Jak na věc


spalování uhlíku v kamnech

Emise ze spalování plastů v krbech, kamnech a kotlích v domácnosti, se zvláštním zřetelem na perzistentní organické látky Přehled literatury

    Prodejci u svých produktů často uvádějí v technických parametrech údaj, na který lákají své zákazníky, že jejich produkt má přívod vzduchu pro podporu sekundárního spalování. Potom, co jsme popsali celý princip spalování, je jasné, že z hlediska efektivity provozu krbové vložky či kamen není tento parametr až tak podstatný. Konstrukce vložky zkrátka musí být taková, aby došlo k sekundárnímu spálení emisních částic a uvolnění energie v nich obsažené. Jakým způsobem se vzduch, pro podporu sekundárního spalování přivádí do prostoru topeniště nemusí zákazníka příliš zajímat, to je starostí konstruktéra, ne uživatele.


Montáž a konstrukce je v závodě firmy Nordica.

    43 Experimental study of fire tube boilers performance for public heating. Applied Thermal Engineering, 25(11 12), Ge, S., Xu, Chow, J. C., Watson, J., Sheng, Q., Liu, W., et al. (2004). Emissions of air pollutants from household stoves: Honeycomb coal versus coal cake. Environmental Science & Technology, 38(17), Geng, C., Wang, K., Wang, W., Chen, J., Liu, X., & Liu, H. (2012). Smog chamber study on the evolution of fume from residential coal combustion. Journal of Environmental Sciences (China), 24(1), Ghafghazi, S., Sowlati, T., Sokhansanj, S., Bi, X., & Melin, S. (2011). Particulate matter emissions from combustion of wood in district heating applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(6), Grimmer, G., Jacob, J., Naujack, K. W., & Dettbarn, G. (1983). Determination of polycyclic aromatic compounds emitted from brown-coal-fired residential stoves by gas chromatography/mass spectrometry. Analytical Chemistry, 55(6), Gullett, B. K., Touati, A., & Hays, M. D. (2003). PCD


Nevíte si s našimi produkty rady ?

    33 Emise částic V posledních letech se stávají důkazy spojené s emisemi částic ze spalovacích procesů a jejich dopady na zdraví mnohem jasnějšími a dnes se všeobecně přijímá, že dokonce jen malé zvýšení množství částic v okolí může mít celou řadu chronických zdravotních dopadů. Tyto důkazy jsou zvláště působivé ve vztahu k účinku nejmenších částic 60. To má přímou platnost pro v obytných budovách, protože většina pro člověka potenciálně karcinogenních PAU se uvádí ve spojitosti s částicemi a zvláště jemnými částicemi v okolním vzduchu 61. Jemné částice mohou takto působit jako nosič karcinogenních látek do alveolární oblasti lidských plic a tak připravit přímou cestu pro vstup škodlivin do krevního oběhu. Přístup prosazovaný EU CIP, aby pozornost byla věnována únikům dioxinů z topení v domácnostech používajících dřevo a uhlí, byl započat Komisí pro směrnice (Commission of Directive 2005/32/EC 62 ), která vytvořila rámec pro stanovení požadavků na ekodesign výrobků, které používají ener
    Sekundární vzduch tedy umožní dohoření zbylých dosud nespálených plynů, čímž se uvolní zbylá energie obsažená v palivu a do komína odchází v ideálním případě jen oxid uhličitý, vodní pára a dusík. Sekundárním spálením těkavých plynů a emisních částic, neboli jejich zplynováním dojde k významné úspoře paliva (až 50%) a dochází tím pochopitelně k výraznému zvýšení účinnosti procesu spalování v krbové vložce či kamnech. V neposlední řadě má sekundární spalování významný přínos v minimalizaci emise zplodin vypouštěných do ovzduší z Vašeho komína.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
10494
cache: 0024:00:00