Jak na věc


sbor církve bratrské v liberci

Dne 2.6.2018 v 17:30 a v 18:30 hod vystupujeme ve Vacenovicích

    Program:VSMU - Bohuslav Martinů: Petrklíč - řídí Patrik BuchtaVSMU + SBU + SOMB - Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy - řídí Tomáš PléhaBAS - Bohuslav Martinů: Otvírání studánek a Mikeš z hor - řídí Dominik Pernica
     V roce 2015 se stal hlavním sbormistrem a uměleckým vedoucím Pěveckého sdružení moravských učitelů, které se významně zaměřuje na díla Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Je zakladatelem Brno Contemporary Vocal Ensemble, s kterým provedl např.: Berlínskou mši Arvo Pärta, vlastní premiéru Missy de Angelis, či Kantátu o čaji Lukáše Hurníka. S tímto tělesem získal v roce 2014 zlatou medaili na 42. ročníku Mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc. Doposud spolupracoval s tělesy Moravský komorní sbor, Echo, KomoraCzech, Chorus Ostrava, Ostravský dětský sbor, Luscinia Opava, Vox Iuvenalis, Lumír, Mátlův akademický sbor a od ledna 2017 působí jako asistent sbormistra Českého filharmonického sboru Brno.


Činnost Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

     Je absolventem sbormistrovství na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (u prof. Lubomíra Mátla a prof. Blanky Juhaňákové, ArtD). Studoval také ve Vídni (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), kde byl posluchačem sbormistrovství ve třídě Erwina Ortnera. Nyní pokračuje ve studiu dirigování orchestru u Jakuba Kleckera.
    První zastávkou na naší cestě je starobylé město Maribor, kde máme rezervován první nocleh a dopolední prohlídku centra města, kterou jsme nestihli během 1. ročníku SMSS. Odpoledne si prohlédneme některou z historických památek Slovenske Konjice, kterých je zde nepočítaně: Kartuziánský klášter, Starý hrad, historické centrum, Muzeum vojenských předmětů z časů Rakouska-Uherska, Muzeum hasičství, galerie umění, galerie bylinek na Zámku Trebnik, ale i bohaté přírodní dědictví. Škoda, že vše se do našeho programu nevejde.
    Vánoční atmosféra panuje v rakouském hlavním městě nejen na vánočních trzích, ale i na samotné radnici, která je každoročně místem konání adventních koncertů. A je ctí každého sboru, moci zde vystoupit. A to nemluvíme jen o evropských sborech.


KATEGORIE B - DUCHOVNÍ HUDBA - ZLATÁ MEDAILE

    Ve dnech 6.–10. května 2015 se uskutečnila koncertní cesta Vachova sboru moravských učitelek (VSMU) do Slovinska. Impulzem pro tuto cestu byl první ročník setkání moravských a slovinských sborů, který se konal v říjnu 2014 v Brně a kde sbor VSMU obdržel od Domžalského komorního sboru pozvání k účasti na dalším, tedy druhém ročníku tohoto setkání ve slovinském Domžale.
     Celou cestu završil koncert v rámci již zmíněného 2. ročníku setkání slovinských a moravských sborů, který se konal v domovském kostele našich slovinských přátel z Domžalského komorního sboru, tedy v Domžale nedaleko Lublaně. Po skončení každého ze čtyř koncertů následovalo společné neformální setkání s často velmi bohatým občerstvením, které nám nachystali hostitelé a organizátoři jednotlivých koncertů, v Domžale navíc i se slovinskou lidovou hudbou. Během tohoto pobytu ve Slovinsku jsme upevnili stávající a navázali nová přátelství a vzájemně se shodli na tom, že chceme v této tradici setkávání moravských a slovinských sborů pokračovat. Na viděnou za rok v Brně!


během 4. setkání moravských a sloviských sborů.

    Odpoledne odjely členky VSMU společně se smíšeným sborem K dur, který se na pozvání VSMU cesty také účastnil, do Mariboru. Tam nás srdečně přivítali naši hostitelé, paní Eva Dvořáková, předsedkyně Slovinsko-české krajanské ligy, a prof. Marta Otič, ředitelka Základní školy F. Prešerna, kde se koncert konal. Vachův sbor přednesl stejně jako dopoledne v Lublani české a moravské lidové písně, sbor K dur provedl směs písní českých i zahraničních autorů. Koncert natáčela slovinská regionální televize. Páteční večer patřil slavnostnímu koncertu v krásném lublaňském kostele Sv. Jana Křtitele ve čtvrti Trnovo, jehož interiér dotvářel architekt Jože Plečnik, známý i v České republice. Koncertu předcházela bohoslužba doprovázená Domžalským komorním sborem. Po krátkém proslovu zástupkyně Velvyslanectví ČR, které koncert organizovalo, přednesly oba sbory duchovní skladby autorů z celého světa.
    Pak následuje přesun do místa konání prvního koncertu, který pro zúčastněná pěvecká tělesa připravuje Smíšený pěvecký sbor Cantemus z Kamniku. Jedná se o seskupení převážně mladých lidí kolem dirigentky Alenky Podpečan s více než 40letou historií a s úspěchy na mezinárodních soutěžích. Na koncertě zazní skladby českých a slovinských autorů a aranže lidových písní obou národů. Seznamovat slovinské publikum s českými a slovenskými autory je ostatně jedním z cílů našeho projektu. Moravské i slovinské sbory nastudují a na závěr každého koncertu přednesou společně vždy jednu českou a jednu slovinskou skladbu.
    Jiří Najvar se setkal se sbormistrovskou praxí již za dob studií na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde spolupracoval s KomoraCzech (zakladatel Jiří Slovík), Ostravským dětským sborem jako asistent sbormistra Milana Chromíka a komorním sborem Echo jako hlavní sbormistr a umělecký vedoucí.


Zaposlouchejte se do záznamu našeho vystoupení ve slovinské Pivce dne 28. 9. 2017

    Již začátkem léta je třeba zaslat žádost s prezentací sboru „adventní komisi“. Má-li sbor štěstí, doví se začátkem podzimu, zda a kdy bude vystupovat. Vše podléhá bezchybné organizaci. Každý sbor je na pódiu krátce představen moderátorem a poté má přesně 30 minut vystoupení. Čas je přesně sledován a sbor může být přerušen i v půlce skladby, neboť za dveřmi již čeká další hudební těleso. Pro všechna vystoupení platí jediné pravidlo : v němčině smí zpívat pouze rodilí mluvčí.
    Pod taktovkou Martiny Kirové a za klavírního doprovodu paní Ph.D. doc. PhDr. Judity Kučerové jsme kromě našich oblíbených středověkých skladeb Alle psallite a In natali dominy a renesanční Bonus est dominus G.P. da Palestriny uvedli také autory 20. století B. Brittna( There is no rose), I. Berlina ( White Chrismas). Zazněla pravoslavná duchovní píseň Blagoslovi duse moja gospoda Pavla G. Česnokova, španělská tvorba byla zastoupena skladbou Javiera Busta (Salve Regina) a maďarskou tvorbu zastupovala Ave maris stella Lajose Bardose. Po současné americké skladatelce Mary Lynn Lightfootové, která je autorkou Et in terra Pax nesměl chybět ani český zástupce - od Jiřího Laburdy jsme zazpívali Beata dei Genitrix a Ecce sacerdos Magnus.
    Na Svatou Lucii jsme se rozjely do Hrotovic, do města vzdáleného 18 km jihovýchodně od Třebíče. Na nádherně vánočně vyzdobeném zámku se nás velmi mile ujala paní starostka Mgr. Hana Škodová.


VACHŮV SBOR MORAVSKÝCH UČITELEK

    Tímto bude náš koncertní program 6. ročníku SMSS vyčerpán a po dopolední prohlídce Lublaně se v pondělí 28. 10. 2019 vracíme na Moravu. Ihned po návratu zahájíme přípravu 7. ročníku SMSS v Brně a okolí. A proč byste nám s organizací tohoto a příštích ročníků nepomohly i vy? Sbor přijímá členky do všech hlasových skupin nejen z řad učitelek. VSMU zkouší každý čtvrtek od 17:00 v budově JAMU pod vedením dirigenta Patrika Buchty.
     První koncert našeho sboru, jehož řady pro tuto cestu rozšířily posily ze sborů Mladost, K dur a Lumír, se konal ve čtvrtek 7. května 2015 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Lublaň při příležitosti zahájení výstavy Památky UNESCO v ČR. Vachův sbor moravských učitelek, jakožto sbor s kořeny sahajícími do roku 1912, byl pozván, aby přednesl české a moravské lidové písně, a prezentoval tak hudební tradici naší země. Koncert se konal pod záštitou Velvyslanectví ČR a za přítomnosti velvyslankyně PhDr. Věry Zemanové.
    V neděli ráno 27. 10. odjíždíme směr Litija a našim cílem je město Šmartno v centrálním Slovinsku – sídlo ženského pěveckého sboru LAZ, který je na našem setkání nováčkem, stejně jako již zmiňovaný sbor Cantemus. Byl založen v roce 2012 a od roku 2016 ho vede Manca Vidic. V minulém roce soubor hostoval na festivalu Babylonfest v Brně. Před večerním koncertem, který se bude konat v místním kulturním sále, navštívíme hrad Bogenšperk.


VYSTOUPENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY V MODŘICÍCH

     Za podporu děkujeme spoluorganizátorům cesty z Česko-slovinské společnosti, dále Jihomoravskému kraji, který cestu spolufinancoval, a sponzorům Unie českých pěveckých sborů, Pivovar Černá Hora a Vinné sklepy Lechovice.
     Koncert se konal v místním starobylém románském kostele sv. Vavřince. rochu jsme se obávaly zimy, ale interiér kostela byl příjemně vytopen.Úvodního slova koncertu se ujala již zmíněná pani starostka a pan František Malý, PhDr., ředitel Základní umělecké školy.
    Ve čtvrtek 24. 10. 2019 vyráží Vachův sbor moravských učitelek směr Slovinsko na Setkání moravských a slovinských sborů (dále jen SMSS). Toto setkání sbor pořádá ve spolupráci s Česko-slovinskou společností již šestým rokem střídavě na Moravě a ve Slovinsku. Tradičně se akce účastní ještě další soubor z Moravy – letos to bude smíšený sbor Carpe Diem z Letovic, doplněný o hudebníky ze Symfonického orchestru města Boskovice.
    Měly jsme velkou radost, když se na závěr přidal i zaplněný kostelík a společně jsme při zpěvu Tiché noci zavzpomínali na rok 1818 a vznik této vánoční písně. Věděli jste, že existuje 650 verzí této vánoční písně a že se zpívá ve 110 jazycích?


Do koncertní sezóny 2017 - 2018 vstupujeme se sbormistrem Jiřím Najvarem

    Pěvecká skupina Studenec (Studánka), která připravuje v pořadí druhý koncert setkání, se zúčastnila i 4. a 5. ročníku SMSS. Jejím domovským městem je Pivka, v jejíž blízkosti se nachází světoznámé Postojnské jeskyně a Predjamski grad, jejichž prohlídku nemůžeme vynechat. Společný koncert se uskuteční v hale ZŠ Pivka, jejíž výbornou akustiku máme v paměti již ze 4. ročníku SMSS, stejně jako Učitelský ženský pěvecký sbor ZŠ Pivka, který se koncertu také opět účastní. Předloni oba sbory připravily po koncertě pro účinkující příjemné společenské posezení s ochutnávkou slovinských specialit. Už se těšíme, jak si společně zazpíváme.
    Vystoupení Brněnského akademického sboru pod vedením Dominika Pernici, komorní sestavy Symfonického orchestru města Boskovice pod vedením Tomáše Pléhy, Vachova sboru Moravských učitelek pod vedením Patrika Buchty a Sboru boskovických učitelek v hudebním sále boskovického zámku.
    Pod taktovkou důsledných, ale nesmírně milých organizátorů jsme si hned po příjezdu ve 13 hodin vyzkoušeli akustiku nádherného, zlatem zdobeného sálu radnice. Naše vystoupení bylo načasováno na 17 hodin – v 16:30 jsme měly možnost rozezpívání v k tomu určené místnosti. Před námi zpíval sbor z Ameriky, po nás sbor z Kanady. V našem podání zazněly jak středověké skladby ( Alle psallite, In natali domini ), tak autoři 20. Století (B. Britten, M.L. Lightfoot) a nesměly chybět ani české koledy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00