Jak na věc


samostatně hospodařící rolník

Upozornění pro samostatně hospodařící rolníky na ukončení platnosti „Osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařících rolníků“ – SHR.

    b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,


Rožnov pod Radhoštěm - Oficiální web města

    S účinností od 1.5.2004 byl zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soukromém podnikání občanů“) zrušen zákonem č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, který zavedl pro podnikatele v zemědělství nové povinnosti. Podle tohoto zákona, pokud chtěl být samostatně hospodařící rolník, tj. vlastník osvědčení podle zákona o soukromém podnikání, považován za zemědělského podnikatele, tak se musel ve lhůtě do 1.5.2005 zaevidovat na příslušném pověřeném obecním úřadě. Osv
    Prokázání odborné způsobilosti pro provozování zemědělské výroby a bezúhonnost se nevyžaduje.
    Agendou evidence zemědělských podnikatelů je u obcí Prostějovska pověřen odbor obecní živnostenský úřad MěÚ v Prostějově (kontakt : Bc. Kratochvíl, vedoucí oddělení registrace, tel.: 582329505).


Zánik osvědčení samostatně hospodařících rolníků

    Odbor obecní živnostenský úřad MěÚ v Prostějově upozorňuje, že dne 1.5.2009 končí platnost osvědčení, které obce vydaly samostatně hospodařícím rolníkům (tzv. „SHR“) , podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb. V současné době je na Prostějovsku vydáno cca 2.000 osvědčení k SHR.
    Pokud tyto osoby chtějí i nadále vykonávat zemědělskou výrobu, musí se zaevidovat jako zemědělští podnikatelé na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, podle adresy trvalého pobytu, popř. sídla právnické osoby. K evidenci postačuje občanský průkaz a 1.000,- Kč správní poplatek. Jiné doklady nejsou zapotřebí.


Informace pro vlastníky osvědčení samostatně hospodařícího rolníka

    Pouze v případě provozování zemědělské činnosti uvedené pod bodem g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu splňuje zemědělský podnikatel odbornou způsobilost prostřednictvím institutu odborného lesního hospodáře podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů).
    V případě zájmu je možné kontaktovat Městský úřad Hodonín, obecní živnostenský úřad na adrese Hodonín, Národní třída 25, a to ve dnech určených pro styk s veřejností pondělí a středa od 8 hodin do 17 hodin, pátek od 8 hodin do 13 hodin, úterý a čtvrtek dle telefonické domluvy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00