Jak na věc


sbor dobrovolných hasičů lipník nad bečvou

Smíšený pěvecký sbor města Modřice

    V Uničově má sborový zpěv dlouholetou tradici. Hned po 2. světové válce utvořil pěvecký sbor tehdejší ředitel hudební školy. Tento sbor byl ve své době hlavním nositelem kultury v rychle se rozrůstajícím městě, ale v šedesátých letech byla jeho činnost postupně utlumena. Pod vedením místního varhaníka byla zaměřena čistě na církevní skladby a vystupování v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
    Smíšený pěvecký sbor Uničov je začleněn do Městského kulturního zařízení Uničov. Počet členů se pohybuje kolem 30 a pravidelně zkouší jedenkrát týdně v budově Základní školy na Haškově ulici v Uničově.  Výbor smíšeného sboru organizuje dvakrát ročně pracovní soustředění za účelem nácviku nového repertoáru a zkvalitnění pěvecké hlasové kultury.
    Současný smíšený pěvecký sbor vznikl teprve počátkem roku 2002 rozšířením ženského pěveckého sboru o několik nadšených a obětavých zpěváků -  mužů, kteří vypomáhali při nácviku a provedení vánočních mší.


Lucie Tomečková, roz. Vitásková - zastupující sbormistr

    Historie současného sboru začala v roce 1962, kdy začínající paní učitelka Zdena Pfeilerová založila ženský pěvecký sbor ze svých kolegyň, učitelek základní školy v Haškově ulici. V začátcích byla činnost sboru zaměřena na interpretaci úprav lidových písní, např. Jana Seidla, Otmara Máchy a Jiřího Gemrota. Postupně se jeho repertoár rozšiřoval o klasické skladby pro ženský sbor.
    V pozdějších letech spolupracoval sbor s Pražským dechovým kvintetem a tehdejší vánoční koncerty, v nichž ženský sbor spoluúčinkoval, patřily k nevšedním kulturním zážitkům.
    Během 10 let své činnosti se sbor zúčastnil úctyhodného počtu vystoupení. K těm nejvýznamnějším patří účast na sborových festivalech a přehlídkách např. v Bludově, Kopřivnici, Litovli, Moravské Třebové,Vrbně pod Pradědem, dále adventní koncerty ve šternberském Vincentinu, vánoční koncert ve Vídni v kostele sv. Karla Boromejského, Tříkrálové koncerty v Nové Hradečné, koncerty v břevnovském klášteře v Praze, ve Žďáře nad Sázavou u příležitosti otevření zámeckých zahrad, v Bratislavě společně s partnerským slovenským sborem Cantus ad. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
9640
cache: 0024:00:00