Jak na věc


rozpočet stavby

Základní seznam dokumentace pro stavební...

     Pro každého zákazníka jsou důležité otázky jako kvalita, záruka, termín a především cena. Každý má odlišné představy a požadavky na použitý materiál, technologie výroby, kvalitu použitých materiálů, které jsou pro celkovou cenu významným faktorem. Rozdíl mezi zvolenými materiály, například u rodinného domu, může znamenat 20-40% ceny. U speciálních staveb (průmyslové a funkční objekty) pak klidně i 100%. Je tedy nasnadě, že pro každou stavbu je zapotřebí vypracovat podrobný rozpočet se všemi nutnými pracemi a materiály.
    Díky výborným znalostem rozpočtů a dlouholetým zkušenostem v rozpočtech, vytváříme různé druhy rozpočtů velmi kvalitně a rychle. Na což má vliv i samotná cena.Tedy rozpočty vytváříme rychle za výborné ceny.
    Další položkou ve výčtu prováděných stavebních rozpočtů jsou Rozpočty položkové, které jsou ve své podstatě Soupisem prací, doplněnými o výkazy výměrů a konkrétní ceny u jednotlivých zúčastněných položek. Při nabídkách stavebních prací příslušných uchazečů o zakázku jsou položkové rozpočty využívány jako kontrolní a porovnávací rozpočty - jednotlivé stavební firmy je zahrnují do svých nabídek potencionálním klientům. Položkové rozpočty také bývají podkladem k ustanovení Smlouvy o dílo.


Výměna střešní krytiny - stavební povole...

    Sestavení rozpočtu provádíme dle dodané projektové dokumentace, na základě konzultace se zodpovědnou osobou a po určení požadované podrobnosti zpracování a způsobu ocenění stavby. Projektovou dokumentaci lze dodat i e-mailem po Internetu jako PDF, DWG a zpracování rozpočtu lze uskutečnit, též prostřednictvím Internetu.
    Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.
    na základě vyhlášky č.359/2011 Sb. o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí nám byla stavebním úřadem MÚ Bílina změněna adresa sídla společnosti.
    Položky oceňujeme dle ceníků ÚRS Praha, RTS Brno, CALIDA. Dle přání lze libovolně upravovat vstupy položek a sazby režií. Výstupy tzn. Rozpočty včetně hramonogramu prací můžeme dodat tiskem, zaslat e-mailem v provedení souboru Excel, textovém souboru, na CD nebo DVD.
    Rozpočty předběžné, třeba pro vaše stavby, či dřevostavby vám tedy pomáhají jednak snižovat náklady pro získaní rozpočtu při územním řízení, kdy již není nutné prokazovat podrobně vypracovaný detailní stavební rozpočet a vám tak postačuje rozpočet předběžný, jednak také při vašem rozhodování o dalších investicích do vaší stavby.


Požárně bezpečnostní řešení stavby

    Rozpočty předběžné (nebo také hrubé rozpočty) jsou rozpočty, jenž se zpracovávají ve fázi předprojektové přípravy stavby- v době vymezování investičního záměru a územního řízení. Předběžné rozpočty nejsou podrobné a jejich výstupem jsou pouze přibližující výsledky. Výpočet předběžného rozpočtu vychází pouze z objemových ukazatelů stavby (obestavěný prostor stavby, délka trasy, zastavěná plocha apod.)
    Cena za zpracování rozpočtu se stanoví v závislosti na individuálních podmínkách stavby tzn. množství rozpočtových položek, zpracování výkazu výměr k položkám stavebních prací, dle složitosti a podrobnosti zpracování rozpočtu. Zpracujeme pro Vás stavební rozpočet a výkaz výměr, předáme Vám ve Vámi požadovaném termínu a formátu.
    Nabízíme Vám naše služby od vytvoření rozpočtu stavby rodinného domu až po oceňování stavebních prací pro pozemní a průmyslové stavitelství, inženýrské a vodohospodářeské stavby a jiné.
     Rozpočet stavby sestavujeme na základě požadavků investora vždy na míru a ke každé zakázce samostatně. K jeho tvorbě využíváme profesionálního programu BUILDpower české společnosti RTS. Jde o kvalitní software s patnáctiletou tradicí a jeho aplikace využívají společnosti jako jsou RWE Transgas, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., statutární město Brno nebo třeba OHL ŽS, a.s.


Rekonstrukce bytového a rodinného domu

    Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.
    Rozpočty slepé jsou soupisem prací, doplněným o výkazy výměrů. Dokumentace pro zadání stavby (DZS) obsahují slepé rozpočty jako nedílnou součást, bez níž nejsou kompletní. Slepé rozpočty ruka v ruce s výkazem výměr vymezují druh, jakost a také i množství investorem požadovaných prací, dodávek a participovaných služeb, potřebných ke zhotovení stavby. Slepé rozpočty a výkazy výměr jsou podkladem pro zpracování nabídkové ceny vaší stavby.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00