Jak na věc


savanová kočka chovná stanice

Generace F1-F4 podléhají registraci Cites - zvláštní péče o zvířata

    CITES = Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu. Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy. V současné době má úmluva 175 smluvních stran, Česká republika je smluvní stranou od 1.1.1993 (od 28.5.1992 jako bývalá ČSFR).
     Jejich jméno bylo převzato z afrických travnatých ploch, které jsou domovem servala a také podle prvního a jediného kotěte vyšlechtěného Judy Frank v roce 1980 (Savana). Mají nádhernou srst, která může být buď skvrnitá, nebo pruhovaná, barva od stříbrné až po lehce oranžovou.
    VZOR: skvrnitý vzor Savannah je tvořen z pevných tmavě hnědých až černých skvrn. Skvrny - tečky mohou být kulaté, oválné nebo protáhlé do série paralelních pruhů, vedoucích ze zadní strany hlavy přes lopatky a trochu přes záda. Menší skvrny budou na nohou, stejně tak na tváři. Na kouřově zbarvených Savannah je preferován viditelný vzhled skvrn.


TICA výstav se mohou účastnit pouze savannah od generace F5 a výše, s označením SBT před číslem TICA registrace např.: SBT 031915 0..

     Savanová kočka je pouze stále na začátku svého vývoje a nabízí menší, přibližně 10kg v porovnání se servalem asi 20kg a méně náročnou variantu savanové kočky (používají kočičí záchody a nevyžadují speciální potravu či veterinární péči) pro milovníky koček. Koťata vzniklá prvním zkřížením (a následující generace) servala a kočky domácí, nebo servala a savanové kočky se nazývají savanové kočky domácí. Cílem křížení je vytvořit unikátní kočku domácí, která má fyzické znaky podobné servalovi a povahu kočky domácí. Savanové kočky jsou známé pro svojí přátelskou povahu, jsou hravé a zvědavé. Momentálně jsou to největší kříženci, kteří v současnosti existují.
    Tvrzení, že savanová kočka je výsledkem páření domácí kočky se servalem je příliš zjednodušené. Jednak se serval s kočkou spáří velice nesnadno, mají těžko slučitelné sexuální rituály, jednak musí následovat nejméně 2 až 4 generace přechodných fází šlechtění, kdy se potomci páří s dál s čímkoliv, co nabízí jakýkoliv ustálený fenotyp a než skutečně něco nového a hezkého vznikne. Z výrazné fyziognomie servala nezbylo skoro nic, jen nějaká postupně mizející podobnost v kresbě.
    Leskoptev savanová (Lamprotornis nitens) je asi 25 cm velký druh pěvce z čeledi špačkovitých (Sturnidae). Je celá lekle modro-zelená s tmavými končetinami a zobákem a žlutýma očima. Jak již z jejího samotného názvu plyne, vyskytuje se zejména v savanách, běžně však i v parcích a zahradách na území Angoly, Botswany, Demokratické republiky Kongo, Gabonu, Lesota, Mozambiku, Namibie, Jihoafrické republiky, Svazijska, Zambie a Zimbabwe.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00