Jak na věc


rozbor pitné vody brno protokol

Rozbor pitné vody pro soukromé osoby / účely

    Rozbor vody u nás je zajišťován akreditovanou laboratoří, a tak si naši zákazníci mohou být jisti přesnými výsledky. Podle těchto výsledků my pak dále s analýzou můžeme pracovat. Základní rozbor vody je všeobecný, dá se ale pak samozřejmě zaměřit na určité látky, tyto faktory řešíme s našimi klienty individuálně dle jejich potřeb. Vzorek vody většinou dodá zákazník, ale pokud je to v našich silách, můžeme mu zprostředkovat odběr našimi kvalifikovanými pracovníky. Pro bližší informace pro rozbor vody prosím volejte na telefon 377 223 431, nebo si rozbor vody objednejte pomocí objednávkového formuláře. 


Rozbor pitné vody dle Vyhlášky 252/2004 Sb

    17 PT#V--2 Tabulka 2 Z-score pro železo X 8,3 -,27 X 559,5 -,5 X 2,6 -,2 X 2,6 -,2 X 82,6 -,2 X 39,6 -,2 X 396,6 -,2 X 367,7,27 X 372,7,27 X 2,7,27 X 9,7,27 X 283,8,65 počet laboratoří: 2 z toho vyhovuje: 2 z toho nevyhovuje: vztažná hodnota:,63 mg/l vztažná odchylka: ±32 % interval správných hodnot:,2 -,2 mg/l Tabulka 25 Z-score pro bromičnany X 562,5 -,25 X 559,5 -,2 X 2,5 -,2 X 395,9 -,8 X 957 2,6,5! 283 6, 3,33 počet laboratoří: 6 z toho vyhovuje: 5 z toho nevyhovuje: vztažná hodnota: 2 mg/l vztažná odchylka: ±2 % interval správných hodnot: 9,6 -, mg/l Tabulka 26 Z-score pro chlorečnany X , X 395 9,7 X 2 97, počet laboratoří: 3 z toho vyhovuje: 3 z toho nevyhovuje: vztažná hodnota: 85 mg/l vztažná odchylka: ±2 % interval správných hodnot: 68-2 mg/l Tabulka 27 Z-score pro chloritany X , X 562 -,3 X 957 -,3 X 395 2,3 X 283 2,52 X 2 2,78 počet laboratoří: 6 z toho vyhovuje: 6 z toho nevyhovuje: vztažná hodnota: 5 mg/l vztažná odchylka: ±2 % interval správný


Rozbor vody proč ano a proč ne? 

    3 PT#V--2. úvod Program zkoušení způsobilosti PT#V--2 je zaměřen na vybrané ukazatele jakosti pitné vody z oblasti základních chemických a speciálních anorganických rozborů. Návrh a realizace programu je prováděna podle standardního operačního postupu SOP V/. V tomto kole zkoušení způsobilosti byl ům PT#V--2 nabídnut navíc přírodní vzorek pro stanovení abiosestonu z programu PT#V--2 (Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové (povrchové) vodě) ke stanovení barvy a zákalu. Vzorek obdrželi všichni účastníci, kteří měli přihlášenu barvu a/nebo zákal v rámci chemického programu, a účastníci mikroskopického programu s přihlášeným abiosestonem, kteří byli požádáni o stanovení také barvy a zákalu. Výsledky těchto ukazatelů jsou uvedeny v kapitolách 5. a 5.5, nejsou však součástí hodnocení. 2. Příprava vzorků Všechny vzorky byly připraveny v Laboratořích CLČ (pracoviště., 2. a.) Státního zdravotního ústavu, které je držitelem Osvědčení o akreditaci ČIA pod č. L26. Zprávy o přípravě vzor


Rozbor vody definuje množství látek

    18 PT#V--2 Tabulka 28 Soupis výsledků ů Tabulka 28 - Soupis výsledků ů ukazatel jednotka KNK-,5 mmol/l 5,9 5,2 5,8 5,5 5,65 chloridy mg/l 6,2 7,2 9 8,2 2,,9 draslík mg/l 2,73 2,9, dusičnany mg/l 5,2 6,8 6,5 6,2,9 5,9 6,2 hořčík mg/l 5,, 8,,9 6,5 7,6 8,6 konduktivita ms/m 66,8 68, 6, ,8 67,6 rozpuštěné látky - sušené mg/l rozpuštěné látky - žíhané mg/l sodík mg/l 5,8 6, 6,6 sírany mg/l 65,3 6,6 6,9 6,8 7,8 vápník mg/l 5,,5 5, 2,8 6,6 reakce vody ph 6,9 6,68 6,9 6,9 6,9 6,9 6,66 6,6 CHSK-Mn mg/l 2,6 2, 2,3 2,7,98 2,2 2, TOC - celkový organický uhlík mg/l 3,6 barva mg Pt/l, ,5 2, barva - přírodní vzorek mg Pt/l 5,5 <5 <5 < <5 6 zákal ZF 3,85, 3 3,85,2,3 3 zákal - přírodní vzorek ZF, ,5,9 2,8 amonné ionty mg/l,37,38,37,37,3,378,38 dusitany mg/l,36,32,32,3,3,28,3 fluoridy mg/l,72,65,73,63,78 fosforečnany mg/l 5,67,89,85,96 hliník mg/l,,6,7,5,6,2 mangan mg/l,,27 <,5 <,5,2, železo mg/l,3,8,7,7,7,6 bromičnany µg/l 6, chlorečnany µg/l chloritany µg/l 2 Státní
    Dozvíme se přesné množství látek obsažených ve vodě a podle výsledků můžeme nabídnout případné řešení vody, např. v případě bakterií, kyselé vody, tvrdé vody, obsahu železa a manganu nad limitem a mnoho dalších jiných problémů s vodou, které se dnes v ČR vyskytují velmi často.


Laboratorní rozbor pitné vody jiného rozsahu 

    14 PT#V--2 Tabulka 6 Z-score pro barvu V lab výsledek (mg Pt/l) z-score! 39 < 5-5,56? 8-2,22 X ,89 X ,89 X ,89 X 957 -, X 2 -, X 5, X 3 5, X 367 5, X 372 5, X 2 5, X 559 5, X 75 5, X 9 5, X 82 5, X 323 7,89! ,56 počet laboratoří: 7 z toho vyhovuje: z toho nevyhovuje: 3 vztažná hodnota: 5 mg Pt/l vztažná odchylka: ±3 % interval správných hodnot: - 9 mg Pt/l Tabulka 7 Z-score pro zákal V lab výsledek (ZF) z-score X -2, X 75, X, X 3, X 39, X 396, X 8, X 283, X 323, X 367, X 372, X 957, X 9, X 2, X 69, X 77, X , X ,! 82 6,! 52 8, počet laboratoří: 2 z toho vyhovuje: 8 z toho nevyhovuje: 2 vztažná hodnota: ZF vztažná odchylka: ±25 % interval správných hodnot: 3-5 ZF X vyhovuje,? sporné,! nevyhovuje Státní zdravotní ústav, Praha červenec 2 / 23


Praha 3 bez vody. Kvůli havárii byla přerušena dodávka pro téměř 52 tisíc lidí

    13 PT#V--2 Tabulka 3 Z-score pro reakci vody ph V lab výsledek z-score! 77 6,6-3, X 69 6,7-2, X 32 6,7-2, X 559 6,8 -, X 396 6,8 -, X 397 6,8 -, X 8 6,9, X 283 6,9, X 367 6,9, X 372 6,9, X 2 6,9, X 957 6,9, X 9 6,9, X 2 6,9, X 23 6,9, X 82 6,9, X 39 6,9, počet laboratoří: 7 z toho vyhovuje: 6 z toho nevyhovuje: vztažná hodnota: 6,9 vztažná odchylka:, interval správných hodnot: 6,7-7, Tabulka Z-score pro chemickou spotřebu kyslíku manganistanem (CHSK- Mn) X 2,98 -,2 X 283 2, -,66 X 8 2,6 -,59 X 77 2,8 -,52 X 69 2,2 -,5 X 367 2,3 -,7 X 9 2,,2 X 2 2,,27 X 372 2,7,8 X 957 2,52,65 X 82 2,56,79 X 559 2,63,3 počet laboratoří: 2 z toho vyhovuje: 2 z toho nevyhovuje: vztažná hodnota: 2,33 mg/l vztažná odchylka: ± 25% interval správných hodnot:,75-2,9 mg/l Tabulka 5 Z-score pro celkový organický uhlík (TOC) X 559 2,7 -,72 X 957 2,88 -, X 2 2,89 -, X 8,5,5 X 395 3,3,72? 8 3,6 2,33 počet laboratoří: 6 z toho vyhovuje: 5 z toho nevyhovuje: vztažná hodnota: 2,92 mg/l vztažná odchylka: ±


Rozbor vody není nutnost, ale jistota

    5 PT#V--2 Vztažné hodnoty, minimální a maximální vyhovující hodnoty, a vztažné odchylky vyjádřené v procentech vztažné hodnoty, včetně způsobu určení vztažné hodnoty uvádí následující tabulka: parametr jednotka vztažná hodnota minimální vyhovující maximální vyhovující vztažná odchylka [%] pozn. KNK-,5 mmol/l 5,29,7 5,7 chloridy mg/l 7,85 5,2 2,5 5 draslík mg/l 2,986 2,5 3,3 5 dusičnany mg/l 6,, 8,8 5 hořčík mg/l,97 2,8 7,2 5 konduktivita ms/m 67,35 6,7 7, rozpuštěné látky - sušené mg/l 36,7 5 5 rozpuštěné látky - žíhané mg/l 359, sodík mg/l 6,6 5,7 7,6 5 sírany mg/l 65,89 56, 75,7 5 vápník mg/l,8 2,7 25, 2 reakce vody ph - 6,9 6,7 7, 3 2 CHSK Mn mg/l 2,33,75 2,9 25 TOC mg/l 2,92 2,3 3,5 2 2 barva mg Pt/l zákal ZF amonné ionty mg/l,388,32,6 2 2 dusitany mg/l,32,26, fluoridy mg/l,59,36, fosforečnany mg/l 5,,8 6,2 2 2 hliník mg/l,7,2,23 33 mangan mg/l,358,25,7 32 železo mg/l,63,2,2 bromičnany µg/l 2, 9,6, 2 2 chlorečnany µg/l chloritany µg/l Komentář k vybraným ukazatelů
    Základní ceník standardního rozboru pitné vody Ceny jsou bez DPH a neobsahují cenu za dopravu. (většinou se vejdeme do 1600 s dopravou bez DPH po celé České republice) Domluvíme se přesně po telefonu, zavolejte na 377 223 431. Odběr vzorků a služby provádíme v rámci celé ČR. 
    Co je pro vás důležitější - být zdravý, vitální a předejít mnoha nemocem pitím kvalitní a čisté vody nebo stále nosit předraženou balenou vodu v PET lahvích kvůli tomu, že nevíte, co pijete? Pokud vás nezajímá Vaše zdraví, alespoň úspora by mohla být plus. V klidu domova bez jakéhokoli dojíždění do obchodů a nošení těžkých lahví, i to je kvalitní čistá a nezávadná voda přímo z kohoutku.     
    Naše sběrná místa po celé České Republice jsou vám k dispozici. Kamkoliv jinam dojedeme a nebo se s Vámi dohodneme na způsobu doručení vzorkovnic a provedení náběru vzorků pro rozbor vody přímo u vás. Fungujeme po celé České Republice.


Stanované ukazatele rozboru vody:

    23 PT#V--2 Tabulka 32 Soupis úspěšnosti ů Tabulka 32 - Soupis úspěšnosti ů ukazatel KNK-,5 chloridy draslík dusičnany hořčík konduktivita rozpuštěné látky - sušené rozpuštěné látky - žíhané sodík sírany vápník reakce vody ph CHSK-Mn TOC - celkový organický uhlík barva zákal amonné ionty dusitany fluoridy fosforečnany hliník mangan železo bromičnany chlorečnany chloritany uspokojivé, VYHOVĚL sporné, NEVYHOVĚL neuspokojivé, NEVYHOVĚL Státní zdravotní ústav, Praha červenec 2 23 / 23


Máte dotaz či si přejete vložit poptávku?

    12 PT#V--2 Tabulka Z-score pro sodík X 8 5,8 -,63 X 559 6,2 -,83 X 283 6, -,2 X 82 6,5 -,22 X 2 6,6 -,2 X 23 6,7,8 X 39 6,7,8 X 396 6,8,38 X 2 6,9,58? 9 7,7 2,2 počet laboratoří: z toho vyhovuje: 9 z toho nevyhovuje: vztažná hodnota: 6,6 mg/l vztažná odchylka: ±5 % interval správných hodnot: 5,7-7,6 mg/l Tabulka Z-score pro sírany? 9 55,2-2,6 X 82 6, -,97 X 283 6,6 -,26 X 372 6,8 -,22 X 367 6,9 -,2 X 8 65,3 -,2 X 2 65,6 -,6 X 39 67,,2 X ,7,37 X ,9,6 X 395 7,6,95 X 2 7,8,99 počet laboratoří: 2 z toho vyhovuje: z toho nevyhovuje: vztažná hodnota: 65,89 mg/l vztažná odchylka: ±5 % interval správných hodnot: 56, - 75,7 mg/l Tabulka 2 Z-score pro vápník X 2, -,77 X 69 6,6 -,3 X 367, -,5 X 9,5 -,5 X 2 2,8 -,22 X 559 3, -,9 X 77, -, X 23,3, X 283,5,7 X 8 5,,23 X 372 5,,23 X 2 9,5,95 X 82 23,8,7? 39 27,7 2,39 počet laboratoří: z toho vyhovuje: 3 z toho nevyhovuje: vztažná hodnota:,8 mg/l vztažná odchylka: ± % interval správných hodnot: 2,7-25, mg/l X vyhovuje,? sporné,! ne
    Pokud vás nezajímá co pijete a chcete za rozbor vody ušetřit, je toto rozhodnutí jen na vás. Pokud opravdu nechcete vědět, co vaše voda obsahuje, rozbor vody nepotřebujete. Bohužel zdravotní rizika z pití vody, která by mohla být znečištěná, závadná, až jedovatá, by mohla být velká a bez rozboru vody taková rizika nikdo určit nemůže. Kornatění tepen, artritida a revmatismus a další závažná zdravotní onemocnění, kterým by se dalo předejít, i toto dokáže „pouhý“ rozbor vody odhalit.
    Jste provozovatelem restaurace, ubytovny,  hotelu, nebo penzionu či kavárny, nebo podniku a používáte zdroj vaší pitné vody pro zákazníky, a nebo zaměstnance, pak máte také zákonnou povinnost pravidelně dokládat úřadům kvalitu pitné vody podle vyhlášky. Pro vás je určeno rozbor pitné vody dle vyhlášky. 252/2004 Sb. 


Varianta č.1 náběru vzorků vody přijede náš pracovník

    15 PT#V--2 Tabulka 8 Z-score pro amonné ionty? 2,3-2, X 957,35 -,98 X 9,36 -,72 X 39,36 -,72 X 8,37 -,6 X 367,37 -,6 X 372,37 -,6 X 69,38 -,2 X 283,38 -,2 X 77,38 -,2 X 559,39,5 X 82,39,5 X 2,,57 počet laboratoří: 3 z toho vyhovuje: 2 z toho nevyhovuje: vztažná hodnota:,388 mg/l vztažná odchylka: ±2 % interval správných hodnot:,32 -,6 mg/l Tabulka 9 Z-score pro dusitany X 957,27 -,67 X 69,28 -,36 X 77,3 -,7 X 372,3 -,3 X 9,3 -,3 X 283,32 -,2 X 367,32 -,2 X 2,32 -,2 X 39,32 -,2 X 82,33,9 X 2,3,9 X 559,3,9 X 8,36, X 395,36, počet laboratoří: z toho vyhovuje: z toho nevyhovuje: vztažná hodnota:,32 mg/l vztažná odchylka: ±2 % interval správných hodnot:,26 -,38 mg/l Tabulka 2 Z-score pro fluoridy! 2,78-6,79 X 2,58 -,8 X 82,59, X 395,6,8 X 372,63,3 X 283,65,5 X 957,69,8 X 8,72,9 X 367,73,7 X 39,8,76! 559,95 3,2 počet laboratoří: z toho vyhovuje: 9 z toho nevyhovuje: 2 vztažná hodnota:,59 mg/l vztažná odchylka: ±5 % interval správných hodnot:,36 -,82 mg/l X vyhovuje,? spo
    Ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze se dne 27. 11. 2019 bude konat mezinárodní konference „POČÍTÁME S VODOU“, která již pátým rokem umožnuje zviditelnit vždy vybranou oblast týkající se hospodaření s dešťovou vodou.
    Potřebujete udělat rozbor pitné vody? Kolaudujete a potřebujete udělat rozbor pitné vody? Čekáte kontrolu inspektorů životního prostředí? Máte pocit, že s Vaší vodou není něco v pořádku? Napište nám jaký rozbor přesně potřebujete a my ho pro vás provedeme. 


Jaké rozbory vody si u nás můžete objednat?

    11 PT#V--2 Tabulka 7 Z-score pro konduktivitu V lab výsledek (ms/m) z-score? 367 6, -2,6 X ,3 -,3 X ,5 -,25 X 8 66,8 -,6 X ,8 -,6 X , -, X 2 67, -, X 9 67,5, X 77 67,6,7 X 39 67,6,7 X 69 67,8,3 X 82 67,8,3 X 23 67,9,6 X ,,22 X ,,22 X 2 68,6,37 počet laboratoří: 6 z toho vyhovuje: 5 z toho nevyhovuje: vztažná hodnota: 67,35 ms/m vztažná odchylka: ± % interval správných hodnot: 6,7-7 ms/m Tabulka 8 Z-score pro rozpuštěné látky - sušené X ,22 X 9 3 -,6 X ,7 X , X ,2 X 82 37,2 X 39 37,2 X 2,2 X 559 5,5 počet laboratoří: 9 z toho vyhovuje: 9 z toho nevyhovuje: vztažná hodnota: 36,2 mg/l vztažná odchylka: ±5% interval správných hodnot: 37-5 mg/l Tabulka 9 Z-score pro rozpuštěné látky - žíhané X ,66 X 56 -, X 39 36, X 865,9 X ,27 počet laboratoří: 5 z toho vyhovuje: 5 z toho nevyhovuje: vztažná hodnota: 359,8 mg/l vztažná odchylka: ±5% interval správných hodnot: 36-3 mg/l X vyhovuje,? sporné,! nevyhovuje Státní zdravotní ústav, Praha červenec 2 / 23
    Ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze se dne 27. 11. 2019 bude konat mezinárodní konference „POČÍTÁME S VODOU“, která již pátým rokem umožnuje zviditelnit vždy vybranou oblast týkající se hospodaření s dešťovou vodou.


Praha 3 bez vody. Kvůli havárii byla přerušena dodávka pro téměř 52 tisíc lidí

    19 PT#V--2 Tabulka 28 (pokračování) Soupis výsledků ů Tabulka 28 (pokračování) - Soupis výsledků ů Ukazatel Jednotka KNK-,5 mmol/l 5,8 5,23 5,23 5,32,95 5,5 chloridy mg/l 8,2 7,8 8,6 7,8 8, 7,6 8,3 draslík mg/l 2,9 2,96 3,,6 2,97 3 dusičnany mg/l 5,8 6,3 7,5 6,5 6,8 2 7 hořčík mg/l, 6,7 3,8,,3 3,9 konduktivita ms/m 66,5 66,8 67,5 68,6 67,9 67,8 67,6 66,3 68, rozpuštěné látky - sušené mg/l rozpuštěné látky - žíhané mg/l sodík mg/l 6,2 7,7 6,9 6,7 6,5 6,7 6,8 6,8 sírany mg/l 68,9 67,7 55,2 65,6 6, 67, 7,6 vápník mg/l 3,5 9,5,3 23,8 27,7 reakce vody ph 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 CHSK-Mn mg/l 2,63 2,52 2, 2, 2,56 TOC - celkový organický uhlík mg/l 2,7 2,88 2,89 3,5 3,3 barva mg Pt/l <5 barva - přírodní vzorek mg Pt/l 5 <3 5 <5 zákal ZF 5 3,5,5 6 3,9 3,9 zákal - přírodní vzorek ZF,8,6, < 2 2 amonné ionty mg/l,39,35,36,,39,36 dusitany mg/l,3,27,3,32,33,32,36 fluoridy mg/l,95,69,58,59,8,6 fosforečnany mg/l 5,65,8 5,2,92 5,,96 5,56 hliník mg/l,5,22,8,8,2 mangan mg/l,3,2,35,39,39,3
    20 PT#V--2 Tabulka 29 Soupis nejistot (%) Tabulka 29 - Soupis nejistot (%) ukazatel KNK-, chloridy ,5 draslík dusičnany ,5 hořčík konduktivita rozpuštěné látky - sušené rozpuštěné látky - žíhané sodík 5 5 6,2 5 2 sírany vápník ,3 8 5 reakce vody ph 5,*,*,*,5*,*,8*,5* 3,8*,*,* CHSK-Mn TOC - celkový organický uhlík barva barva - přírodní vzorek zákal zákal - přírodní vzorek amonné ionty dusitany fluoridy fosforečnany hliník mangan ,6 železo ,2 bromičnany chlorečnany 2 5 chloritany * hodnoty uvedené ve stupnici ph Státní zdravotní ústav, Praha červenec 2 2 / 23


Varianta č.3 náběru vzorků vody - zašleme Vám vzorkovnice

    1 PT#V--2 Obsah Souhrnné informace o přípravě a hodnocení PT#V úvod Příprava vzorků Přírodní vzorky Umělé vzorky Kontrola homogenity a stability vzorků.... Hodnocení ukazatelů..... Určení vztažné hodnoty a vztažné odchylky Z-score Komentář k vybraným ukazatelům Hliník, mangan a železo Mangan ph, barva, zákal Barva v přírodním a umělém vzorku Zákal v přírodním a umělém vzorku...7 Tabulka Hodnocení a...8 Tabulky 2 až 26 Z-score pro jednotlivé ukazatele...9 Tabulka 28 Soupis výsledků ů...8 Tabulka 29 Soupis nejistot (%)...2 Tabulka 3 Soupis metod...2 Tabulka 3 Kódy metod...22 Tabulka 32 Soupis úspěšnosti ů...23 Program zkoušení způsobilosti PT#V--2 je zaměřen na vybrané ukazatele jakosti pitné vody z oblasti základních chemických a speciálních anorganických rozborů. Návrh a realizace programu byla prováděna podle standardního operačního postupu SOP V/. Vzorky byly připraveny a vyhodnoceny na pracovišti Expertní skupiny pro zkoušení způsobilosti Státního zdravotního ústavu. Toto pracoviště


Varianta č.2 náběru vzorků vody dojedete k nám

    6 PT#V Barva v přírodním a umělém vzorku Kromě vzorku na stanovení barvy připraveného z hexachloroplatičitanu draselného a hexahydrátu chloridu kobaltnatého obdrželi účastníci také přírodní vzorek na stanovení barvy. Tento vzorek analyzovaly nejen účastníci chemického programu PT#V--2, ale také někteří z ů programu na mikroskopický rozbor PT#V--2. V následujícím grafu jsou uvedeny výsledky barvy v přírodním i umělém vzorku. Narozdíl od poměrně dobré shody výsledků u umělého vzorku, je rozptyl výsledků u přírodního vzorku značný, což je dáno zejména způsobem stanovení. Stanovení barvy by mělo dle normy ČSN EN ISO 7887 být prováděno ve filtrovaném vzorku (přes membránový filtr s velikostí pórů,5 µm), čímž se měří skutečná barva způsobená rozpuštěnými látkami, na rozdíl od měření nefiltrovaného vzorku, kde jde o zdánlivou barvu vyvolanou nejen rozpuštěnými ale i nerozpuštěnými látkami. Zejména v případě hodnocení vzorků, u kterých jsou zjištěny vyšší hodnoty zákalu i barvy, je nutné
    Odběr vzorku vody ze studny obvykle provádí pracovníci laboratoře, nebo si vzorek můžete odebrat sami dle přesných pokynů laboratoře. Přesný postup odběru vzorků vody pro rozbor vody ve studni obdržíte od nás na vyžádání.


Naše pobočky pro rozbory vody po celé ČR

    7 PT#V Zákal v přírodním a umělém vzorku Podobně jako u ukazatele barva měli účastníci možnost stanovovat zákal nejen v uměle připraveném vzorku ale také ve vzorku přírodním. V grafu jsou uspořádány výsledky podle velikosti hodnot zákalu umělého vzorku, účastníci 35 a 562 umělý vzorek neanalyzovali. Nižší hodnoty zákalu přírodního vzorku než 9 ZF svědčí o nějakém metodickém problému (např. nedokonalém promíchání vzorku před analýzou). U uměle připraveného vzorku neuspěli účastníci 522 a 82, u nichž se ale domníváme, že došlo k záměně výsledků přírodního a umělého vzorku. Obrázek: Výsledky stanovení zákalu v přírodním a umělém vzorku 8 5 zákal - umělý vzorek zákal - přírodní vzorek výsledek uveden jako < 2 zákal [ZF] kód a Státní zdravotní ústav, Praha červenec 2 7 / 23


Varianta č.4 náběru vzorků vody - oprávněnou osobou

    4 PT#V Kontrola homogenity a stability vzorků U každého ze vzorků bylo připraveno cca % vzorkovnic navíc (minimálně však sedm). V den přípravy vzorku, případně následující den bylo náhodně vybráno šest vzorkovnic pro každý z ukazatelů (resp. skupiny ukazatelů stanovovaných z jedné vzorkovnice), z nichž z každé byly odebrány dva podíly k analýze a následným testů homogenity. Pro testy stability byly analyzovány znovu tři z těchto šesti vzorkovnic. Z výsledků testů vyplynulo, že vzorek pro stanovení hliníku a vzorek pro stanovení manganu a železa nebyly dostatečně homogenní, a proto k tomu bylo přihlédnuto při hodnocení. Vztažné hodnoty a vztažné odchylky byly určeny z robustní statistiky z výsledků ů.. Hodnocení ukazatelů.. Určení vztažné hodnoty a vztažné odchylky Vztažná hodnota byla určena některým z následujících způsobů: ) Jako robustní průměr výsledků ů po vyloučení odlehlých hodnot (zejména u přírodních vzorků) vypočtený podle metodiky uváděné v ISO ; 2) jako množství přidaných s
    Základní rozbory vody, krácené i úplné rozbory vody, rozbory teplé i studené vody, rozbory vody v bazénu, nebo rozbory odpadních vod.  Vše dle Vyhlášky 252/2004 Sb., 254/2001 Sb., 428/2001 Sb. a jejich příloh. Upřednostňujeme individuální přístup k zákazníkovi pro jeho maximální spokojenost s našimi produktami a službami. 


Video, odběr vzorků vody u zákazníka doma

    9 PT#V--2 Tabulky 2 až 26 Z-score pro jednotlivé ukazatele Tabulka 2 Z-score pro KNK-,5 V lab výsledek (mmol/l) z-score X 82,95 -,3 X 39 5,5 -,65 X 372 5,8 -,53 X 559 5,8 -,5 X 283 5,9 -, X 957 5,23, X 9 5,23, X 367 5,2,8 X 2 5,32,39 X 2 5,5,2 X 77 5,65,65 počet laboratoří: z toho vyhovuje: z toho nevyhovuje: vztažná hodnota: 5,29 mmol/l vztažná odchylka: ± % interval správných hodnot:,7-5,7 mmol/l Tabulka 3 Z-score pro chloridy? 77, -2,88? 69,9-2,2 X 8 6,2 -,23 X 283 7,2 -,9 X 39 7,6 -,9 X 957 7,8 -, X 2 7,8 -, X 82 8,, X 372 8,2,26 X 559 8,2,26 X 395 8,3,3 X 9 8,6,56 X 367 9,,86 X 2 2,,68 počet laboratoří: z toho vyhovuje: 2 z toho nevyhovuje: 2 vztažná hodnota: 7,85 mg/l vztažná odchylka: ±5 % interval správných hodnot: 5,2-2,5 mg/l Tabulka Z-score pro draslík X 8 2,73 -, X 283 2,92 -,29 X 559 2,9 -,2 X 9 2,96 -,2 X 39 2,97 -,7 X 396 3,,6 X 8,6,33 X 2 3,,5 X,2, počet laboratoří: 9 z toho vyhovuje: 9 z toho nevyhovuje: vztažná hodnota: 2,986 mg/l vztažná odchylka: &plus
    Rozbor vody je u nás nabízen jako placená služba, do které se vyplatí na začátek investovat, jelikož rozbor vody je naprosto přesný prostředek určený k „práci“ s pitnou nebo jakoukoli jinou, třeba i užitkovou vodou. Rozbor vody je opět stejně jako analýza vhodný pro domácnosti, byty i firmy. Díky rozboru vody, který je přesný, dokážeme rozpoznat, co přesně ve Vaší vodě chybí nebo přebývá. Příklad protokolu rozboru vody. 
    Pokud máte rodinný domek, nebo kupujete nemovitost a chcete si ověřit kvalitu vody z vodovodu, pak pro tyto účely nabízíme rozbor vody ke kolaudaci, neboli krácený rozbor vody. Rozbor vody je platný pro hygienu i pro kolaudaci.


Stále ještě váháte nad rozborem vody?

    2 PT#V--2 Souhrnné informace o přípravě a hodnocení PT#V--2 Název: Chemický rozbor pitné vody Označení: PT#V--2 účel PT: stanovení koncentrací u vybraných ukazatelů jakosti vody zahrnutých do vyhlášek MZ č. 252/2 Sb. a 275/2 Sb. 2 Návrh a realizace PT: dle SOP V/ Organizátor: Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Šrobárova 8, Praha, 2 tel.: , fax.: Vedoucí ESPT: Ing.Věra Vrbíková Koordinátor PT: Ing. Ivana Pomykačová Termín konání: Místo vydávání vzorků: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 8, 2 Praha Počet ů: 25 Charakteristika materiálu: přírodní vzorek a uměle připravené vzorky Způsob přípravy: viz Protokol o přípravě vzorků Termín testu homogenity a stability: den před distribucí vzorků a v den jednotného zahájení rozborů všemi y (9.. 2) Zabezpečení jakosti vzorku (homogenita a stabilita):. test homogenity byl proveden pro % náhodně vybraných vzorkovnic 2 opakování pro každou z nich vyhodnocení ANOVA: F krit = 3,2 Q krit (Ss / σ)=,3 2. stabilita: způs
    Rozbor vody je většinou vyhledáván těmi, kteří tuší, že by jejich voda mohla být závadná nebo nekvalitní. Rozbor vody využívají taktéž ti, kteří si chtějí být jisti tím, co pijí – vyhledávají kvalitní vodu, kterou budou moci dále pít bez obav. 


Objednejte si rozbor vody nebo nás kontaktujte

    22 PT#V--2 Tabulka 3 Kódy metod Metoda/technika Kód AAS - Bezplamenová vč. WETA AAS - Hydridová 2 AAS - Metoda studených par 3 AAS - Plamenová C 2 H 2 /N 2 O AAS - Plamenová C 2 H 2 /vzduch 5 AMA 25 6 Fotometrie 7 Gravimetrie 8 ICP - MS 9 ICP - OES Iontová chromatografie Izotachoforéza 2 Kapilární elektroforéza 3 Konduktometrie Nefelometrie 5 Potenciometrie (např. ph) 6 Průtoková analýza (FIA, CFA) 7 Přímé stanovení DPP 8 Rozpouštěcí voltampérometrie (DPASV, DPCSV, adsorpční) 9 Spektrofotometrie (UV-VIS) 2 TOC absorpce CO2 v roztoku a měření vodivosti 2 TOC redukce CO2 na methan stanovení FID 22 TOC přímé stanovení CO2 IČ spektrometrií 23 Titrace 2 TMA Turbidimetrie 26 Vizuální 27 Výpočet 28 Jiná - vypsat 29 Státní zdravotní ústav, Praha červenec 2 22 / 23
    21 PT#V--2 Tabulka 3 Soupis metod Tabulka 3 - Soupis metod ukazatel KNK-, chloridy draslík dusičnany hořčík konduktivita rozpuštěné látky - sušené rozpuštěné látky - žíhané sodík sírany vápník reakce vody ph CHSK-Mn TOC - celkový organický uhlík barva barva - přírodní vzorek zákal zákal - přírodní vzorek amonné ionty dusitany fluoridy fosforečnany hliník mangan železo bromičnany chlorečnany chloritany Státní zdravotní ústav, Praha červenec 2 2 / 23


Rozbor vody a akreditovaná laboratoř

    16 PT#V--2 Tabulka 2 Z-score pro fosforečnany X 957,8 -,59 X 367,85 -,9 X 283,89 -, X 2,92 -,35 X 372,96 -,27 X 39,96 -,27 X 9 5,2 -,6 X 82 5, -,2 X 395 5,56,9 X 559 5,65,8 X 8 5,67,2 počet laboratoří: z toho vyhovuje: z toho nevyhovuje: vztažná hodnota: 5, mg/l vztažná odchylka: ±2 % interval správných hodnot:,8-6,2 mg/l Tabulka 22 Z-score pro hliník X 8, -,8 X 372,5 -,8 X 559,5 -,8 X 283,6 -,9 X 2,6 -,9 X 367,7 -, X 2,8,2 X 82,8,2 X 39,2,9 X 2,2,25 X 9,22,6 počet laboratoří: z toho vyhovuje: z toho nevyhovuje: vztažná hodnota:,7 mg/l vztažná odchylka: ±33 % interval správných hodnot:,2 -,23 mg/l Tabulka 23 Z-score pro mangan? 9,2-2,76 X 283,27 -,5 X 396,3 -, X 559,3 -,3 X 2,35 -, X 82,39,56 X 39,39,56 X 2,,73 X 8,,9 X 2,2,8? 367 <,5,? 372 <,5, počet laboratoří: z toho vyhovuje: 7 z toho nevyhovuje: 3 vztažná hodnota:,358 mg/l vztažná odchylka: ±32 % interval správných hodnot:,25 -,7 mg/l X vyhovuje,? sporné,! nevyhovuje Státní zdravotní ústav, Praha červene
    10 PT#V--2 Tabulka 5 Z-score pro dusičnany X 2,9 -,22 X 8 5,2 -,98 X 559 5,8 -,9 X 69 5,9 -, X 372 6,2 -,6 X 77 6,2 -,6 X 957 6,3 -,8 X 367 6,5,8 X 2 6,5,8 X 283 6,8,33 X 82 6,8,33 X 395 7,,9 X 9 7,5,89? 39 2, 2,93 počet laboratoří: z toho vyhovuje: 3 z toho nevyhovuje: vztažná hodnota: 6, mg/l vztažná odchylka: ±5 % interval správných hodnot: - 8,8 mg/l Tabulka 6 Z-score pro hořčík X,8 -, X 39 3,9 -,95 X 2, -,86 X 23, -,86 X 559, -,77 X 82,3 -,6 X 283, -,5 X 372,9 -,6 X 8 5,,2 X 2 6,5,36 X 9 6,7,5? 69 7,6 2,3? 367 8, 2,79! 77 8,6 3,23 počet laboratoří: z toho vyhovuje: z toho nevyhovuje: 3 vztažná hodnota:,97 mg/l vztažná odchylka: ±5 % interval správných hodnot: 2,8-7,2 mg/l X vyhovuje,? sporné,! nevyhovuje Státní zdravotní ústav, Praha červenec 2 / 23
    Provedeme rozbor vody ve Vaší domácnosti, domku nebo firmě, který Vám ukáže, jakou vodu pijete, nebo užíváte.  Akreditovaná laboratoř Zde provádíme laboratorní rozbor vody. Je to náhled do "kuchyně".


Rozbor vody provádíme v akreditované laboratoři s atestem

    Rozbory vody v úplném a nebo kráceném rozsahu dle této vyhlášky jsou určeny například pro rodinné domky, hotely, penziony, restaurace, cukrárny, kavárny, atd....
    Zajímá Vás, zda je voda pitná, neobsahuje bakterie ze sousedova septiku, neobsahuje nebezpečné dusičnany? Pak je pro vás je vhodný krácený / informativní rozsah rozboru pitné vody. Provedeme rozbor vody ve Vaší domácnosti, nebo domku, který Vám ukáže, jakou vodu pijete, nebo užíváte. Vzorky provádíme v akreditované laboratoři s atestem.


Rozbory vody po celé České Republice bez problémů.

    8 PT#V--2 Tabulka Hodnocení a - VZOR Tabulka - Hodnocení a # 559 P/U ukazatel jednotka X x s z-score V P KNK-,5 mmol/l 5,8 5,29 ± % -,5 X P chloridy mg/l 8,2 7,85 ± 5 %,26 X P draslík mg/l 2,9 2,986 ± 5 % -,2 X P dusičnany mg/l 5,8 6, ± 5 % -,9 X P hořčík mg/l,,97 ± 5 % -,77 X P konduktivita ms/m 66,5 67,35 ± % -,25 X P rozpuštěné látky - sušené mg/l 5 36,2 ± 5 %,5 X P rozpuštěné látky - žíhané mg/l ,8 ± 5 %,27 X P sodík mg/l 6,2 6,6 ± 5 % -,83 X P sírany mg/l 68,9 65,89 ± 5 %,6 X P vápník mg/l 3,8 ± % -,9 X U reakce vody ph - 6,8 6,9 ± 3 % -,97 X U CHSK-Mn mg/l 2,63 2,33 ± 25 %,3 X U TOC mg/l 2,7 2,92 ± 2 % -,72 X U barva mg Pt/l 5 5 ± 3 %, X U zákal ZF 5 ± 25 % 2, X U amonné ionty mg/l,39,388 ± 2 %,5 X U dusitany mg/l,3,32 ± 2 %,9 X U fluoridy mg/l,95,59 ± 5 % 3,2! U fosforečnany mg/l 5,65 5, ± 2 %,8 X U hliník mg/l,5,7 ± 33 % -,8 X U mang
    Zdroj pitné vody ze studny se využívá obvykle tam, kde není dostupné zásobování pitnou vodou a nebo z úsporných důvodů. Kontrola kvality vody aneb provádění rozboru vody ze studny a nebo z vrtu je doporučena provádět jednou ročně. V případě, že zjistíte, že jsou výsledky rozboru vody ve studni každý rok stejné, můžete četnost rozboru vody ve studni nebo vrtu zvýšit na interval na 2 - 3 roky. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00