Jak na věc


stupně znalosti cizího jazyka

O invalidní důchod sami požádáme

    I když splňujeme podmínku invalidity i doby pojištění, nedostaneme důchod automaticky, ale musíme o něj sami požádat. Náležitosti žádosti jsou stejné jako u starobního důchodu, viz žádost o důchod. K prokázání invalidity potřebujeme Posudek o zdravotním stavu, viz dále.
    Pokud nám je přiznán některý stupeň invalidity, ještě to neznamená, že dostaneme invalidní důchod. Abychom měli nárok na invalidní důchod, musíme mít také dostatečnou dobu pojištění.
    Invalidita je ztráta nebo snížení pracovní schopnosti. Vzniká obvykle důsledkem vážné nemoci nebo úrazu. Podle stupně pracovního omezení se invalidita dělí na tři stupně.
    O tom, zda jsme či nejsme invalidní, se správní rozhodnutí nevydává. Správní řízení rozhoduje o našem nároku na invalidní důchod - správní orgán musí odkázat také na posudek o zdravotním stavu.
    Zda náš zdravotní stav odpovídá některému stupni invalidity, posuzuje lékař referátu lékařské posudkové služby pověřený posuzováním zdravotního stavu pro příslušnou správu sociálního zabezpečení. Eventuelní přezkum provádí Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí.


Schodišťové stupně z podlahových roštů

    Posudek obsahuje kromě jiného i účel, výsledek a odůvodnění posouzení, výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu, míru poklesu pracovní schopnosti se stanovením, zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Posudek rovněž stanovuje schopnosti využít zachovanou pracovní schopnost (u 2. stupně), nebo zda jsme schopni výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek (u 3. stupně)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00