Jak na věc


tříkrálová sbírka valašské meziříčí

Svoboda slova, cenzura a propaganda v Československu 1968

    Závěrečná tečka za historicky nejúspěšnější Tříkrálovou sbírkou se uskutečnila v neděli 29. ledna v zaplněném novojičínském kině Květen. Pro koledníky, jejich rodiče, organizátory, zkrátka pro všechny, kteří se jakkoliv zapojili do TKS, jsme za...
    Přihlašte se na jednodenní exkluzivní seminář nejen pro učitele dějepisu, ZSV, občanské výchovy a českého jazyka, představující potenciál multimediální elearningové platformy IWitness....
    Pracovníci Charity Nový Jičín v čele s ředitelem Marcelem Brožem děkují z celého srdce koledníkům, organizátorům, dárcům, zkrátka všem, kteří se jakkoliv zapojili do Tříkrálové sbírky a tím tak projevili podporu charitě, jež prostřednictvím...
    Výtěžek Tříkrálové sbírky je dávno sečten a nyní putuje do regionů, kde jej vykoledovaly skupinky dobrovolníků. Nakoupila vaše Charita z tříkrálových peněz obědy sociálně potřebným dětem? Pořídila auto nebo novou střechu domu s pečovatelskou službou? Byli...
    Ve dnech 1. – 14. ledna 2019 proběhne opět nejstarší dobročinná akce u nás – Tříkrálová sbírka. Aby byla stejně úspěšná jako v loňském roce, kdy Charita Nový Jičín vybrala téměř 700 000 Kč, budeme potřebovat...


V Ústí nad Labem se uskuteční seminář IWitness

    Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita zkoumá fenomén vlivu cenzury a propagandy na svobodu slova na konkrétním historickém příkladu Československa v roce 1968.
    Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato výuková aktivita se věnuje událostem kolem Mnichovské konference a bezprostředně po ní a reflektuje změny v české společnosti a v politickém zřízení druhé republiky. ...
    Nedílnou součástí Tříkrálové sbírky je návštěva novojičínské radnice. I letos jsme tradici neporušili a tak v zasedací místnosti u starosty Jaroslava Dvořáka se v převlecích Tří králů při koledování 11. ledna sešli pracovníci Charity...
    V krásném nedělním odpoledni jsme si ověřili, že si pořád chceme hrát. A hlavně, že rodiče chtějí trávit čas společně se svými dětmi. Radost z vlastnoručně stvořených velikonočních dekorací a paškálů zakusilo 45 tvořivých...


Speciál Aktuálně.cz: Konec všech iluzí. Okupace očima pamětníků.

    Slavnostní prohlášení českých poslanců vídeňské říšské rady a zemských sněmů historických zemí Českého království z 6.1.1918, formulující cíle národně osvobozeneckého boje českého a slovenského národa za první světové války. Reagovala na jednání o mír v Brestu Litevském, odvolávala se na zásadu sebeurčení národů, prosazovanou sovětským Ruskem a požadovala, aby budoucí mírová konference uznala právo na sebeurčení dosud nesvobodných národů, jmenovitě pak utlačovaných národů Rakousko-Uherska.
    Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce...
    Děkujeme za to, že prošlapáváte cestu Vážení a milí organizátoři, koledníci, rodiče i dárci, Tříkrálová sbírka 2017 je již za námi a nyní budeme společně sledovat využívání jejích plodů, děkujeme! I letošní koledování bylo...
    Upozorňujeme učitele a žáky na speciál, který zpravodajský server Aktuálně.cz připravil pro své čtenáře. Nabízí mnoho cenných svědectví výrazných českých osobností a doprovodných materiálů vhodných do výuky (Události 1968, Invaze ...


Československo 1938 – uprchlíkem ve vlastní zemi – osudové osmičky

    Ve čtvrtém roce hrozné války světové, jež si vyžádala nesmírných obětí na životech a statcích národů, dějí se první pokusy o mír. My Čeští poslanci rady říšské, jež byla rozsudky nepříslušných vojenských soudů zbavena rady svých členů slovanských, a zároveň my čeští poslanci rozpuštěného a dosud neobnoveného sněmu království českého jakož i po celou dobu války nesvolávaného sněmu markrabství moravského a neobnoveného sněmu vévodství slezského, jako zvolení zástupcové národa Českého, zdůrazňujíce veškerá prohlášení českého poselstva na radě říšské, jsme povinni určitě a jasně za lid český a za porobenou a politicky umlčenou větev slovenskou v Uhrách vyznačiti svoje stanovisko k nové úpravě poměrů mezinárodních. Když čeští poslanci obrozeného národa našeho promluvili za války francouzsko-německé o mezinárodních otázkách evropských, prohlásili v memorandu svém dne 8. prosince 1870 slavnostně:"Všichni národové, ať velcí, ať malí, mají rovnaké právo sebeurčení a rovnost jejich má stejně set

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00