Jak na věc


společnosti

Díky nám překonáte nejobtížnější fáze založení SE

    POZOR: Pokud máte potřebu společnost – firmu začít využívat – podnikat ihned a bez nutnosti skládání základního kapitálu (což je v případě založení společnosti na míru nutné), využijte naší nabídky převodu  již připravených READY MADE společností a odstartujte své obchodní úspěchy s novou firmou okamžitě! Navíc pokud plánujete mít společnost od počátku přihlášenou k DPH, hodí se pro Vás více než-li založení firmy na klíč již vytvořená ready made společnost – koupě ready made společnosti.
    Základní kapitál evropské společnosti (SE) je vyjádřen v eurech, musí činit nejméně 120.000,- EUR a je rozvržen na akcie. Každý akcionář ručí jen do výše svého upsaného základního kapitálu. Námi nabízené ready-made evropské společnosti mají tento základní kapitál 100% splacen.
    Evropskou společnost - Societas Europaea (SE) zakládáme v souladu s Nařízením a Směrnicí EU o Evropských společnostech. Podmínky vzniku a provozu SE jsou upraveny zákonem č. 627/2004 Sb. Před nebo za firmou SE musí být uváděna zkratka SE.
    Kupte si ready-made evropskou společnost ještě dnes a začněte okamžitě podnikat! Získáte důvěryhodnou a přehlednou formu podnikání, kde libovolně upravíte název či předmět působnosti společnosti podle vašich představ. Samozřejmostí je podpora a poradenství ze strany SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI při všech krocích získání vaší ready-made evropské společnosti. Objevte s námi všechny benefity této jedinečné služby!


Více o Evropské společnosti (SE)

    SE může mít jednostupňový model řízení, kdy v čele společnosti stojí správní rada s minimálně 3 členy nebo tzv. dualistický model řízení, tj. představenstvo a dozorčí radu. Tyto dva orgány mohou mít jakýkoliv počet členů bez ohledu na počet akcionářů. Všechny námi nabízené ready-made SE mají dualistický model řízení s libovolnou změnou na model monistický.
    SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE, IČ 29137390, DIČ CZ29137390, se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00, Praha 8, Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 932. SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE neposkytují právní služby za úplatu. V případě, že jsou našimi klienty vyžadovány právní služby, obracíme se za tímto účelem na osoby oprávněné k jejich poskytování (advokáty, notáře atd.).
    SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI mají v nabídce evropské společnosti se 100% splaceným základním kapitálem 120 000,- EUR, akcionáři tedy již neručí za závazky společnosti svým majetkem, který je tak striktně oddělen od majetku společnosti.


Ready-made společnosti pro nejrychlejší start vašeho podnikání!

    Neztrácejte čas a peníze při založení společnosti na míru a přenechejte Vaše starosti našim právníkům, kteří nejenom provedou veškeré nezbytné úkony vedoucí k úspěšnému založení společnosti a vzniku společnosti, ale rovněž Vám pomohou zvolit tu nejvhodnější právní formu pro Vaše podnikání. Jedná se zejména o výběr mezi formou OSVČ / založení s.r.o. / založení akciové společnosti nebo také založení evropské společnosti. Založit společnost s námi je snadné, rychlé a levné.
    Snažíme se tak komplexním a odborným poradenstvím nasměřovat Vaše podnikání správným směrem. Různé podnikatelské záměry přináší různá řešení dotčených otázek, přičemž jsme připraveni pro Vás hledat nejefektivnější řešení. Rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti z různých oblastí. Rádi Vám budeme asistovat při kontrole FÚ na adrese sídla společnosti, apod.!


Proč právě od SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI?

    Založení obchodních společností či založení firmy (založení s.r.o. nebo i založení a.s.) je totiž bohužel v České republice stále časově i finančně nákladný proces, během kterého čelí nový podnikatel mnoha administrativním, právním i finančním nástrahám. Z tohoto důvodu nabízíme našim klientům službu založení firmy na míru tak, aby mohli odstartovat své podnikání bez zbytečných komplikací a administrativní zátěže. Při procesu zakládání firem vyřídíme za klienta veškeré náležitosti a zajistíme zápis nové firmy do obchodního rejstříku tak, aby se mohl náš klient věnovat plně svému podnikání pod pečlivě zvolenou strukturou podnikání spočívající v založení sro, založení akciové společnosti, akciové společnosti založení (a.s.) nebo založení evropské společnosti, evropská společnost založení (SE). 
    Cena za založení firmy na klíč je u nás uvedena vždy včetně všech zákonných poplatků! Pokud si při založení nové společnosti objednáte od nás také sídlo firmy, vyjde Vás firma na klíč téměř pouze na cenu nutných (zákonných) poplatků, jako byste provedli založení společnosti na klíč sami. Nejvýhodnější a nejlevnější cena za zalozeni spolecnosti souvisí rovněž s tím, co všechno je obsaženo v ceně za založení firmy.


Video režisérky Ivanny Benešové

    Pokud se rozhodnete založit firmu, zalozit sro s námi, můžete si být jisti, že jste se rozhodli pro nejvýhodnější a nejlevnější způsob založení společnosti. Zároveň si můžete být jisti, že za svoje peníze obdržíte kvalitní služby garantované našimi advokáty – právníky. Ona možnost kvalifikované diskuze s našimi odborníky nás odlišuje od našich konkurentů. Naplno můžete v rámci diskuze s námi využít veškerých výhod založení firmy na míru a nastavit si ve společenské smlouvě či zakladatelské listině strukturu společnosti od počátku tak, jak bude právě vyhovovat Vám. Nově zakládaná společnost bude mít například od samého počátku název firmy, který bude korespondovat s Vašimi požadavky a podnikáním. Obchodní firma je důležitým odlišujícím prvkem podnikání. Zakládání firem nás baví.
    Podnikatelských záměrů vedoucích k zalozeni firmy je mnoho. Například rozhodnutí založit obchod, založit autodopravu, založit agenturu, založit realitní kancelář, apod. Ať už Vaše motivy vedoucí k založení společnosti budou jakékoliv, ručíme Vám za faktickou a právní správnost. Z tohoto důvodu spojujeme služby založení společnosti se 100% zárukou zápisu nové společnosti do OR. Tedy i zárukou na samotný vznik společnosti – vznik podniku Vaší nové firmy na klíč. Založit společnost s námi je opravdu jednoduché. Zakládání nových společností nás baví!
    Jedině s námi získáte v rámci realizace Vašeho záměru bezplatné právní poradenství ke všem dotčeným otázkám od advokátů, právníků a daňových poradců ZDARMA!
    ČSZT sdružuje inženýry, lékaře, techniky a další zdravotnické pracovníky, kteří mají zájem o zdravotnickou techniku. Společnost je zakládajícím členem ČSVTS.


Založení společnosti svépomocí – nevýhody založení firmy vlastními silami

    SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI mohou díky své struktuře samostatně zakládat SE a následně je nabízet klientům k odkupu jako ready-made společnosti. Výhodu odkupu již existující ready-made evropské společnosti je, že po založení SE se jejím akcionářem může stát jakákoliv osoba, tj. i taková, která by ji nemohla s ohledem na výše uvedená omezení sama založit.
    Založení evropské společnosti (SE) je náročný proces, který je regulován nařízením Rady ES o evropské společnosti (2157/2001). Evropskou společnost je možné založit jen jedním z taxativně stanovených způsobů a vyžadovanou existencí mezinárodního prvku (zúčastněné společnosti musí být z různých členských států Evropské unie):
    Členem představenstva nebo dozorčí rady může být jenom fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Stejná osoba nesmí být zároveň členem představenstva a dozorčí rady. Povinnosti členů orgánů evropské společnosti odpovídají povinnostem členů orgánů akciové společnosti.
    Založení společnosti nemůže být jednodušší. YOURFIRM Vám nabízí jednoduché a rychlé založení společností různých forem. Ovšem první krok je vždy na Vás, zbytek zajistíme k Vaší spokojenosti my.


Firma na klíč za nejlepší cenu na trhu a bez skrytých poplatků!

    POZOR AKCE: Ke každému založení společnosti máte nyní možnost objednat službu POSKYTNUTÍ SÍDLA JIŽ ZA 99,– Kč měsíčně na jedné z nejvýhodnějších adres v Praze z pohledu četnosti finanční kontroly FÚ – více informací naleznete na stránce o poskytnutí sídla.
    Cena nejoblíbenějšího založení společnosti (založení a.s. a zalozeni sro) je pevně daná a konečná. V případě založení firmy jiné formy poskytujeme individuální poradenství a cenu také garantujeme.


Proč právě ready-made evropskou společnost?

    Mezinárodně uznávaná právní forma podnikání dodá vašemu byznysu důvěryhodnost a možnost operovat ve všech zemích Evropské unie - využijte možnost přemisťování sídla společnosti napříč evropskými státy a související daňovou optimalizaci. Tato kosmopolitní forma podnikání podléhá předpisům EU a hodí se pro expandující podnikatelské záměry s mezinárodním backgroundem. Evropská společnost může vydávat akcie na majitele a poskytnout tak zainteresovaným anonymitu vlastnické struktury. Vnitřní mechanismy společnosti se podobají tuzemské akciové společnosti, je však vyžadována přítomnost mezinárodního prvku. Personální otázka rovněž patří do výčtu výhod evropské společnosti - k plnému obsazení jejích orgánů postačí dvě osoby bez ohledu na počet akcionářů (jeden člen představenstva a jeden člen dozorčí rady). Spojením s ready-made nabídkou je tato prestižní právní forma trefou do černého.
    Sídlo evropské společnosti (SE) musí ležet na území Evropské unie, ale následný přesun do zahraničí při zachování právní kontinuity je možný.Společnost se po přesunu začne řídit právem země, kde je umístěno její nové sídlo. Evropská společnost (SE) může během své existence volně vybírat zemi v rámci EU s pro ni nejvýhodnějšími podmínkami pro podnikání.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00