Jak na věc


středisko ekologické výchovy švagrov

Středisko ekologické výchovy Švagrov

    Nedílnou součástí týdenních programů je seznamování s životním stylem v souladu se čtyřmi pilíři udržitelného rozvoje. Tomu odpovídá i umístění střediska v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, budova a vybavení v přírodním stylu, biologická čistička odpadních vod, pitná voda z vlastního vrtu, používání ekologicky šetrných čisticích prostředků, moderně vybavená kuchyň s přípravou jídel převážně od regionálních výrobců potravin, třídění odpadu, nízkoenergetický provoz budovy, vytápění z obnovitelných zdrojů a chov domácích zvířat. V budově je vybavená artdílna s množstvím pomůcek pro stará lidová řemesla - keramiku, předení, soukání, pletení, řezbářství, lámání a česání lnu a jiné tvořivé rukodělné činnosti. V 1. patře je sál „Včelín“, který pojme až 100 účastníků konferencí, seminářů, koncertů, dále jsou k dispozici dvě učebny pro cca 20 osob. Celé středisko je tu pro radost a vzdělávání všech věkových skupin. V prostoru infocentra „Vrchoviště“ získáte nejen letáky z CHKO Jeseníky, Šumpe
    Pronajmutí není možné soukromé osobě ani organizovaným skupinám, aniž by si objednaly některé z nabízených aktivit, programů a činností, poskytovaných zaměstnanci SEV Švagrov.
    Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi. Zimní příroda nám odhalí své kouzlo. S tajemnými poutníky se naučíme číst znamení nebe, vyrobíme záhadné předměty a vypravíme se do okolí Švagrova za hvězdou, která zazářila nad Betlémem. V neděli radovánky na sněhu, ledu či v dílně královských stavitelů. 
    Přijďte si vyzkoušet vaši zručnost, zabořit nůž nebo dláto do dřeva a vytvořit originální výrobek pro radost a užitek.Na akci je omezený počet míst, proto prosím potvrďte účast e-mailem na minar@doris.cz.Vstupné 200,- Kč. 


Které akce v KKC navštěvujete nejraději?

    V areálu střediska najdete studijní jezírko s obojživelníky, horský potok na bádání v oblasti hydrobiologie, geochodník – spirálu vytvořenou z místních hornin a nerostů, broukoviště, hadoviště, pískoviště a bylinkovou spirálu. Okolní hluboké lesy poskytují množství praktických výukových prvků v oblasti lesnictví – ochrana porostu proti okusu, kotlíky, oplocenky; z myslivosti – stavby v lese, ekosystémy mokřady, bystřiny, les, louka, paseka. Máte možnost se projít po naučné lesní ekostezce o délce 4,5 km s 12-ti panely. Větší skupiny se zájmem o odbornou výpravu si mohou objednat průvodce přímo u nás.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00