Jak na věc


síran sodný

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

    Síran draselný je hnojivo obsahující vodorozpustný oxid draslíku. Je vhodný pro kultury citlivé na chlor. Používá se zejména k hnojení brambor, slunečnice, zeleniny, vinné révy, ovocných dřevin a konifer. Nejvhodnější doba použití je při předseťové nebo předsadbové přípravě půdy.
    Zamezte styku s kůži a očima (S 24/25). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo bličejový štít (S 36/37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 27). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny. Po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
    Síran amonný je krystalický prášek, bílé, nažloutlé nebo našedlé barvy; snadno se rozpouští ve vodě. Dusík je pozvolněji působící, tj. ve čpavkové formě. Používá se především před výsadbou nebo výsevem, je vhodný též k plodinám náročným na siru.


Chemické a fyzikální vlastnosti:

    Síran draselný obsahuje vodo rozpustný oxid draslíku, je vhodný pro kultury citlivé na chlór. Vysoký obsah draslíku přispívá k vyzrávání rostlinných pletiv a zesílení rostlin. Síran draselný se nejčastěji používá při předseťové přípravě půdy, ke hnojení na podzim nebo brzy z jara.
    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
    Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 2/13). Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí. Hnojivo je dodáváno volně ložené nebo v žocích BigBag. Volně ložené hnojivo se přepravuje krytými dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00