Jak na věc


stvoření světa bez cenzury recenze

Historie Českého egyptologického ústavu

    Za stvořitele byl v tomto kultovním středisku považován Chnum, bůh s hlavou berana z oblasti jižního kataraktu. Chnum stvořil vesmír tak, že na svém hrnčířském kruhu vytvaroval z hlíny ostatní bohy, lidstvo (Egypťany i cizince), zvířata, ptáky, ryby, plazy a rostliny. Zvláštní pozornost věnoval Chnum tvarování lidského těla, krev nechal téci po kostech a na celé tělo pečlivě natáhl kůži. Pečlivě se také staral o zavedení dýchací a trávicí soustavy, obratlů a pohlavních orgánů. Poté Chnum zajistil pokračování lidské rasy tím, že dohlížel na početí a práci.
    Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.
    V případě slavného česko-francouzského animovaného snímku z roku 1957 spíše dobrácký stařeček, který si se svými třemi věrnými pomocníky – andělíčky, stanoví šestidenní plán na vytvoření vesmíru, slunce a hvězd, Země, vody, rostlin, zvířat a nakonec i člověka. Do práce se mu však neustále plete zlomyslný a všetečný ďábel, který kazí, co se jen dá...


Tisíce vědců tvrdí, že život nemohl vzniknout náhodou z neživé hmoty

    Jenomže tu byl čert, který jejich práci svými vtípky neustále narušoval. Stvořitel však Adama, své dílo, dovedl zdárně dokonce. Adam tu byl ale sám a začalo mu být smutno. Bůh se proto rozhodl stvořit z Adamova žebra ženu. Měla to být Eva. Adama si Bůh ohlídal, ale u Evy mu to příliš nešlo, a tak ji čert naučil tancovat rock´n roll.
    Opravdu mohl vzniknout život, náhodným výbuchem a pohybem hmoty někde kdesi ve vesmíru? Mohl život, něco tak dokonalého opravdu vzniknout sám od sebe? Jsme opravdu výtvorem evoluce, samočinného procesu vývoje, byl náš předek opravdu z rodu opů?
    překládaná také jako síla záplavy (Heh a Hehet). O těchto božských zosobněních základních prvků světa se mluví jako o Osmeru (egyptsky chemen). Všichni čtyři bohové měli žabí hlavy a všechny čtyři bohyně hlavy hadů. V určité chvíli se tyto čtyři prvky spojily a při prudkém uvolnění energie proběhlo stvoření.
    Existují jen dvě vysvětlení původu života. Evoluční teorie, která je založena na vědeckých domněnkách a dohadech. Nebo stvoření, fakta, která jsou zaznamenána v Bibli nejstarší knize naší planety.


Video - životní příběh - Prof. Dr. Walter Veith

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.
    “Budiž světlo” – praví Pánbůh ústy vypravěče Jana Wericha, netušíc, že Stvoření světa, natočené podle seriálů francouzského karikaturisty Jeana Effela, se stane jedním z nejkrásnějších animovaných filmů české kinematografie, který baví diváky i vice než 50 let od svého vzniku.
    Ze starověkého Egypta přežilo několik mýtů o stvožení světa. Každé větší náboženské středisko mělo vlastní verzi mýtu o stvoření, které se od sebe lišily osobou stvořitele, který byl samozplozený a stvořil nejprve ostatní bohy a bohyně a potom lidstvo. Jednotlivá božstva, o nichž se v příbězích pojednává, se vztahují k zeměpisným oblastem, v nichž mýtus vznikl. Není ale možné určit který z mýtů byl ve své době nejrozšířenější.


Video - Co nám prozrazuje genetický kód?

    Ptah byl samozplozený stvořitel, který byl nazýván "Otec bohů, z něhož vzešel všechen život". Ptah stvořil vesmír tím, že si promítl v srdci všechny jeho aspekty a potom své myšlenky vyslovil nahlas. Nejprve stvořil ostatní bohy a pak města se svatyněmi, v nichž začali bohové bydlet. Ptah poskytl dřevěné, hliněné a kamenné sochy jako těla pro ducha neboli božskou moc (ka) těchto bohů a zařídil, aby jim byly navěky přinášeny oběti. Všechny věci a všichni lidé a zvířata vznikli tak, že Ptah prostě vyslovil jejich jména.
    Na počátku nebylo nic, jen tma. Bůh byl zpočátku sám a bylo mu smutno. Rozhodl se proto zahřívat vejce. Z nich se vylíhli andílci, ale jedno zbylo – vylíhl se z něj čert. Bůh s andílky začal tvořit svět. Všude ale byla tma, proto musel Bůh zařídit světlo. „Budiž světlo,“ řekl. Společně začali vytvářet prvního člověka.
    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
    Přemýšleli jste někdy o svém původu? Člověk je dokonalý tvor, dokonalejší než jakýkoliv výtvor, který člověk kdy vyrobil.


Písničky k pohádce Stvoření světa (1)

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
    Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00