Jak na věc


spirální stabilizace páteře smíšek

MUDr. Richard Smíšek nepřijímá žádnou odpovědnost za výrobky a služby třetích osob, které jsou bez jeho písemného svolení označeny způsobem zaměnitelným s ochrannou známkou "SM" a "SM Systém". MUDr. Richard Smíšek důrazně varuje, a to zejména pacienty s předpokládaným nebo již potvrzeným poškozením páteře a pohybového aparátu, před používáním neautentických pomůcek, které svými parametry neodpovídají pomůckám vyrobeným a distribuovaným pod jeho ochrannou známkou "SM Systém" a mohou být neučínné, či dokonce vést k dalšímu poškození zdraví.

    Máte právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:
    Jedná se propracovaný systém, MUDr. Richarda Smíška, léčebné a preventivní cvičební metody, které zajišťují Stabilizaci a Mobilizaci páteře (původní název metody). Nový název metody je Spirální stabilizace páteře  – SPS.  Aktivním cvičením (pravidelným) odstraníte bolesti zad, deformity páteře  a přetížení velkých kloubů (regenerace meziobratlových plotének a kloubů). Při cvičení dochází k uvolňování páteře díky zapojení břišních a hýžďových svalů, k protažení a posílení prsního svalstva a svalů pletence ramenního, k posílení  a protažení širokého zádového svalu, k protažení bederního a bedrokyčlostehenního svalstva, dochází k úpravě klenby nožní a následně tak i k postupné úpravě hallux valgus (vbočený palec)
                                                                                                                                                                                                                           


Co je to spinální stabilizace páteře

    Pravidelné cvičení je prevencí tzv. civilizačních nemocí. Tyto nemoci vznikají zejména v důsledku dlouhodobého sezení a malé míry přirozeného pohybu. Autorem metody Spirální stabilizace páteře je Český lékař MUDr. Richard Smíšek. MUDr., který objasnil propojení mezi svaly s tendencí ke zkrácení, které se řetězí vertikálně a svaly s tendencí k ochabnutí, které se řetězí spirálně. Vyvinul metodiku, která optimalizuje svalovou balanci, vyrovnává držení těla a navozuje správný stereotyp chůze. Metoda využívá spirálních svalových řetězců, které stabilizují pohyb, obkružují tělo, stahují jeho obvod a protahují směrem vzhůru. Meziobratlové ploténky jsou tak zásobeny vodou, páteř se regeneruje a léčí.
    - tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.
    Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní e-mail. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00