Jak na věc


spalování uhlíku v kamnech

Nevíte si s našimi produkty rady ?

    14 znečišťujících látek uvedených v příloze C úmluvy (sic) 31 - závěry, které nereflektují vysokou míru nejistoty ve spojení s emisními faktory. Český NIP 32 je ohledně těchto nejistot mnohem přímější když tvrdí: V České republice, podobně jako v jiných zemích EU... pokud se týká zdrojů mimo průmysl ( pevných paliv v domácnostech, požáry, nehody atd.), jejich podíl nemůže být přesně odhadnut. (sic). Evropské emisní bilance a Implementační plán Evropského společenství pro Stockholmskou úmluvu: Implementační plán Evropského společenství pro Stockholmskou úmluvu 33 (CIP) doplňuje národní plány jednotlivých členských států EU a byl přijat 9. března Základním kamenem pro CIP je nová emisní bilance dioxinů, z větší míry založená na zprávě poradců z BiPRO 35 pro Evropskou komisi. Ve vztahu ke zdrojům dioxinů z domácnosti CIP uvádí: Příspěvek domácností k určitému množství POPs se stává relativně stále významnějším. Odhaduje se, že tyto zdroje mohou v EU přispívat k PCDD/F emisím do ovzduší až


Emise ze spalování plastů v krbech, kamnech a kotlích v domácnosti, se zvláštním zřetelem na perzistentní organické látky Přehled literatury

    61 ? Brikety z hnědého uhlí ) Původní faktory paliv jsou uváděny v g/kg, pro přepočítání H U z 24 GJ/t (d.b.) pro černé uhlí byly přepokládány v hodnotách 17 GJ/t (d.b.) pro lignit and hnědé uhlí, 30 GJ/t (d.b.) pro antracit, 30 GJ/t (d.b.) pro koks 2) Původní faktory byly přepočítány v hodnotách TEQ/Mg paliva (standardní emisní faktory) Rozsah emisních faktorů dioxinů ze uhlí v domácnostech ve Velké Británii Rok Reference Typ zařízení Typ paliva 2006 Enviros 2006 Topení pro domácnost Bezkouřové uhlí/antracit (SSF) Černé uhlí Specifikace (průměrný, střední, minimální, maximální) EF vzduchu цg TEQ/t min 2 max 50 min 1.V max 100 Rozsah emisních faktorů pro v různých zařízeních v domácnostech v EU Rok Odkaz Členský stát ~2000 Quass a kol DE ~2000 Quass a kol DE ~2000 Quass a kol DE ~2000 Quass a kol DE ~2000 Quass a kol DE ~2000 Quass a kol DE ~2000 Quass a kol DE ~2000 Quass a kol DE ~2000 Quass a kol DE ~2000 Quass a kol DE ~2000 Quass a kol DE Druh zařízení (v domácnosti) Kamna A proho
    U modernějších typů vložek je tento vzduch přiváděn zpravidla z exteriéru systémem kanálků v těle krbové vložky. V obou případech proud vzduchu podél skla dvířek vložky zamezuje jeho nadměrnému zanášení a dehtování.
    Při Vašem výběru berte ohled kromě svých požadavků na celkové provedení, typ vložky a estetický vzhled hlavně na účinnost krbové vložky či kamen, jako na ten úplně nejpodstatnější parametr, který je v technickém listu uveden.


Montáž a konstrukce je v závodě firmy Nordica.

    58 Kamna na kontinuální Kamna na kontinuální Kamna na kontinuální Kamna na kontinuální Zařízení na kontinuální Zařízení na kontinuální Zařízení na kontinuální Zařízení na kontinuální ~1982 brikety z lignitu 37 ~1982 brikety z lignitu 62 ~1982 brikety z lignitu 19 ~1982 brikety z lignitu 16 ~1985 brikety z lignitu 13 ~1985 brikety z lignitu 19 ~1985 brikety z lignitu 10 ~1985 brikety z lignitu 11 kotel 2 ~ brikety z lignitu 20 kotel 2 ~ brikety z lignitu 49 kotel 2 ~ brikety z lignitu 21 kotel 2 ~ brikety z lignitu 35 Kamna na kontinuální Kamna na kontinuální Kamna na kontinuální Kamna na kontinuální Zařízení na kontinuální Zařízení na kontinuální ~1982 brikety z lignitu 32 ~1982 brikety z lignitu 2 31 ~1982 brikety z lignitu 2 20 ~1982 brikety z lignitu 2 17 ~1985 brikety z lignitu 2 33 ~1985 brikety z lignitu 2 14 kotel 2 ~ brikety z lignitu 2 19 kotel 2 ~ brikety z lignitu 2 32 Kamna na kontinuální Kamna na kontinuální Kamna na kontinuální Kamna na kontinuální Zařízení na kontinuální


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00