Jak na věc


slaňování s osmou

8.1. Omotání lana kolem rukou a přes záda

    Nikdy nenastupujeme k složitějšímu slanění (např. přes přepínku) bez připravených blokantů nebo dokonce bez nich. Při slaňování musíme být připraveni k řešení nejrůznějších operací (např. přechod do výstupu).
    Je dobré si osvojit oba způsoby. První je pohodlnější a elegantnější (zejména oceníme při zavěšeném transporťáku), druhý se zas hodí při absenci pojistné smyčky ve spojovacím uzlu, při najetí brzdou na uzel, atd.
    Pomalu přenášíme váhu do zajištěné slaňovací brzdy a sledujeme zatěžování její karabiny (může dojít ke zkřížení nebo zaklínění karabiny). Pro zvýšení bezpečnosti lze před zahájením operace zapnout dlouhou pomocnou smyčku do lana horního úseku. Po opětovném zatížení slaňovací brzdy na spodním úseku, kontrole správného založení brzdy a toho, že je na správném laně, můžeme dlouhou smyčku pokojně odepnout z průvěsu horního úseku.


4.2. Způsob s hrudním blokantem

    V některé literatuře se můžeme dočíst o možnosti použít při tomto způsobu místo ručního blokantu blokant SHUNT, ze kterého není třeba se odepínat, ale opatrným a pomalým odjištěním po něm "doslaňovat" k uzlu a přenést tak svoji hmotnost do brzdy. Nápad to není špatný, ale realizace je - kromě dynamických rázů - značně bolestivá (při všech pokusech došlo k poškození kloubů na ruce, kterou byl odjišťován SHUNT). Nápad zřejmě pochází od techniků teoretizujících pouze nad katalogem speleologických pomůcek.
    Pokud jsme použili k nadlehčení pedál ručního blokantu, odepneme ho z přepínky, nahlásíme následujícímu lezci "lano volné" a můžeme pokračovat ve slaňování.
    Největšími zápory poloviční lodní smyčky je složitější manipulovatelnost oproti brzdě, nepříznivý vliv na lano (zkrut spojený s ohybem a třením lana navzájem o sebe) a extrémní opotřebení karabiny na znečištěném laně (vhodné použít ocelovou karabinu).
    Při použití poloviční lodní smyčky je možné zdolat většinu standardních operací; lze ji zablokovat několika způsoby (horolezecké příručky uvádějí spousty různých použití).
    Po jednom lanovém úseku smí slaňovat (nebo vystupovat) jenom jeden lezec. Následující lezec čeká nad kotevním daného úseku na signál, že je "lano volné". Bez něho nesmí na lano nastoupit.


8.2. Dülferův sed (tzv. na klasiku)

    V této situaci jsme většinou příliš vysoko nad uzlem a nemůžeme proto po odpojení hrudního blokantu přenést svoji hmotnost přímo do slaňovací brzdy, protože by došlo k zatížení přijišťovací smyčky ručního blokantu. V takovém případě musíme s hrudním i ručním blokantem udělat krok dolů, tak abychom hrudní blokant dostali těsně nad spojovací uzel (postup pro vyřešení komplikace v předchozím případě). Blokanty můžeme posunout postupně dolů i odjištěné, protože jsme při tom stále ještě jištěni ve slaňovací brzdě a druhém blokantu. Pak můžeme po vzepření v pedálu ručního blokantu odpojit hrudní blokant z lana a přenést svoji hmotnost do zajištěné slaňovací brzdy.
    Při ztížených akustických podmínkách používáme píšťalku bez kuličky. Píšťalku je nejvhodnější nosit přivázanou k upevnění podbradního řemínku přilby na krátké repšnůře.
    Do karabiny deviace, kterou prochází lano, zapneme svoji krátkou pomocnou smyčku. Pojistíme se tak před případnou ztrátou se smyčkou deviace a zhoupnutím do kritického místa (záleží na délce smyčky deviace).
    V případě, že lano pod hlavním kotvením není volně dosažitelné, musíme se dostat po přijištění přímo k hlavnímu kotvení. Do jeho karabiny se zavěsíme krátkou pomocnou smyčkou a pak již můžeme založit těsně pod uzel kotvení slaňovací brzdu a zajistit ji.
    Plynule přeneseme svoji hmotnost do slaňovací brzdy. Kontrolujeme při tom chování brzdy a vzdálenost k ručnímu blokantu, na který musíme dosáhnout a odpojit z lana. Jestli že se vzdálíme příliš od ručního blokantu a dojde k zatížení jeho pojišťovací smyčky, musíme použít část postupu z následujícího způsobu.


5. Slanění přes týřidlo, podložku nebo deviátor

    Nadlehčíme se buď o skálu nebo v pedálu ručního blokantu připnutého do karabiny přepínky a odepneme krátkou pomocnou smyčku z přepínky. Je-li průvěs horního úseku nadměrně dlouhý, lze ho rovněž použít k nadlehčení v přepínce.
    Dojedeme slaňovací brzdou skoro až k uzlu, odpojíme ruční blokant a založíme ho na lano asi 50 cm nad brzdu (opět nutno přesnou vzdálenost nacvičit). Měl by být v takové výšce, abychom po vzepření v jeho pedálu mohli založit těsně nad brzdu hrudní blokant.
    Vzhledem k velkému mechanickému a tepelnému namáhání našeho overalu a po chvíli i těla (v prvním ohybu lana pod nohou) používáme raději jen na kratší úseky bez přepínek. K potlačení těchto vlivů lze použít různé podložky pod nohu, smyčky nebo sepnuté karabiny, atd.
    Nemáme-li k dispozici délky lan přesně odpovídající potřebám vystrojení daného úseku (což je častým případem), nebo je-li vertikála delší něž jsme předpokládali, musíme navázat další lano. Tím vznikne uprostřed lanového úseku spojovací uzel (pokud se nepodaří spojení realizovat na přepínce), který vždy při vystrojování vybavujeme pojistnou smyčkou. V ní se pomocí naší dlouhé pomocné smyčky jistíme po celou dobu operace.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00