Jak na věc


solo čistící poleno

produkty a zajímavosti z naší společnosti

    Vojtěch Scheinost získal od městského magistrátu oficiální jmenování výrobcem zápalek. Tento krok poskytl místním lidem novou možnost výdělku a zdroj obživy.
    V roce 2013 se nám podařilo obnovit certifikát ISO na nákup a prodej plamenných výrobků, získat certifikaci FSC o kvalitě zpracování dřeva a zavedli jsme novou produktovou strategii díky které jsme rozšířili náš sortiment o řadu produktů.
    V důsledku prudké globalizace světových trhů došlo k zásadním změnám pozice klasických zápalek na trhu, které se projevily výrazným poklesem spotřeby (2 faktory – dovoz a obliba levných zapalovačů a zvyšující se životní úroveň obyvatel). Firma SOLO se této situaci přizpůsobila – ukončila v roce 2008 výrobu zápalek v České republice, prodala stroje obchodnímu partnerovi do Indie a přesunula své aktivity do obchodní činnosti.
    Bernard Fürth se stává majitelem podniku a Vojtěch Scheinost jeho ředitelem a technickým vedoucím. Dravý Bernard Fürth zřizuje pobočku ve Zlaté Koruně, která funguje až do roku 1876.


PRODUKTY A SOLO ZAJÍMAVOSTI Z MÉDIÍ

    Prodej 47 521 o. b., což byl historicky nejvyšší prodej v novodobé historii. Celková roční kapacita všech linek byla více než 600 000 milionů standardních krabiček a 15 milionů krabiček domácnostních zápalek s možností dosažení tržeb přesahujících 200 milionů Kč.
    Rok rozchodu rodiny Fürthů a Vojtěcha Scheinosta, který založil horní sirkárnu na pozemcích dnešní továrny PAP. Tato sirkárna vyráběla zápalky až do roku 1932.
    SOLO SIRKÁRNA a.s. nakupuje linku DZ 240, kterou postupně modernizovala v letech 2004-2007. Linka byla doplněna o nový zásuvkový stroj a zavírací stroj vlastní koncepce.
    Vznikl koncern SOLO Zündwaren and Wichselfabriken Aktien Gescheltchaft se sídlem ve Vídni. Ve sdružení je šest největších rakousko-uherských sirkáren, součástí koncernu jsou obě sušické sirkárny.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00