Jak na věc


skvrnité vidění

Slunéčko skvrnité (Psyllobora vigintiduopunctata)

    Nápadné černobíle skvrnité zbarvení tohoto skunka je upozornění pro nepřátele - sovy, kojoty a lišky - že má stále po ruce odporně páchnoucí tekutinu, kterou se brání. Bílé kresby na těle jsou u každého jedince jiné, ale vždy je bílá skvrnka na čele a bílá špička ocasu. Skunk skvrnitý se pohybuje pomalu, je všežravý, sbírá drobné živočichy, hmyz i rostlinné produkty a nevyhýbá se ani jedlým odpadkům. Přesto je skunk skvrnitý mnohem čilejší než skunk pruhovaný a bývá k vidění častěji v noci. Žije samotářsky, v zimě je však možné najít v jednom úkrytu až osm skunků. Skunk skvrnitý dovede dobře šplhat po stromech a někdy tam nachází i úkryty.
    Teprve druhým krokem je návrat mloků do přírody a na ten se právě zaměřuje tento blog. Máte tedy možnost sledovat návrat mloků do přírody krok za krokem.
    Skunk skvrnitý se vyskytuje na východním pobřeží Severní Ameriky, od východní Kanady do severovýchodního Mexika, původní areál zasahoval od Pennsylvánie po linii tvořenou Appalačským pohořím až do Mexického státu Tamaulipas na jihu. Od roku 1940 se rozšířil i na západ do Velkých planin.
    Mlok skvrnitý Salamandra Salamandra je ohroženým druhem a tak je jeho chov povolen jen se souhlasem správy CHKO. Účelem povolení je navrácení mloků skvrnitých zpět do volné přírody – odborně se tomu říká reintrodukce.
    Délka těla se u dospělých jedinců pohybuje v rozmezí 24-34 centimetrů, ocasu 17-21 centimetrů, hmotnost tohoto druhu skunka se pohybuje od 400 gramů až po jeden kilogram. Je to samotář, živící se především hmyzem, v nouzi loví malé hlodavce.


Červeně skvrnité kolečko, 24x5mm

    V první řadě je ale nejdůležitější začít s obnovou a ochranou prostředí kde se mloci vyskytují. Např. v CHKO Kokořínsko se již tento krok daří. Postupně jsou obnovovány a čištěny studánky a tůňky, které jsou nezbytné pro rozmnožování obojživelníků.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00