Jak na věc


slitina železa a hliníku

Černoch, Vávra apod nyní přehledně na webu

    Křemík obsahuje většina užívaných slévárenských slitin hliníku vzhledem k tomu, že výrazně zlepšuje jejich technologické vlastnosti. Ovlivňuje příznivě tekutost, schopnost dosazování z nálitků a odolnost proti vzniku trhlin. Navíc zvyšuje pevnost odlitků a jejich odolnost proti korozi. Křemík se snižuje hustotu a součinitel teplotní roztažnosti. Křemíková fáze je tvrdá. Proto s jeho rostoucím obsahem stoupá tvrdost a klesá tvárnost a obrobitelnost slitin. Optimální obsah křemíku je závislý na způsobu lití. Pro lití do pískových, sádrových a skořepinových forem, kde je tuhnutí nejpomalejší, je nejvýhodnější 5 až 7 % Si, pro gravitační lití do kokil 7 až 9 % Si a pro tlakové lití 8 až 12 % Si.
    Antimon zvyšuje odolnost proti korozi v mořské vodě a snižuje náchylnost slitin Al-Mg ke vzniku trhlin. Jeho obsahy kolem 0,05 % a větší mají trvalý modifikační efekt na morfologii eutektika Al-Si. Podporují vznik struktury s jemným, lamelárně vyloučeným křemíkem. Působení je závislé na obsahu fosforu a rychlosti chladnutí. Antimon může být do slitin přidáván již v hutích, protože jeho účinek nezaniká přetavením. Jeho přítomnost však ruší účinek modifikačních přísad sodíku a stroncia tím, že s nimi tvoří krystalizačně neaktivní sloučeniny. Z tohoto důvodu nelze tyto prvky kombinovat. Ve slévárnách se nedoporučuje používat obojí způsob zjemňování eutektika vzhledem k možné kontaminaci vratného materiálu antimonem a možnému přemodifikování. Protože při aplikaci antimonu navíc hrozí potenciální nebezpečí vzniku jedovatého antimonovodíku (stibanu, SbH3), jeho přísady se neužívají.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00