Jak na věc


týniště

Rezervujte si stůl nebo ubytování

    Nachází se v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou. Pro borové lesy, které město obklopují, bývá Týniště nad Orlicí označováno jako „město v lesích.“
    Motel Roubenka stojí v blízkosti soutoku Tiché a Divoké Orlice na okraji města Týniště nad Orlicí, u silnice č.11. Rádi Vás uvítáme v příjemném prostředí Roubenky postavené ze Severoamerické douglasky, kde si mohou odpočinout a posilnit se na další cestu cyklisté i vodáci, rodinky jedoucí na výlet, podnikatelé chvátající za obchodem stejně jako tvrdí chlapi z kamionů....
    Týniště je malá vesnička ležící 12 km jihovýchodně od města Přeštice v nadmořské výšce 530 m, mezi obcemi Újezd a Skašov. Obec je lemována lesy a poli a v samotné obci je pak rovněž mnoho zeleně. Nedílnou součástí historie obce je osada Luh, ležící 2 km západně od vsi.
    Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro zajištění řádného výkonu služeb sociální péče, vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze institucím, u nichž předání vyplývá přímo ze zákona


Kompostování biomateriálu ve II.A

    Překrásný nový rok 2014 plný zdraví, štěstí a společných chvil s Vašimi chlupatými kamarády. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další setkání v novém roce …
    V lednu 2019 bude vypsána veřejná zakázka na zajištění stravy pro Geriatrické centrum nejdéle od 1.1.2020. V případě dotazů se obraťte na Marii Vackovou, mob. 605 560 797.
    Původní název obce Týniště je zaznamenán v historických pramenech již od roku 1542, kdy se obec jmenovala Pustá a dvůr Pustý. V té době byl majitelem vsi a poplužního dvora Mikuláš Nebílovský z Drahobuzi, jenž v roce 1603 postoupil Týniště a Příchovice svým třem synům. V dalších letech se na obci vystřídalo několik majitelů.
    Geriatrické centrum je sociální zařízení města Týniště nad Orlicí, které leží nedaleko Orlických hor, na soutoku Divoké a Tiché Orlice.
    Společnost International Automotive Components Group s.r.o. je výrobcem vnitřního vybavení automobilů a na závodě Přeštice 1 zaměstnává 870 zaměstnanců. Z důvodu rozšiřování výroby hledá kandidáty na pozici pracovník/pracovnice ve výrobě.


Centrální prodejní sklad

    Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od organizace přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.
    Dnem 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR .
    Od ledna 2016 se můžete těšit na pravidelné měsíční příspěvky v Městském zpravodaji města Týniště nad Orlicí. Rozhodli jsme Vám touto formou přiblížit základní veterinární problematiku. Jednotlivé články budeme postupně publikovat i zde, formou poradny pro Vás. Věříme, že se dozvíte užitečné informace, které budete moci využít při výběru nového domácího mazlíčka a následně při péči o něj.
    Z důvodu dovolené bude ve dnech 3. – 14.11.2016 omezený provoz ordinace v Týništi nad Orlicí. Otevřeno bude každý všední den POUZE odpoledne a to od 13 – 16 hodin.


Pietní akt u Památníku obětem válek

    Návštěvní sezóna 2018 ve Vodárenské věži byla ukončena 30. září. Děkujeme všem, kdo letos týnišťský vodojem navštívili. Děkujeme za slova chvály a uznání, kterých se nám od Vás dostalo!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00