Jak na věc


rossolimo sicilian pdf

Multimediální atlas neurologických příznaků a syndromů, 2. lékařská fakulta UK, 2003

    4 Neocerebellární syndrom je charakterizován poruchou kooordinace složitých a jemných pohybů končetin - ataxie s hypermetrií a intenčním tremorem při zkoušce taxe (prstem na nos při zavřených očích). Adiadochokinezou - neschopnost provádět současně alternativní pohyby oběma horními končetinami - např. pronace/supinace. Svalová hypotonie na postižené straně je patrna při vyšetřování elementárních reflexů posturálních. Synkinezy HK v chůzi jsou zvýšené, pohyby jsou briskní, inkoordinované - opilecká chůze o široké bazi. Sakadovaná řeč, makrografie, hrubé narušení písma. Paleocerebellární syndrom je charakterizován poruchou axiální ekvilibrace - t.j. neschopností koordinace vzpřímeného stoje, tedy regulace polohy tělesného těžiště. Je patrna tendence k pádu naznak - tzv. velká asynergie, někdy znemožňující i sezení. Malá asynergie - při pokusu posadit se z lehu nohy vystřelí vzhůru a pacient se nezvedne, neboť trup nevyváží vahou DK. Zkouška záklonu naznak most ozřejmí menší stupně velké


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00