Jak na věc


slitina železa a hliníku

Černoch, Vávra apod nyní přehledně na webu

    Uvedené nedostatky hliníku stály za vývojem celé řady v současnosti používaných slitin pro výrobu odlitků, které se od slitin tvářených odlišují vyšším obsahem legujících prvků, heterogenní strukturou s podílem eutektika a nižší plastičností. S rostoucím podílem eutektika jejich tvárnost klesá, ale zlepšují se slévárenské vlastnosti. Navíc určité legující prvky a jejich vhodné kombinace vytvářejí s hliníkem tuhé roztoky s rozpustností závislou na teplotě, která umožňuje podstatně zlepšovat mechanické vlastnosti odlitků vytvrzováním.
    Mangan je důležitým legujícím prvkem u tvářených slitin hliníku. Z jejich odpadu se dostává do slévárenských slitin, kde je jeho přínos menší, nebo je považován za nečistotu. Zjemňuje strukturu a eliminuje negativní vliv železa, s nímž (% Mn ≈ ½ % Fe) tvoří kompaktní tvarově příznivější intermetalické fáze (FeMnAl6) označované jako „čínské písmo“ či „rybí kost“. Tím lze potlačit křehkost a zvýšit tažnost. Jeho přítomnost do 2 % zvyšuje pevnost, tvárnost, houževnatost a odolnost proti korozi.
    Slitiny hliníku jsou využívány pro součásti, od nichž je požadována nízká hmotnost nebo odolnost proti korozi. Mají výhodnou kombinaci pevnosti a houževnatosti. Patří k nejsnadněji obrobitelným. K nezanedbatelným výhodám patří jejich netoxičnost a poměrně snadná recyklovatelnost.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
7968
cache: 0024:00:00