Jak na věc


tříkrálová sbírka valašské meziříčí

Vznik ČSR - výsledek domácí a zahraniční akce

    Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce...
    V krásném nedělním odpoledni jsme si ověřili, že si pořád chceme hrát. A hlavně, že rodiče chtějí trávit čas společně se svými dětmi. Radost z vlastnoručně stvořených velikonočních dekorací a paškálů zakusilo 45 tvořivých...
    Děkujeme za to, že prošlapáváte cestu Vážení a milí organizátoři, koledníci, rodiče i dárci, Tříkrálová sbírka 2017 je již za námi a nyní budeme společně sledovat využívání jejích plodů, děkujeme! I letošní koledování bylo...
    Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato výuková aktivita se věnuje událostem kolem Mnichovské konference a bezprostředně po ní a reflektuje změny v české společnosti a v politickém zřízení druhé republiky. ...
    Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita zkoumá fenomén vlivu cenzury a propagandy na svobodu slova na konkrétním historickém příkladu Československa v roce 1968.


Zabij toho orla! Interpretujte satirickou mapu Evropy v roce 1914

    Výtěžek Tříkrálové sbírky je dávno sečten a nyní putuje do regionů, kde jej vykoledovaly skupinky dobrovolníků. Nakoupila vaše Charita z tříkrálových peněz obědy sociálně potřebným dětem? Pořídila auto nebo novou střechu domu s pečovatelskou službou? Byli...
    Přihlašte se na jednodenní exkluzivní seminář nejen pro učitele dějepisu, ZSV, občanské výchovy a českého jazyka, představující potenciál multimediální elearningové platformy IWitness....
    Nedílnou součástí Tříkrálové sbírky je návštěva novojičínské radnice. I letos jsme tradici neporušili a tak v zasedací místnosti u starosty Jaroslava Dvořáka se v převlecích Tří králů při koledování 11. ledna sešli pracovníci Charity...
    Slavnostní prohlášení českých poslanců vídeňské říšské rady a zemských sněmů historických zemí Českého království z 6.1.1918, formulující cíle národně osvobozeneckého boje českého a slovenského národa za první světové války. Reagovala na jednání o mír v Brestu Litevském, odvolávala se na zásadu sebeurčení národů, prosazovanou sovětským Ruskem a požadovala, aby budoucí mírová konference uznala právo na sebeurčení dosud nesvobodných národů, jmenovitě pak utlačovaných národů Rakousko-Uherska.


Češi za první světové války aneb Česká politika proti Masarykově odbojové akci

    Ve čtvrtém roce hrozné války světové, jež si vyžádala nesmírných obětí na životech a statcích národů, dějí se první pokusy o mír. My Čeští poslanci rady říšské, jež byla rozsudky nepříslušných vojenských soudů zbavena rady svých členů slovanských, a zároveň my čeští poslanci rozpuštěného a dosud neobnoveného sněmu království českého jakož i po celou dobu války nesvolávaného sněmu markrabství moravského a neobnoveného sněmu vévodství slezského, jako zvolení zástupcové národa Českého, zdůrazňujíce veškerá prohlášení českého poselstva na radě říšské, jsme povinni určitě a jasně za lid český a za porobenou a politicky umlčenou větev slovenskou v Uhrách vyznačiti svoje stanovisko k nové úpravě poměrů mezinárodních. Když čeští poslanci obrozeného národa našeho promluvili za války francouzsko-německé o mezinárodních otázkách evropských, prohlásili v memorandu svém dne 8. prosince 1870 slavnostně:"Všichni národové, ať velcí, ať malí, mají rovnaké právo sebeurčení a rovnost jejich má stejně set
    Pracovníci Charity Nový Jičín v čele s ředitelem Marcelem Brožem děkují z celého srdce koledníkům, organizátorům, dárcům, zkrátka všem, kteří se jakkoliv zapojili do Tříkrálové sbírky a tím tak projevili podporu charitě, jež prostřednictvím...
    Závěrečná tečka za historicky nejúspěšnější Tříkrálovou sbírkou se uskutečnila v neděli 29. ledna v zaplněném novojičínském kině Květen. Pro koledníky, jejich rodiče, organizátory, zkrátka pro všechny, kteří se jakkoliv zapojili do TKS, jsme za...
    Upozorňujeme učitele a žáky na speciál, který zpravodajský server Aktuálně.cz připravil pro své čtenáře. Nabízí mnoho cenných svědectví výrazných českých osobností a doprovodných materiálů vhodných do výuky (Události 1968, Invaze ...
    Ve dnech 1. – 14. ledna 2019 proběhne opět nejstarší dobročinná akce u nás – Tříkrálová sbírka. Aby byla stejně úspěšná jako v loňském roce, kdy Charita Nový Jičín vybrala téměř 700 000 Kč, budeme potřebovat...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12013
cache: 0024:00:00