Jak na věc


spirální stabilizace páteře smíšek

MUDr. Richard Smíšek je vlastníkem ochranné známky "SM" a "SM Systém", která je chráněna pro zdravotnické pomůcky pro léčebné a rehabilitační účely, provozování zařízení pro rehabilitaci, rekondici a rekonvalescenci lidského organismu, sportovní cvičení, organizování a vedení seminářů, školení a výuky v oblasti zdravotní, rehabilitační a léčebné, lékařské a medicínské služby včetně ambulantních, zdravotní péče, klasické i speciální rehabilitační a rekondiční metody, odborné poradenství v oblasti rehabilitací, zdravotní a léčebné péče tradiční i alternativní, masáže a cvičení zdravotní a léčebné. Ochranná známka je chráněna zákonem. Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s uvedenými výrobky a službami.

    Pravidelné cvičení je prevencí tzv. civilizačních nemocí. Tyto nemoci vznikají zejména v důsledku dlouhodobého sezení a malé míry přirozeného pohybu. Autorem metody Spirální stabilizace páteře je Český lékař MUDr. Richard Smíšek. MUDr., který objasnil propojení mezi svaly s tendencí ke zkrácení, které se řetězí vertikálně a svaly s tendencí k ochabnutí, které se řetězí spirálně. Vyvinul metodiku, která optimalizuje svalovou balanci, vyrovnává držení těla a navozuje správný stereotyp chůze. Metoda využívá spirálních svalových řetězců, které stabilizují pohyb, obkružují tělo, stahují jeho obvod a protahují směrem vzhůru. Meziobratlové ploténky jsou tak zásobeny vodou, páteř se regeneruje a léčí.
    Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní e-mail. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
    - tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.


Spirální stabilizace páteře (SPS) - známá také jako SM systém MUDr.Smíška

    Jedná se propracovaný systém, MUDr. Richarda Smíška, léčebné a preventivní cvičební metody, které zajišťují Stabilizaci a Mobilizaci páteře (původní název metody). Nový název metody je Spirální stabilizace páteře  – SPS.  Aktivním cvičením (pravidelným) odstraníte bolesti zad, deformity páteře  a přetížení velkých kloubů (regenerace meziobratlových plotének a kloubů). Při cvičení dochází k uvolňování páteře díky zapojení břišních a hýžďových svalů, k protažení a posílení prsního svalstva a svalů pletence ramenního, k posílení  a protažení širokého zádového svalu, k protažení bederního a bedrokyčlostehenního svalstva, dochází k úpravě klenby nožní a následně tak i k postupné úpravě hallux valgus (vbočený palec)
                                                                                                                                                                                                                           
    Máte právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
10607
cache: 0024:00:00