Jak na věc


spalování uhlíku v kamnech

Emise ze spalování plastů v krbech, kamnech a kotlích v domácnosti, se zvláštním zřetelem na perzistentní organické látky Přehled literatury

    Při zahřívání dřeva musí nejprve dojít k odpaření vody v něm obsažené. Odpařením vody se spotřebuje mnoho tepla a dřevo se ochladí. Teprve po odpaření vody vzroste teplota a začne docházet k uvolňování dalších prchavých látek a k tepelnému rozkladu jednotlivých látek v dřevu obsažených. Vzniká tak směs hořlavých plynů a na roštu zůstává dřevěné uhlí.


Montáž a konstrukce je v závodě firmy Nordica.

    7 na roštech a kamnech v obytných budovách, které se také liší v důmyslnosti od zcela základního až po pokročilé řízení vzduchu a katalytických spalin. Spalování pro vytápění domácností probíhá obecně ve dvou typech kotlů (podle UNEP, 2005): Se systémem ústředního topení jako palivo se stále běžně používá uhlí, v některých zemích CEE se ale u těchto systémů stále více používá topný olej nebo zemní plyn 19 pro ohřev vody, která potom cirkuluje po budově, aby uvolnila své teplo v decentralizovaných radiátorech 20. Tyto moderní systémy jsou charakteristické vysokou efektivitou a celkem čistým m, přičemž zanechávají málo nebo téměř žádné zbytky pro likvidaci. V samostatných kamnech většinou se v nich pálí pevná paliva a to především uhlí. Jsou umístěna v každé místnosti budovy nebo uvnitř zdi tak, aby poskytovala přímý přístup do několika místností najednou. V kamnech se nacházejí poměrně malá ohniště, ale se systémem, který umožňuje cirkulaci vzduchu. Tyto systémy jsou často staré, méně e


Nevíte si s našimi produkty rady ?

    64 Rozsah emisních faktorů pro v různých zařízeních v domácnostech v EU (цg TEQ/TJ) Rok Odkaz Člens ký stát Druh zařízení (v domácnosti) Výroba Palivo EF ovzduší цg TEQ/TJ druh kamen 1 za nízkou cenu, na více druhů paliva ~1999 bukové dřevo Thanner & Moche 2002 AT druh kamen 2 litinová kamna na koks ~1979 bukové dřevo druh kamen 3 litinová kamna na dřevo dánského typu ~1990 bukové dřevo /2000 Boos a kol resp. Hübner AT jednoduchá kamna (nepřetržité ) ~1985 dřevo 2,300 ~1985 brikety ze dřeva (dub) /2000 Boos a kol resp. Hübner a kol AT jednoduchá kamna (nepřetržité ) jednoduchý sporák (kuchyně) 1990 dřevo (polena) 150 ~1985 bukové dřevo (polena) 23 ~ ~ ~1970 bukové dřevo, brikety z lignitu dřevo, brikety z lignitu smrkové dřevo (malá polena) dřevo (malá polena) dřevěná polena (buk, dub) smrkové dřevo, brikety z lignitu , ~1970 dřevo, brikety z lignitu wood, coal 2,400 jednoduchá kamna (kachlová) 1956 bukové dřevo (polena) 4, bukové dřevo (polena) bukové dřevo (polena) dřevo /2
    Nakonec bychom se ještě chtěli na chvíli zastavit právě u účinnosti, jako technického parametru, který má ze všech ostatních největší vypovídající hodnotu. Měření účinnosti každé krbové vložky či kamen probíhá za naprosto stejných podmínek, je při něm předepsaná vlhkost a druh použitého dřeva a spousta dalších vstupních podmínek. Způsob měření je přesně popsán příslušnou normou a samotné měření je prováděno ve státních zkušebních laboratořích. Na základě těchto měření je každé takové ohniště vložky či kamen certifikováno a mimo jiné je u něj stanovena hodnota účinnosti. Tento údaj tedy není možné nijakým způsobem vylepšovat prodejci, kteří by chtěli své produkty pro své zákazníky přikrášlit. Jde tedy o nejlepší parametr, který vypovídá o kvalitě daného produktu a také o tom, jak sofistikovaně je provedena jeho konstrukce.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
10787
cache: 0024:00:00