Jak na věc


sdh velké opatovice

Velké poděkování patří Ing. Luboši Rosenbergovi a Romanu Minxovi za zhotovení překážky na dvojboj.

    Soutěže se zůčastnili ženy i muži. Soutěžilo se v požárním útoku a Cetkovském víceboji. Soutěž pro naše mužstva dopadla skvěle. Muži i ženy vyhráli v požárním útoku a v Cetkovském víceboji získali 2. místa. Velká gratulace.
    Ve společenské místnosti byla nainstalována audiovizuální technika (dataprojektor, plátno a reprosoustava) pro výuku a práci s mládeží. Dataprojektor a promítací plátno byly pořízeny z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, určené na MTZ SDH pracujících s mládeží.
    Ve dneh 26. - 29. října 2016 se ve areálu školy ve Sloupu v Moravském Krasu uskutečnilo druhé soustředění dorostu. Byli tam i zástupci našeho okrsku. Dorostenky SDH Borotín a jeden člen SDH Šebetov (člen rady).
    Zahájení Zpráva starosty Zpráva velitele Zpráva pokladní Zpráva revizní a kontrolní rady Zpráva mládeže Návrh činnosti na rok 2016 Diskuse Závěr – občerstvení
    Na soutěž dorazilo 440 mladých hasičů a 89 dorostenců. Mladí hasiči soutěžili v pětičlenných hlídkách rozdělených do věkových kategorií: přípravka 11 hlídek, mladší žáci 54 hlídek, starší žáci 43 hlídek.


12. kolo OLM - Ostrov u Macochy

    Jednotky: SDH Jevíčko (Pardubický kraj), KŘ HZS Jmk, PS Blansko, PS Boskovice, SDH Benešov, SDH Boskovice, SDH Letovice, SDH Velké Opatovice, SDH Svitávka, SDH Okrouhlá, SDH Žďárná, SDH Jabloňany, (JSDH Šebetov)
    Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Opatovice uvedla 1.12.2018 slavnostně do výjezdu zrekonstruovanou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 24 SCANIA.
    Všechny soutěžící přivítala promočená trať o délce odpovídající jednotlivým věkovým kategoriím a s šesti kontrolními stanovišti. S tím vším si naši mladí hasiči poradili následovně:


Hasičská pouť Křtiny ( program )

    A opět se na první státní červencový svátek hasiči setkali v Roubanině na již tradiční soutěži v požárním sportu - 14. ročníku Memoriálu Ludvíka Knődla. Hasičské soutěže se zúčastnilo 8 sborů dobrovolných hasičů (mužů) z blízkého i vzdálenějšího okolí, 3 družstva žen a 9 družstev mladých hasičů (mladší a starší žáci). A jako obvykle byl memoriál i s mezinárodní účastí - s partnerskou slovenskou organizací DHZ Radimov. Pomyslnou palmu vítězství si odnesla družstva mužů z Březiny a žen z Radimova. V nejoblíbenějších mládežnických kategoriích zvítězili mladší žáci z Roubaniny a starší žáci ze Slatiny. Poča sí se vydařilo, jen na závěr přišla krátká sprška ! Po celé sváteční odpoledne soutěž doprovázela příjemná reprodukovaná hudba, kvalitní občerstvení, důležitý pitný režim za horkého počasí a samozřejmě veselá nálada.
     V pátek odpoledne se naši členové vydali na zájezd do pivovaru Litovel. Po prohlídce výroby piva, jsme se přesunuli do pivovarské restaurace, kde na nás čekalo malé občerstvení, spojené s ochutnávkou osmi druhů piv.
    Naši muži se poprvé zúčastnili kandidátské soutěže VCB v Sudicích.Poškozená spojka na hadici u rozdělovače sice znamenala spoždění ale útok nakonec dokončili.
    Sbor dobrovolných hasičů připravuje spolu s TJ Sokol společný zájezd mimo jiné do skanzenu Veselý Kopec. Zájezd se uskuteční v sobotu 5. září 2015. Odjezd z hlavní křižovatky je v 7:30 hodin. Akce se mohou účastnit i nečlenové těchto spolků, kdy si hradí pouze vstupné a stravu. Doprava autobusem je zdarma. Zájemci se mohou přihlásit u starosty SDH pana Josefa Kurfürsta, mobil: 606398131.


Technická pomoc Jedovnice 8.4.2011

     Po nástupu u zbrojnice jsme i s praporem v průvodu za doprovodu Holóbkovi muziky odešli do místního kostela sv. Jiří. Po mši jsme uctili památku sv. Floriána, u jeho sochy za kostelem, položením kytice. Poté jsme v průvodu došli zpět ke zbrojnici. Zde poděkovala Martina Přichystalová starostka SDH Velké Opatovice, všem zúčastněným za účast a pozvala je na malé občerstvení do zbrojnice.
    V neděli vyrazili naši mladí hasiči na podzimní část hry Plamen do Velkých Opatovicích. Kde se soutěžili v ZPV (zázod požární všestranosti - braňák) a štafetě dvojic. Naše umístění nic moc, máme co zlepšovat.
     6.9.2014 se naši mladí hasiči po letní přetávce zúčastnili dalšího dílu OLM - O borotínský pohár. Družstvo mladších žáků se umístilo na 10.místě v požárním útoku i Kýbl capu. Měli jsme i zastoupení ve štábu rozhodčích (Matěj Kopal a Petr Šimek). Podrobné výledky najdete již brzy na stránkách okrsku.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

     Dne 29.11.2014 se naši mladí hasiči zúčastnili poslední soutěže OLM - Ostrovské uzlování. Na soutěž odjeli pouze tři mladí hasiči, aby byla hlídka kompletní v Ostrově jsme si půjčili dva malé hasiče od SDH Brodek u Konice. Za což jim patří poděkování. Umístili jsme se na 20. místě. Po skončení soutěže a vyhlášení vítězů následovalo překvapení - vystoupení KOUZELNÍKA. Adriana a Lucka byly vybrány jako pomocnice při ukázkách kouzelníka. Odkaz na fotky dodám hned, jak budou zveřejněny na stránkách OORM zatí jen videa z vyhlášení, jsou zde i záběry z naší soutěže
    Popis: Požár tří stodol. Provádíme hašení požáru a chráníme okolní budovy ochlazováním. Lokalizace 15:05 hod. Rozebíráme střešní konstrukci a dohašujeme skrytá ohniska. Likvidace 16:59 hod.
    Na Plamen do Opatovic jsme vyrazili s hlídkou mladších žáků a s hlídkou starších žáků. Poprvé jsme měli zastoupení i v kategorii mladších dorostenek. Nebylo to jediné poprvé. Poprvé na plamenu byli i Miša Habalová a Tomáš Tvarog v pozici vedoucích, kteří se museli o vše postarat. Protože Míša zůstala i na dorost, přijel Vašek Valenta aby pomohl s dopravou malých hasičů domů. A Jirka Habala jako vždy rozhodčí na lanu.
     V sobotu 2.5.2015 jsme se vydali s dorostenci na soutěž s dorostenci do Velkých Opatovic na Vopatovské dorost. Soutěžil Matěj Kopal za starší dorost a Tomáš Tvarog v kategorii střední dorost. Mates skončil na 6. místě a Tomáš na 11. místě.


29.10.2017 TP Jevíčko - přehrada

     SDH Šebetov zavítal na hrad Kunětická hora, na oběd do muzea dýmek v Proseči a na závěr do Toulovcových Maštalí. Na stránkách obce Šebetov byly zveřejněny fotky a video z tohoto zájezdu.
     V neděli 8. května 2016 se ve Velkých Opatovicích konala tradiční mše sv. Floriána. Za náš Sbor se zúčastnili Ing. Antonín Habala, Jiří Habala a Václav Valenta.
     Dne 9, prosince 2015 jsme s mladými hasiči zakončili malým občerstvením letošní sezónu v restauraci Na Holbě v Knínicích, Přípravu na novou sezonu započneme v únoru 2016.
     Po domluvě na schůzi 5.9.2014 se bude konat letošní VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH ŠEBETOV v sobotu 13.12.2014 ve zbrojnci. Podrobnosti VVH budou upřesněny. Již nyní je jistý jeden bod, a to jsou VOLBY.
     V pátek 8.5.2015 jsme vyrazili do Velkých Opatovic na soutěž O POHÁR MALÉ HANÉ. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě CTIF. jednalo se již o 25. ročník této úspěšné soutěže, kterou letos uspořádal SDH Velké Opatovice. Soutěž byla zařazena do Okresní ligy mládeže. Umístili jsme se na 6.místě .
    10.11.2018 proběhl podzimní úklid v hasičské zbrojnici. Z důvodu lepší organizace při případném výjezdu byly do garáže přemístěny skříňky se zásahovými obleky.


11. a 12.6.2016 Obecní cyklovýlet

     I při nepřízni počasí jsme v sobotu provedli sběr železného šrotu. Sběru se zúčastnili Antonín a Jiří Habala, Petr Karásek, Matěj a Ondra Kopal, Josef Kurfurst. Petr Markus, Jaromír Trčka, Václav Valenta a Pavel Vybíhal. Několik fotek najdete ve fotogalerii.
     V sobotu 25.4.2015 jsme se vydali s malými hasiči na soutěž do Doubravice nad Svitavou. Soutěž nebyla zařazena do OLM, přesto se zúčastnilo 12 družstev (7 mladších a 5 starších). Na požární útok jsme nastoupili jako první. Povedlo se vše, od přípravy základny, startu, provedení i zakončení útoku. Výsledný čas 26,80s (druhý terč dokonce 26,40) na konec nejlepší čas útoku v kategorii mladšíh žáků. Štafeta dvojic se nám moc nepovedla skončili jsme na šestém místě. Zato jsme dokázali v obou pokusech rozmontovat hydrant na součástky. V celkovém součtu umístění nám připadlo nádherné 3. místo. Získali jsme pohár, diplom a každý dostal medajli z perníku.
     Naši mladí hasiči se umístili na krásném 2. místě, za což jim patří velká gratulace. Poděkování patří samozřejmě všem, kteří se na zdárném průběhu soutěže podíleli.


Vázání uzlů 2.4.2016 - poprvé na návsi.

     Dne 13. prosince 2014 se v hasičské zbrojnici uskutečnila Výroční valná hromada SDH Šebetov, Po vyslechnutí zpráv starosty, hospodáře, revizní rady, velitele a vedoucího mládeže došlo na hlavní bod schůze VOLBY. Storostem byl zvolen Josef Kurfurst.Zbývající seznam členů výboru najdete v odkazu Členové sboru. Na schůzi byl poprvé k vidění náš nový ručně vyšívaný prapor. Děkuji všem za tak velkou účast na schůzi, tak velkou účst již dlouho nepamatuji. Ve fofotogalerii si můžete prohlédnout několik fotek z této schůze.
     Kompletní výsledky Poháru starosty najdete na těchto strákách.Celkové umístění našich zástupců v OLM najdete na stránkách okresní odborné rady (www.oormblansko.wz.cz). Na závěr bych rád poděkoval soutěžícím, rozhodčím, hasičům a všem ostatním, kteří pomohli důstojně zvládnout letošní soutěž.
    Dle mého názoru se můžeme chlubit: Mladí hasiči skončili celkově na 23.místě z 32. Tomáš Tvarog (střední dorostenci) celkově na 12. místě z 22. Mates Kopal (starší dorostenci) celkově na 7. místě z 16. Všem soutěžícím blahopřeji a těm co na tom mají podíl děkuji.
    Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <s> <strike> <strong>


Pálení čarodějnic je možné hlásit na internetu

     V sobotu 2.7.2016 se na stadionu ASK Blansko uskutečnilo okresní kolo požárního sportu. Žádné naše družstvo nepostoupilo. Ale zatoupení jsme tam byli. Jiří Habala rozhodčí disciplíny 100m překážek a rozhodčí na štafetě 4x100m. Ing. Antonín Habala jako zapisovatel na 100m překážek a štafetě 4x100m.
    11.00 - Slavnostní schůze SDH v kulturním domě Šebetov - zahájení a přivítání hostů - zpráva starosty - předání vyznamenání členům hasičského sboru - občerstvení
    V sobotu 24.9.2016 proběhlo v Drnovicích školení vedoucích a instruktorů mládeže. Tohoto školení se zúčastnili i naši vedoucí Ing. Helena Karásková a Jiří Habala, kteří obnovili kvalifikaci II. stupně vedoucí. Kvalifikaci III. stupně instruktor si obnovili Michaela Habalová, Matěj Kopal, Tomáš Tvarog a Petr Šimek. Přejeme našim vedoucím pevné nervy a spoustu trpělivosti s výchovou mladých hasičů.
     V sobotu 21.11.2015 se v Drnovicích uskutečnilo poslední kolo Okresní ligy mládeže. Po skončení této soutěže následovalo vyhlášení celkových výsledků. Naši zastupci se umístili na následujících místech:


23.5.2015 II. kolo požárního sportu Blansko

     V sobotu 24.10.2015 jsme vyrazili s jednou hlídkou mladších do Ostrova u Macochy na soutěž Ostrovské uzlování. Soutěžilo se v uzlování, požární ochraně, určování toporafických znače + orientování mapy. Soutěž byla zařazena do Okresní ligy mládeže. Umístili jsme se na 19.místě. Ve fotogalerii jsou přidány některé fotky ze soutěže všechny fotky najdete zde.
     V sobotu jsme se zúčastnli Dne hasičů v Boskovicích. Na této akci zajišťovali naši členové technickou četu, účastnili jsme se průvodu praporů a vystavovali jsme naši cisternu. Akce se zúčastnili: Ivo Grund, Ondra Kopal, Petr Šimek, Tomáš Tvarog, - technická četa, Honza Forchtner, Ing. Antonín Habala, Jiří Habala, Míša Habalová, Milan Kopal, Ing. Helena Karásková, Petr Karásek, Petr Markus, Míša Šimková a Magda Valentová.
     Dne 23.4.2016 jsme se zúčastnili s družstvem mladších soutěže v Doubravici nad Svitavou. Z důvodu nemocí nám na jeden malý hasič chyběl. Naštěstí Helena dovezla posilu z Kotvrdovic a tak jsme byli kompletní. Štafetu dvojic jsme při prvním pokusu zvládli poprvé bez trestných a požární útok jsme v pozměněné sestavě dokončili za 25,74 s. Při účasti 12 družstev mladších jsme skončili na krásném čtvrtém místě. Všem kteří se na dnešní soutěži podíleli patří poděkování.


15.7.2017 - ukázky techniky Smolná

     I když ještě neproběhla VVH a nebyl schválen návrh akcí na rok 2015, již nyní jsou známa data těch nejdůležitějších akcí v roce 2015. Tak ať si je můžete poznačit do kalendáře:
     V sobotu 21.6.2014 se naši dorostenci (Matěj Kopal a Tomáš Tvarog) zúčastnili 12.kola OLM, které se uskutečnilo na nové hasičské trati u fotbalového hřiště v Ostrově u Macochy. Do OLM si Matěj započítal 9 bodů a Tomáš 12 bodů. I díky těmto výsledkům se Matěj posunul na průběžné 6. místo a Tomáš na 9. místo z 22 středních dorostenců. Míša Juřicová je po jedné soutěži na průběžném 9. místě z 10 středních dorostenek. Za tyto výsledky jim děkuji a jménem SDH Šebetov blahopřeji. Poděkování patří i Míše Habalové a Petru Šimkovi ml., kteří sice nezávodí, ale na všech zatím odjetých závodech pomáhají zajistit vše potřebné. Mladí hasiči jsou po dvou soutěžích v OLM (Šebetov a Sudice) na průběžném 19. místě z 32 účastníků. Všechny výsledky a podrobnosti k OLM najdete na adrese http://oormblansko.wz.cz/


15.7.2017 - ukázky techniky Chornice

    13.5.2017 Okrskové kolo požárního sportu Horní Štěpánov - ženy 27.5.2017 Okrskové kolo požárního sportu v Úsobrně - muži 3.6.2017 Soutěž mladých hasičů a dorostu v Šebetově - mladší a starší žáci 10.6.2017 Soutěž mladých hasičů v Sudicích - mladší a starší žáci 24.6.2017 Noční soutěž v Knínicich - muži 5.7.2017 Soutěž v požárním sportu v Roubanině - ženy a muži 15.7.2017 Soutěž v požárním sportu v Cetkovicích - ženy a muži 19.8.2017 Soutěž v požárním sportu v Šebetově 26.8.2017 Soutěž v požárním sportu ve Velké Roudce 16.9.2017 Soutěž v požárním sportu v Sudicích 23.8.2017 Soutěž v požárním sportu v Uhřicích 7.10.2017 Hra Plamen ve Velkých Opatovicích 25.-29.10.2017 Soustředění drostu ve Sloupu v Moravském Krasu
    Informaci o požáru stodoly v Šebetově na Boskovicku přijalo operační středisko hasičů krátce po 14. hodině. Po příjezdu prvních jednotek na místo si velitel zásahu vyžádal vyhlášení druhého a posléze i třetího stupně požárního poplachu. Oheň hasiči dostali pod kontrolu osmi vodními proudy krátce po 15. hodině. Jednotky dále rozebíraly požárem zasažené střešní konstrukce a vyskladňovaly na půdách uložené seno. Při požáru se nikdo nezranil. Průjezd obcí byl po dobu zásahu omezen. Jednotky se začaly po 17. hodině vracet na své základny.
    V sobotu se naši muži opět vydali na soutěž v požárním útoku do Uhřic. Kde získali 4.místo v požárním útoku na 3B a 4. místo v požárním útoku na 2B. Blahopřejeme.


29.7.2017 rozloučení s br. Vl. Nárožným

     Důvodem vzniku soutěže dorostenců v Šebetově je, že se změnily kategorie dorostu. Nově se jedná o dorostence mladší ve věku 13 až 14 let, střední ve věku 15 až 16 let a starší 17 až 18 let. Ale hlavní skutečnost je, že naši někteří mladí hasiči již odrostli a byli zařazeni do kategorie středních dorostenců. Jedná se o Míšu Juřicovou, Matěje Kopala a Tomáše Tvaroga. Jejich umístění na soutěži bylo následující. V kategorii střední dorostenky byla Míša pátá, v kategorii střední dorostenci skončil Matěj sedmý a Tomáš desátý. Průběžné výsledky dorostu: Mates Kopal - 8. místo a Tomáš Tvarog - 12. místo z 22 dorostenců, Míša Juřicová - 9. místo z 10 dorostenek. Naší soutěže se zúčastnili i dorostenci, kteří v neděli 8.6.2014 na krajském kole postoupili na mistrovství ČR.
     Již tradičně patří první červnová sobota v Šebetově malým hasičům. Ani letos tomu nebylo jinak.V sorotu 3.6.2017 se konal již 22. ročník soutěže hasičské mládeže a 4. ročník dorostu O pohár starosty obce. Mladí hasiči soutěžili v požárním útoku a štafetě CTIF. Dorostenci ve dojboji a testech.
     Okresní odborná rada velitelů uskutečnila v sobotu 14.3.2015 ve zbrojnici SDH Lysice školení rozhodčích požárního sportu. Za náš sbor se školení zúčastnili a osvědčení získali Ing. Antonín Habala a Jiří Habala.
    Soutěže se zůčastnili ženy i muži. Soutěž proběhla v krásném areálu SDH Roubanina. Ženy měli na požárním útoku pouze jeden pokus a muži dva. První útok byl dle pravidel požárního sportu. Ve druhém pokusu se nesmělo narážet ale muselo se sát, ale až po připojení košového lanka na koš a ponoření koše do kádě. Umístění bylo následující ženy 3. místo a muži 7. místo,


Požár trávy Doubravice nad Svitavou

     V sobotu 20. února 2016 se naši členové zúčastnili zkoušek pro získání odbornosti Hasič III. stupně. Školení proběhlo v hasičské zbrojnici v Paměticích. Za náš sbor se zúčastnili Valenta Václav, Forchtner Jan, Karásek Petr, Markus Petr, Kopal Ondřej, Šimek Patrik, Grund Ivo. Po školení následoval test a ústní zkouška. Všichni naši zástupci zkoušky úspěšně složili. Blahopřejeme.
     V sobotu 2. dubna 2016 jsme uspořádali již 8. ročník soutěže VE VÁZÁNÍ UZLŮ. Původně se soutěž měla konat v kulturním domě. Na čtvrteční schůzi bylo rozhodnuto o přesunu do prostor požární zbrojnice. Uzly a požární ochrana se umístily do 1. patra. Kuželky se srážely na základně vedle zbrojnice. Prostor kolem zbrojnice zaplnily lavice a stoly pro sezení a v prostoru místo Avií bylo umístěno občerstvení. Zda to bylo správné řešení, nechám na Vás, ale za mne to bylo výborné řešení. Velkou výhodou bylo krásné počasí, za nepříznivého počasí bychom museli do sálu KD. K našemu velkému překvapení přijelo 15 pětičlenných hlídek (ve středu v 17hod. byly přihlášeny tři hlídky). Po nástupu družstev se začalo soutěžit.
    Hasičům - mladým mužům veřejná pochvala a poděkování,v rámci svého tréninku ochotně pomohli s uskladněním spousty balíků sena,rychlá super práce ,díky moc kluci Pavla Juřicová (přvezato z Facebooku SDH Šebetov)


na 7.ročník soutěže ve Vázání uzlů

     JIž tradičně 17. listopadu 2016 jsme společně se Sokoly a OÚ uklidili zámecký park od spadaného listí Děkujeme Panu Ing. Luboši Rosenbergovi za přistavení techniky. Jen nás mrzí absolutní nezájem nájemce parku.
     Naše ženy při historicky první startu na okrese, důstojně reprezentovaly obec i okrsek. Vžádném případě si neudělaly ostudu. Jen trocha štěstí a mohlo dopadnout lépe takhle to je 9.místo. Dnes sbíraly zkušenosti a příště o bude lepší. VELKÁ GRATULACE.
     Sbor dobrovolných hasičů se spolu s TJ Sokol vydávají v sobotu 13.9.2014 na zájezd, kde bude navštíven hrad Kunětická Hora a areál Toulovcových Maštalí. Pro členy spolků je zájezd zdarma. Zájezdu se mohou účastnit i nečlenové, dopravu autobusem mají zdarma, hradí si jen vstupné a oběd. Přihlášky přijímá a bližší informace podá starosta sboru pan Josef Kurfürst.
    Děkujeme rodičům malých hasičů i dvoum členům za zajištění přepravy dětí, vedoucích i techniky potřebné na soutěž. Zatím je to jediný způsob jak se na soutěž dopravit.
    V sobotu 10.10.2015 jsme se zúčastnli v Lysicích nového ročníku hry Plamen. V odkazu najdete fotky. Najdete na nich naše soutěžící s vedoucí i naši skupinku rozhodčích. Příjemné hledání.


Setkání dorostu Sloup 26. - 30.10.2018

    25. června se v Senetářově konala noční soutěž. My jsme to spojili se zakončením jarní sezóny. Helena domluvila Petra Hirta i s autobusem. My všichni jsme se velice dobře bavili. Petr Hirt nás nejen dovezl a odvezl, ale staral se, abychom neumřeli hladem. Na tuto soutěž nás přijel podpořit náš starosta a pokladník. Díky Petrovu autobusu bylo kde přespat a ráno naše výprava lehce posnídala a vydala se na cestu domů. Pro vaši zajímavost na snídani padla kopa vajec.
     Dne 25. března 2017 pořádal okrsek Šebetov Společnné plnění odznaků odbornosti v KD Borotín, Naši malí hasiči plnili odbornosti Preventista a Strojník - Junior. Odbornost Preventista získaly Adrian Ožvoldiková a Denisa Rosenbergová, Odbornost Strojník - junior získali Všech sedm statečných Vojtěch Minx, Adam Tomášek, Robin Rosenberg, Prokop Klimeš, Jakub Sopouch a Nela Kammererová.Blahopřeji.Jako odměnu získali Certifikát o splnění odbornosti a odznak který můžou nosit.
     Dne 19. března 2016 jsme se zúčastnili Zkoušek odbornosti Preventista - Junior v Ostrově u Macochy. Všech sedm statečných (Lucka, Adriana, Veronika, Denisa, Vojta, Adam a Robin) úspěšně zkoušky složili. Jedná se vůbec o první mladé hasiče v Šebetově kteří tyto zkoušky složili. Blahopřeji. Jako odměnu získali Certifikát o splnění odbornosti a odznak který můžou nosit. Od pořádajícího SDH Ostrov u Macochy obdrželi i malou pozornost. A děkuji Václavovi, Míše a Tomášovi za pomoc.


Příští hasičský ples se bude konat 16.1.2016 hraje opět EPICENTRUM.

    25.3.2017 130. výročí založení SDH Sudice 5.5.2017 Mše sv. Floriána a představení nového vozidla v Cetkovicích 7.5.2017 Mše sv. Floriána ve Velkých Opatovicích 14.5.2017 Žehnání nového vozidla v Knínicích 1.7.2017 130. výročí založení SDH Pamětice 30.9.2017 145. výročí založení SDH Vanovice
     Dne 7. prosince 2016 jsme s mladými hasiči zakončili malým občerstvením letošní sezónu v naší zbrojnici. Přípravu na novou sezonu započneme v lednu 2017.
    Ve věku 89 let nás náhle opustil nejstarší člen SDH Šebetov, batr Vladimír Axman. Poslední rozloučení proběhne v sobotu 28 . listopadu 2015 v 11:00 hodin v kostele sv. Marka v Knínicích. Kdo jste jej znali, přijďte mu vzdát hold, pokud máte, tak v uniformách. .
     Po návratu do Šebetova pokračovala část členů do restaurace Na Holbě v Knínicích na akci pivovaru HOLBA Laserová střelnice na pohyblivý cíl. Mnozí členové se tak procvičili ve střelbě.
    V neděli 25.9.2016 proběhlo v Drnovicích přeškolení rozhodčích mládeže z nové směrnice hry PLAMEN. Tohoto přeškolení se zúčastnili také naši rozhodčí Jiří Habala a Petr Karásek.
    Schválený plán práce pro rok 2015 najdete v odkazu Plán akcí. Zprávu vedoucího mládeže naleznete v odkazu Mladí hasiči. Ostatní zprávy budou zveřejněny později.


Mikulášská jízda parního vlaku 6.12.2015

     V sobotu 7.6.2014 se v naší obci uskutečnilo 9. kolo Okresní ligy mládeže (OLM). Byl to již 19. ročník soutěže hasičské mládeže a 1. ročník dorostu „O pohár starosty obce“. Mladí hasiči soutěžili tradičně v parku ve štafetě CTIF a na návsi v požárním útoku. Letos poprvé byla soutěž rozšířena i o disciplíny pro dorostence. Dorostenci soutěžili na návsi v disciplíně Dvojboj a uvnitř hasičské zbrojnice na dorostence čekalo 15 testových otázek. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 družstev mladých hasičů (7 mladších a 8 starších). Dorostenců bylo celkem 40 v kategoriích mladší, střední a starší dorostenci a dorostenky. Vítězem družstev mladších žáků se staly Velké Opatovice a ve starších žácích Petrovice. Naši mladší žáci skončili na 5. místě, v OLM jsou průběžně na 22. místě.
    Ve dnech 16. a 17.5.2015 se v Ostrově u Macochy uskutečnila jarní část hry Plamen mladých hasičů a dorostu. Mladí hasiči soutěžili v Požárně technických disciplínách - Požární útok, požární útok CTIF, štafeta 4x 60m, štafeta CTIF. Dorost družstva a jednotlivci v Požárně technických disciplínách - štafeta 4x100m, 100m překážek, testy a dvojboj jednotlivci.
     Sbor dobrovolných hasičů Šebetov provede dne 8. dubna 2017 sběr železného šrotu. Prosíme spoluobčany aby kovový šrot umístnili v tento den před své domy. V případě, že máte větší množství, nebo těžší předměty, kontaktujte členy sboru. Rádi vám tyto předměty vyneseme.
     Děkuji všem hasičům, sokolům, fotbalistům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se zúčastnili dnešního úklidu zámeckého parku, Velké poděkování patří panu Luboši Rosenbergovi za pomoc a poskytnutí techniky.


Technická pomoc Doubravice nad Svitavou

     Sbor dobrovolných hasičů Šebetov provede dne 11. dubna sběr železného šrotu. Prosíme spoluobčany aby kovový šrot umístnili v tento den před své domy. V případě, že máte větší množství, nebo těžší předměty, kontaktujte členy sboru. Rádi vám tyto předměty vyneseme.
    Soutěže jsme se zúčastnili s jedním družstvem starších žáků. Mimo soutěž s dužstvem mladších žáků, které bylo složeno z těch nejmenších a doplněno bylo o mladší žáky startující v družstvu starších. Jako rozhodčí se zúčastnili Jiří Habala rozhočí disciplíny Požární útok a Ondra Kopal jako rozhodčí na terči.
     Soutěže jsme se zúčastnili s jedním družstvem starších žáků, které tvoří tři staší žáci a zbytek jsou mladší žáci. Mimo soutěž s dužstvem mladších žáků, které bylo složeno z těch nejmenších a doplněno bylo o mladší žáky startující v družstvu starších.
     Sbor dobrovolných hasičů Šebetov provede dne 9. dubna 2016 sběr železného šrotu. Prosíme spoluobčany aby kovový šrot umístnili v tento den před své domy. V případě, že máte větší množství, nebo těžší předměty, kontaktujte členy sboru. Rádi vám tyto předměty vyneseme.


I. kolo požárního sportu v Uhřicích

    25.2.2017 Plnění Odznaků odbornosti v Bořitově 4.3.2017 Okresního plnění Odznaků odborností v Ostrově u Macochy 25.3.2017 Okrskové plnění Odznaků odborností a specializací v Borotíně 1.5.2017 Soutěž dorostu ve Velkých Opatovicích 13.-14.5.2017 Okresní kolo hry PLAMEN v Ráječku 20.5.2017 Soutěž mladých hasičů v Bořitově 27.5.2017 Okrskové kolo požárního sportu v Úsobrně 3.6.2017 Soutěž mladých hasičů a dorostu v Šebetově 10.6.2017 Soutěž mladých hasičů v Sudicích 17.-18.6.2017 Krajské kolo hry PLAMEN v Blansku 1.7.2017 Okresní kolo v požárním sportu v Blansku 19.8.2017 Pohár Šebetov, 2.9.2017 Soutěž mladých hasičů v Borotíně 16.9.2017 Soutěž v Sudicích, 23.9.2017 Soutěž v Uhřicích 7.10.2017 Okresní kolo hry PLAMEN ve Velkých Opatovicích 18.10.2017 Vyhlášení OLM a OLD okresu Blansko
     Děkujeme všem hasičům, sokolům, fotbalistům a členům zastupitelstva, kteří přišli a pomohli s úklidem listí v parku. Velké díky paří také Luboši Rosenbergovi za traktor.
     V neděli 1. května 2016 se ve Velkých Opatovicích konalo další kolo OLM. Jednalo se o 3.ročník soutěže Vopatovské dorost. Naši dorostenci se sice neúčastnili. Ale zastoupení na této soutěži jsme měli, Petr Karásek jako rozhodčí a Jiří Habala jako rozhodčí disciplíny Dvojboj a 100 metrů překážek.
     V sobotu 1.11.2014 se v Těchově uskutečnilo školení vedoucích mládeže. Na tomto školení byli i naši zástupci: Michaela Habalová, Matěj Kopal, Petr Šimek a Tomáš Tvarog. Po celodenním školení následovalo přezkoušení znalostí testem (40 otázek). Všichni toto přezkoušení zvládli zacož jim patří náš dík. Proto máme k dnešnímu dnu čtyři nově proškolené vedoucí mládeže III.stupně. Osvědčení vedoucího mládeže II. stupně si obnovil Jiří Habala.


24. kolo OLM - Ostrov u Macochy a kompletní výsledky OLM ročníku 2014

     Naše dorostenky Lucie Minxová a Adriana Ožvoldíková se zúčastnily soustředení dorostu ve Sloupu. Soustředění pořádala OORM Blansko a bylo zaměřeno na 100m překážek.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00