zpracování

    Dlouhodobým cílem společnosti je dodávat zákazníkovi odlitky v konečné, opracované podobě . Možnosti třískového opracování: Obrobna společnosti je vybavena obráběcími centry (prozatím čtyřmi CNC frézkami a třemi CNC [...]
    Tu nájdete cely rad modelov a výkresov rôznych zariadení, strojov a prístrojov. Ako aj množstvo spôsobov a metód na ich získanie, vyrábanie a výrobu výrobkov, prípravkov, materiálov a ďalšie.
    Vážení zákazníci, ve dnech 24. – 27.12. a 31.12. – 2.1. je naše slévárna a modelárna ve vánočním a novoročním rozjímání, tzn. uzavřena. Všechny dny před a po [...]
    V kooperaci zajišťujeme tepelné zpracování odlitků a obrábění na konvenčních i CNC strojích. Nabízíme rovněž povrchové úpravy od základování přes různé druhy nátěrů, práškovou barvu až po žárové zinkování nebo šopování.


Způsob tepelného zpracování odlitků z nízkolegované tvárné litiny

     Účelem odlitků z tvárné litiny izotermicky kalené při tepelném zpracování ohřevem na austenitizační teplotu, následným přetržitým ochlazením a závěrečným dochlazením, majících základní složení o hmotnostní koncentraci uhlík 3,0 až 3,7%, křemík 2,0 až 3,0%, mangan 0,2 až 0,6 %, fosfor 0,01 až 0,07 %, síra 0,001 až 0,02 %, hořčík 0,04 až 0,08 % a zbytek železo, je dosažení lepší prokalitelnosti při nižší spotřebě legujících prvků. Podle vynálezu...
    ...vanadu činí celkový obsah legury nebo legur od 0,2 až 5 t, přičemž obsah vanadu činí alespoň 0,1 k hmotnosti. IJe tedy možná složení, kde kromě vanedu je v nízkolegovaná tvárné litině obsažena pouze jedna další legura, popř. další dvě nebo tři.Ukázalo aa, že je výhodne, pohybuje-li sa obsah lagur v popeaná nízkolegovené tvárné litině takto 0,9 do 2,0 k nikl, 0,2 do 0,6 R molybden, 0,4 do 2,0 k měd e 0,1 do 0,3 vanad.Pri vhodném tepelnem...
    Snížení prašnosti. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií- Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu je náhrada, doplnění a stavební úpravy stávajících techologických zařízení, kde vznikají a jsou uvolňovány emise prachových čístic, za účelem jejich snížení a tím snížení přínosů zdrojů slévárny k úrovni znečištění ovzduší. Díky projektu dojde ke snížení emisí ze stacionárního zdroje podílejícího se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek.


Šedá a tvárná litina. Odlitky z hliníku a barevných kovů, do písku a gravitační kokilové lití. Výroba modelů a forem. Obrábění

     Účelem odlitků z tvárné litiny izotermicky kalených při tepelném zpracování ohřevem na austenitizační teplotu, následným přetržitým ochlazením a závěrečným dochlazením, majících základní složení o hmotnostní koncentraci uhlík 3,0 až 3,7 %, křemík 2,0 až 3,0 %, mangan 0,2 až 0,6 % fosfor 0,01 až 0,07 %, síra 0,001 až 0,02 %, hořčík 0,04 až 0,08 % a zbytek železo, je dosažení větší prokalitelnosti při nižší spotřebě legujících prvků. Podle...
    Ve společnosti Slévárna Kuřim, a.s. probíhá projekt „Realizace úsporných opatření v hale strojírny“. Konkrétně se jedná o výměnu osvětlení v hale strojírny, modernizaci tmavých plynových zářičů a výrobních technologií. Na výše uvedený projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.
    Hmotnost vyráběných odlitků je již od několika desítek gramů až po 100 kg/ks u šedé a tvárné litiny, u slitin hliníku je pak max. hmotnost 12 kg/ks. Vyráběná množství jsou již od 1 kusu až po několikatisícové série. Jsme rovněž schopni zhotovit odlitek podle dodaného originálu. Zabezpečení výroby modelového zařízení je pro nás samozřejmostí. Další požadavky na opracování, montáž, tepelné zpracování a povrchové úpravy řešíme v kooperaci.
    Základná databáza sú patenty na vynálezy registrovane na Slovensku. K nahliadnutiu sú k dispozície informácii o autoroch, zverejňovanie dát a opis vynálezov.


Výroba odlitků z grafitických litin

    Vytváříme produkty obráběním železa, oceli, šedé litiny, tvárné litiny, nerezu a hliníku na CNC strojích pro naše zákazníky na základě jejich přesných požadavků. Kovovýroba zhotovuje kovové díly pomocí svařování, soustružení, frézování, tepelného zpracování, kalení nebo broušení. Zákazníkovi dodáme hotové produkty naši vlastní dopravou až k němu na určenou adresu. Máme bohaté zkušenosti s dodávkami různých částí výrobních přípravků, zvedacích zařízení do výrobních linek, opracovaných odlitků, mezikruží apod.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00