Jak na věc


svatá barbora wikipedie

„Drahá malá světice“ faráře z Arsu

    Lev XIII. (1878-1903) šířil lásku a důveru ke sv. Filoméně, podepsal nejvyšší uznání pro Bratrstvo sv. Filomény, když jej povýšil na arcibratrstvo, a daroval mu mnoho odpustků, doporučoval nošení „pásu“ sv. Filomény a vyhlásil plnomocné odpustky pro ty, kdo jej budou nosit. Ustanovil patrocinium sv. Filomény na neděli po 10. lednu.
    Závěrečná reportáž přibližuje život na Svaté Hoře, jak se odehrával na pozadí rekonstrukce. Jak a kde probíhaly bohoslužby, kde působilo Svatohorské poutní muzeum.
    naše rodina sv. Filoménu opravdu uctívá a proto bych chtěla někde zakoupit medailon se sv. Filoménou (přívěsek na krk), můžete mi prosim někdo poradit, kde bych jej sehnala?
    Třináctá reportáž GymTV z průběhu rekonstrukce Svaté Hory přináší pohled na stavbu měsíc před dokončením, důvody posunutí termínu dokončení a další zajímavosti
    Co je úkolem restaurátorů na Svaté Hoře a jaká je jejich práce přímo v objektu poutního místa? Podívejte se na další speciál, tentokrát věnovaný právě jejich práci.


Přehled schválení úcty ke svaté Filoméně a autorizace liturgie Svatým stolcem

    Dne 24. května 1802 učinili archeologové při vykopávkách ve starých katakombách svaté Priscilly (též sv. Prisky; dnešní via Salaria v Římě) vzrušující objev. Narazili při průzkumech v hrobových polích v blízkosti „řecké kaple“ na dříve neobjevený hrob vytesaný ve skále. Následujícího dne, 25. května 1802, sestoupil vatikánský supervisitor Fr. Filippo Ludovici do podzemí s několika dalšími pozorovateli a nový hrob oficiálně zdokumentoval. Bylo zjištěno, že je uzavřen třemi terakotovými dlaždicemi uspořádanými vedle sebe. Náhrobní kámen, který byl nápadný už svým materiálem, byl třídílný, z vypálené hlíny. Hrobové místo bylo uzavřeno třemi pálenými cihlami. Na kamenech, které 14. srpna 1827 papež Lev XII. daroval svatyni v Mugnanu, je nápis červenou barvou: LUMENA. PAX. TECUM. FI. (Logickým uspořádáním získáme nápis FILUMENA PAX TECUM.) Symboly vypovídaly o panenství a mučednictví – kotva, tři šípy, nástroj bičování – důtky, palma, lilie. V samotném hrobě byly nejen drahocenné ostatky, n


Jak se dělá televize s ČT 2018, Zahájení & Zdeněk Šámal

    Patrně nejznámějším místem úcty ke sv. Filoméně u nás je farní kostel sv. Jakuba Staršího a sv. Filomény v Koclířově v královehradecké diecézi. Protože děkan P. Antonín Ivo Kukla v Koclířově u Svitav byl také přítelem arského faráře, dal se snadno získat pro úctu ke sv. Filoméně a skrze dar relikvie se souhlasem ordináře byla vysvěcena první svatyně sv. Filomény v Čechách. Ve své pastorační horlivosti a též díky úctě ke svaté panně a mučednici Filoméně byl připodobňován sv. Janu Marii Vianneyovi. Z r. 1856 pochází též jeho zásluhou vystavěná křížová cesta ve výklencích hřbitovní zdi kolem kostela sv. Jakuba Staršího a sv. Filomény, připomínajícíí výjevy ze života světice. V roce 1845 slavil při slavnosti sv. Filomény v Koclířově svoji primici P. Jan Alois Dreml, aby poděkoval Bohu za všechna dobrodiní obdržená na přímluvu svaté Filomény. Byl to její velký ctitel, překladatel náboženské literatury, autorem knihy Divotvůrkyně devatenáctého století, svatá Panna a Mučednice Filumena, která
    19: Tak mám v ruce méně známé 1. úplné vyd. Schallerova lat-čs misálku z r. 1931 a je to v normálním kalendáři s textem jako v ŘM 1928. Takže Řím to osvíceně čistil už někdy v letech 30 až 45.
    Ohledne toho neuvedeni zdroje to je moje chyba. Zpracovatel clanku jej uvedl. Ja jsem mu posilal jeste upresnujici dotaz, zaroven jsem jiz vsak potreboval clanek vyvesit. Od te doby jsem se k tomu nedostal. Dneska to napravim. Dekuji za pochopeni i za tak uzitecny podklad.


Zjevený životopis svaté Filomény 

    Zdravím všetkých priaznivcov sv. Filomény, ja som sa dostala k tejto svätici, cez moju spolužiačku stretli sme sa po 28. rokoch teraz je reštautáurátorka robí nádhernú robotu, ktorá bola aj v Taliansku pri jej zostatkoch a mala olejček sv. Filoménky a veľmi ma oslovili tie modlitby v brožúrke, je zaujímavé, že som ho dostala v deň jej sviatku 10.8. čo nie je náhoda, mala som vtedy chodé oko opakovaný uveitis tak mi dala pomažať ho olejčekom, začala som sa k nej modlievať, verím tomu všetkýmu, lebo po tomto pomazaní som cítila úľavu,lebo ma z oka bolela aj hlava okolo, začala som sa o ňu viac zaujímať aj o sv. Ján Mária Vianej našla som od neho kázne. ďakujem , že som našla spriaznenú duše.
    Dne 3. srpna, když byla sestra Maria Luisa di Gesú po svatém přijímání ponořena do díkůvzdání, náhle se jí oči zavřely a navzdory velkému úsilí je nedokázala otevřít. Uslyšela velice něžný hlas:
    Svatá Hora už odkrývá svou novou tvář. Barokní památka mění barvu. Jak bude vypadat a proč, i to se dozvíte ve 12. části série reportáží o průběhu rekonstrukce tohoto poutního místa.
    Prosíme tě, Pane, by nám zásluhami Snoubence tvé přesvaté Rodičky bylo pomoženo, aby čeho naše síly dosáhnouti nemohou, jeho přímluvou nám bylo uděleno. Jenž žiješ a kraluješ.
    Jaký je stav rekonstrukce Svaté Hory na přelomu září a října? Co se změnilo od naší poslední návštěvy? Vydejte se s námi už pojedenácté na slavné poutní místo, které letos prochází rozsáhlou a zaslouženou obnovou.


SANDALS HALCYON BEACH-golf *****

    Sv. Pius X. (1903-1914) vyslovil známou větu: „Největším argumentem (il piu grande argomento) ve prospěch kultu sv. Filomény je farář z Arsu.“ V roce 1905, u příležitosti 100. výročí přenesení ostatků sv. Filomény do Mugnana, jím byl P. Jan Maria Vianney, farář arský, blahořečen.
    Řehoř XVI. (1831-1846) Kongregace pro bohoslužbu povolila 6. září 1834 slavení zpívané mše (Missa cantata) na 10. srpna, tj. na den převezení ostatků sv. Filomény do Mugnana, když tento den připadne na neděli. Sv. otec povolil 30. ledna 1837 oficium (liturgickou denní modlitbu) „ke cti svaté Filomény panny a mučednice“, dozoroval proces týkající se Filomenina martyria, byl velice obezřetný, ačkoliv byl sám svědkem zázračného uzdravení na přímluvu sv. Filomény, které se týkalo Pauline Marie Jaricot. Zázrak pro něho byl tak sugestivní, že jej v roce 1835 prohlásil za „prvotřídní zázrak“. Prohlásil Filoménu za „thaumaturgu“ (divotvůrkyni) 19. století a oficiálním dekretem ji jmenoval za patronku Světového živého růžence. Osobně daroval její svatyni v Mugnanu nádhernou zlatou a stříbrnou lampu, požehnal jeden z obrazů světice určený k projevům veřejné úcty. Byl znám svým výrokem: „Modlete se ke svaté Filoméně, o cokoliv ji požádáte, ona vám vyprosí.“


Sv. Filoména a reforma liturgického kalendáře

    Čtvrtou a hlavní formou úcty ke sv. Filoméně je devítidenní novéna, též silně doporučovaná sv. J. M. Vianneyem. Existuje několik různorodých devítidenních novén ke sv. Filoméně (jednu sestavil i J. M. Vianney). Novéna se samozřejmě neomezuje na určité záměry, její modlitba se však doporučuje především při problémech v rodinách, zvláště za děti, a při finančních a existenčních starostech. Modlitbu umocňuje denní účast na mši sv. s přijetím sv. Eucharistie. Doporučuje se ji modlit zvláště ve dnech 2.-10. ledna (přede dnem jejího narození), 17.-25. května (před svátkem nalezení ostatků), 3.-11. srpna (přede dnem její mučednické smrti). Měsíční novény mohou probíhat od 3. do 11. dne každého měsíce.
    Ó veliká světice, jejíž vítězství oslavujeme zde na zemi, přimlouvej se za mne, abych jednoho dne spatřil(a) korunu slávy, jež ti patří, a v nebi věčně velebil(a) toho, jenž tak štědře odměňuje věčností utrpení snášená pro jeho lásku v tomto krátkém životě. Amen.
    ad 7: V misálu nebyla pravděpodobně proto, že úcta k ní byla lokální záležitostí, jak je v článku uvedeno – Itálie a Francie. Nikoli tedy pro celou Římskou církev. Co se týče tradičního kalendáře – někdy si kladu otázku, jestli tradicionalisté nejsou (při vší úctě) tradičnější než celá Tradice.


Ubytování v soukromí – Svatá Trojice u Trhových Svinů

    Trpěla silným chronickým infekčním zánětem hrtanu a průdušek. Nemohla promluvit ani slůvko, aniž by necítila bolest v krku, kterou popisovala jako „pálení rozžhaveným železem“. Komunikovala s okolím psaním na břidlicovou tabulku. Poté, co byla bezradnými lékaři bez pomoci poslána domů, přišla k faráři Vianneyovi. Konzultovala jsem s ním svůj stav. On mi řekl: „Mé dítě, všechny léčebné prostředky jsou marné, ale Bůh tě chce uzdravit. Řekni to sv. Filoménce. Polož svou břidlicovou tabulku na její oltář….Učiň na ní násilí. Řekni jí, když nebude chtít, aby ti byl vrácen tvůj hlas zpět, ať ti dá svůj!“ Rychle jsem šla a usadila se u nohou malé svaté. A jakmile jsem v duchu pronesla svou modlitbu, byla jsem uzdravena! Nemluvila jsem dva roky a akutní nemocí jsem trpěla šest let. Když jsem se vrátila do bytu, četla jsem před mnoha lidmi několik stránek o důvěře k Panně Marii. Byla jsem opravdu vyléčena. Otec Vianney mi následně řekl: „Mé dítě, nezapomeň na své díkůvzdání na svátek sv. Filomén
    Olej sv. Filomény: V roce 1805 v prvním oktávu po přenesení ostatků sv. Filomény do svatyně v Mugnanu ponořila matka nevidomého dítěte prsty do oleje, který hořel v lampě před oltářem světice. Jakmile pomazala víčka svého slepého dítěte, dítě bylo okamžitě vyléčeno. Tento olej napomáhá i v dnešní době k mnohým zázrakům uzdravení a vyslyšení jiných záležitostí.


Předměty zbožnosti ke sv. Filoméně

    Po 37 dnech svého pobytu v žaláři jsem spatřila nejblahoslavenější Pannu Marii, obklopenou nebeskou září, v náručí s Božským Dítětem. Řekla mi: „Ještě tři dny budeš v tomto žaláři strádat a po čtyřicetidenním věznění opustíš toto místo bolesti.“ Při této zprávě se mé srdce naplnilo úžasnou radostí. Avšak když Královna andělů dodala, že budu proto propuštěna z vězení, abych trpěla ještě horší muka a obstála v ještě urputnějším boji, než byly ty předchozí, má radost se proměnila v strach. Dělala jsem si radostné naděje, že mne brzy usmrtí. Maria mi však řekla: „Odvahu, má dcero! Ty přece víš, jak hlubokou lásku k tobě mám. Jméno, které jsi ve křtu dostala, je LUMENA a tvůj Ženich se nazývá SVĚTLO, HVĚZDA A SLUNCE…Mne nazývají JITŘENKA, ČERVÁNKY, HVĚZDA, SLUNCE. Neboj se, budu stát při tobě. Teď na tobě uplatňuje svá práva přirozenost, aby ses pokořila ve slabosti, potom však, až dojde k zápasu, dá ti božská milost sílu a tvůj anděl strážný, který byl i andělem mým, svatý Gabriel, jehož j


100 let Příbram – Valle di Ledro

    Kněz don Francesco di Lucia přišel do Říma v doprovodu biskupa Bartolomea di Caesere s touhou získat pro svou domácí kapli v Mugnanu u Neapole ostatky nějakého mučedníka, s úmyslem duchovně oživit svou farnost. V tomto předsevzetí jej biskup Caesere podporoval. Když dorazili do Říma, strážce relikvií jim otevřel sál a dal donu Franceskovi vybrat mezi mnoha relikviemi. Náhle byl don Francesco zaplaven neobyčejným přílivem radosti – aniž tušil, stál před ostatky sv. Filomény. Prostřednictvím zvláštní pomoci biskupa Msgre Bartolomea de Caesere, jmenovaného do Noly, kam Mugnano patřilo, svěřil papež Pius VII. v roce 1805 posvátné ostatky „Filumeny“ Franceskovi di Lucia pro farnost v Mugnanu. Když don Francesco převážel ostatky světice v srpnu 1805 do své farnosti v Mugnanu, byl nucen pochopit, jakou „originální světici“ si veze. Cesta s ostatky domů do Mugnana se vyznačovala neobvyklými událostmi, které jsou zdokumentovány samotným donem Franceskem. Na jednom místě uslyšel kněz klepání, kt
    Souhlasím s přáním „josefa“ a přidávám se k němu (jistě nás bude víc zájemců). Jen bych poprosil slečnu Hanku o nějaký odkaz na toto vyjádření třeba na koclířovském webu, ať nám neroste off-topic téma u sv. Filomény.
    Ó svatá panno a mučednice, pohlédni z nebes s útrpností na svého oddaného služebníka (služebnici), utěš mě v mých trápeních, přispěš mi v nebezpečí a především mi přijď na pomoc v hodině mé smrti. Přijmi za vlastní zájmy svaté Církve Boží, pros za její povznesení a dobrodiní, za rozšíření víry, za Svatého otce, kněžstvo, za vytrvalost spravedlivých, obrácení hříšníků, za úlevu duším v očistci, zvláště našich drahých.


Svěcení nových varhan na Svaté Hoře

    Krásný den, všem. Mám k vám velikou prosbu. Nemáte někdo novénu ke svaté Filomeně, kdysi jsem se to pravidelně modlil, nicméně po stěhování jsem o to přišel. Získal jsem to od nějakého věřícího, bylo to pár stránek, které obsahovaly krátký životopis, litanie a pak následovala modlitba. Snad se tu najde někdo kdo ví co mám na mysli. Děkuji všem za pomoc.
    Jak to vypadalo na Svaté Hoře na přelomu srpna a září? Jak probíhají práce na Svatohorském náměstí a jak se zpevňuje jeho severní strana? Dozvíte se v naší další reportáži o průběhu rekonstrukce poutního místa.


Příbramská svatohorská šalmaj 2018

    Městečko Ars-sur-Formans se ve Francii poblíž Lyonu stalo slavným v 19. století díky svatému životu a působení světce Jana Marii Vianneye (1786-1859). A právě on sám více než jiní uvedl do pozornosti světa svou nejbližší mezi všemi svatými, svatou Filoménku. Úctu k ní šířil všemi prostředky a za všech okolností a proslavil ji jako svého „delegáta“ pro zázraky. Vždy se k ní obracel o pomoc, radu i ochranu a chtěl dosáhnout, aby tato světice byla uctívána a milována pro úžasné zázraky, které se děly v jeho farnosti. Svatá Filoménka řešila jeho finanční problémy, obracela zatvrzelé hříšníky, uzdravovala z těžkých nemocí a postižení, na jeho prosté prosby učinila nesčetné zázraky. Sv. Filoména se faráři z Arsu mnohokrát zjevila, včetně května 1843. Vážně nemocný, s oboustranným zápalem plic, byl P. Vianney považován takřka za mrtvého. Po obdržení posledního pomazání požádal, aby byla obětována mše sv. ke sv. Filoméně jeho jménem. Sv. Filoména se nato umírajícímu knězi zjevila a zázračně ho
    Pás – šňůrka sv. Filomény: je spontánním projevem zbožnosti ctitelů této světice. Byla to zbožná praxe silně podporovaná (i zavedená) sv. J. M. Vianneyem. Nosí se buď jako pásek kolem těla pod oděvem, nebo jako náramek kolem zápěstí, nebo může být umístěna pod polštářem, v peněžence. Napomáhá ke zvláštní ochraně sv. Filomény proti nemocem těla i duše a při zachování čistoty těla a ducha. Barvy červená a bílá symbolizují mučednictví a panenství sv. Filomény. Její nošení bylo schváleno Kongregací ritů 15. září 1883.


Do pořadu Z profilu dnes přijde Václav Plecitý

    Když jsme přistáli v hlavním městě říše, všichni tři jsme se odebrali do císařského paláce, kde jsme měli mít audienci. Sotva si mě Dioklecián všiml, upíral svůj pohled už jen na mne. Celou dobu, co otec vlídnými slovy hovořil o důvodech svého ospravedlnění, se zdálo, že ze své fascinace mou osobou vůbec nevychází. Když otec domluvil, císař mu odpověděl, že se již nemusí znepokojovat, ať se zbaví veškerých obav a myslí jen na své štěstí. Dodal: „Dám ti k dispozici celou moc své říše a nežádám za to nic jiného než ruku tvé dcery.“ Můj otec, zaslepený ctí, které se mu dostalo a která předčila všechna jeho očekávání, přijal návrh císaře s radostí. Když jsme se vrátili do našeho obydlí, vynaložili rodiče všechno myslitelné úsilí, aby mě pohnuli přijmout Diokleciánovo přání a neprotivit se jejich vlastnímu přání. Řekla jsem jim: „Jakže, vy byste chtěli, abych porušila přísahu, kterou jsem dala před dvěma roky Ježíši Kristu, jenom proto, abych se zalíbila nějakému člověku? Mé panenství je za
    AD 7. – novus kalendář zrušil velmi mnoho řádných katolických svátků. Dále např. dobu po Svatém Duchu zcela nelogicky nahradil tzv. „mezidobím“. Odtud ta nesrovnalost, na kterou se ptáte, a kterou by bylo velmi užitečné napravit ve správném katolickém duchu.
    Jen jako drobný doplněk k Felixovu soupisu: Ještě roku 1910 vyšla ve Vřeskovicích malá knížka: Josef Vaněk: Svatá Filumena. Obraz z pronásledování křesťanů za cís. Diokleciana ve IV jednáních se zpěvy a živými obrazy. Josef Vaněk byl kaplanem a od roku 1910 farářem ve Vřeskovicích (u Klatov).
    Můžete se mi, Martine, ozvat emailem? Se zdravou dávkou studu přiznávám, že jsme o ná skoro nic nevěděli. Překvapuje mne třeba ten růženec. Je to hrozné, jaké stopy na našem životě zanechala neomodernistická devastace.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
26250
cache: 0024:00:00